משמורת משותפת מזונות ילדים

משמורת משותפת מזונות: משנת 2014 החלו בתי המשפט להתחשב בזמני השהות והכנסות שני ההורים בבואם לקבוע סכומי מזונות ילדים, ולהפחיתם כאשר להורים זמני שהות שווים או קרובים לכך (לרוב יחד עם הסדר משפטי של משמורת משותפת, אך לא בהכרח) והכנסות דומות.

נדגיש: ביטול חזקת הגיל הרך והחלפתה בחלוקת האחריות בין ההורים אין לה כל השלכה על נושא המזונות.

דמי מזונות במשמורת משותפת לפי מחוזות

במחוז תל אביב והמרכז שיעור ההפחתה המקובל הוא כ- 50% ובמחוז חיפה כ- 25%. פסקי דין בנושא ניתן לראות בדף פסקי דין מזונות ילדים.  בעקבות שינוי זה, וכנראה כחלק מהמאבק למנעו, הופצה ברבים השמועה שאבות מבקשים משמורת משותפת אך ורק כדי להפחית בסכום המזונות. גם אם יש מעטים שאכן זו מטרתם, ההתייחסות כיום בבתי המשפט היא חשדנית כלפי כל האבות.

נדגיש שההפחתה אינה גורפת, והיא תלויית התיק הנדון, אך עצם השונות בין המחוזות מצביעה על הבעייתיות של חוסר בהנחיה כללית ברורה, פשוטה והגיונית.

ברוח שינויים אלו, היה וההורים מגיעים ביניהם להסכמה על סכום מזונות המתחשב בזמני השהות וההכנסות של כל אחד מהם, בית המשפט יוודא שטובת הילד אכן נשמרת, ובמידה וכן, יאשר את ההסכם.

מזונות ילדים צריכים להיקבע בהתאם לחלוקת זמני השהות והכנסות ההורים

מזונות צריכים להיות פונקציה של חלוקת זמני השהות והכנסות שני ההורים ולא של ההגדרה ההורית (משמורת יחידנית, משמורת משותפת/אחריות הורית משותפת).

ככל שהכנסות האם גבוהות יותר, הצורך במזונות הולך ופוחת, וכך גם כאשר זמני השהות דומים או שווים מאחר וחלק מההוצאות משולמות ישירות על ידי האב כאשר הילדים בביתו.

משמורת משותפת מזונות