צה"ל קבלת מידע על הילד

    צה"ל קבלת מידע על הילד: לצערנו גם צה"ל אינו כלול בשני החוקים. פנינו לצה"ל ולבקשתנו שדרגו את מערכת המיחשוב שלהם, וכיום הורה שיפנה ויבקש שהמידע לגבי צו ראשון לילדו וכל מידע בהמשך ישלח גם אליו, פרטיו ירשמו במערכת המחשב.

    מצורף מכתב התשובה, במידה וילדכם קרוב לגיל הצו הראשון, מוזמנים לפנות ולבקש.