צה"ל קבלת מידע על הילד

צה"ל קבלת מידע על הילד: לצערנו צה"ל אינו כלול בשני החוקים בנושא משלוח מידע הנוגע לילד. פנינו לצה"ל וכיום הורה שיפנה ויבקש שהמידע לגבי צו ראשון לילדו וכל מידע בהמשך ישלח גם אליו, פרטיו ירשמו במערכת המחשב. נציין שאצל חלק מההורים הצו הראשון מגיע אוט' לשני הבתים.

מצורף מכתב התשובה, במידה וילדכם קרוב לגיל הצו הראשון, מוזמנים לפנות ולבקש.