דר ישראל אורון

ד"ר ישראל אורון: על נושא בחינות המסוגלות ההורית ניתן לקרוא בדו"ח ביקורת על המלצותיה של ועדת שניט מאת ד"ר ישראל אורון (אוסטרֵיי), פסיכולוג, אוניברסיטת חיפה, מחודש אוקטובר 2015, שימוש מוטעה בכלי הערכה פסיכולוגיים בקביעת הורה משמורן.

"לאחר שעיינתי בכל הדוחות שפרסמה הועדה, נוכחתי, שסוגיית השימוש בכלים הפסיכולוגים לקביעת משמורת הקטין, באמצעות בדיקתו ובדיקת מסוגלותם של הוריו לעשות כן, עלתה בדיוני הועדה בטרם נוסחו המלצותיה. אולם, ועדת שניט הותירה מתכונת זו על כנה מבלי שעסקה בשאלה היסודית האם יש בכלל מקום להשתמש בכלי ההערכה הפסיכולוגים, כדי לקבוע את ביתו העיקרי של הקטין ("משמורת" בלשון המשפטית הנוהגת). לפיכך בשאלה זו התמקדתי, כאשר בחנתי אותה מן ההיבט המתודולוגי בפסיכולוגיה (ולא מן הפן המשפטי), ומסקנתי: לבד ממקרים חריגים וקיצונים (שאבהיר בהמשך), חו"ד הנשענת על טסטים ועל כלי הערכה פסיכולוגיים אחרים הינה פגומה מבחינה מקצועית, וכל המלצה למשמורת הנגזרת ממנה נטולת בסיס פסיכולוגי".

ד"ר ישראל אורון: שימוש מוטעה בכלי הערכה פסיכולוגיים בקביעת הורה משמורן.

ד"ר ישראל אורון (אוסטרֵאי), פסיכולוג. עוסק שנים ארוכות בחקר ההתנהגות האובדנית, ומרצה בנושא זה במסגרות שונות. כן יועץ לצוותי-חקירה של המשטרה ושל צה"ל במקרי היעדרות ומוות שבהם עולה אפשרות להתאבדות. לפני תריסר שנים יזם את הקמתן של קבוצות-תמיכה להורים שילדיהם התאבדו, והנחה אותן.