משמורת – עמדתנו לנושא ההגדרות ההוריות בקרב הורים גרושים

אנחנו מאמינים שחשוב לעשות הפרדה מוחלטת בין הגדרת ההורים לבין חלוקת זמני השהות. כיום נהוג שרק כאשר זמני השהות שווים או קרובים לכך ניתנת הגדרה של משמורת משותפת (ראו כאן) או אחריות הורית משותפת. אמנם יש שינוי קל בנושא ויש יותר פסקי דין להגדרה הורית שווה ללא קשר לזמני השהות, אך לטעמנו רצוי לשנות מוסכמה או מדיניות זו, המחברת בין נושאים השונים במהותם ללא כל הצדקה, ויש בה כדי להעצים את הקונפליקט בין ההורים.

משמורת

השקפתנו: הגדרות הוריות הורים גרושים

כיום, לאחר הגירושין, ברוב רובם של המקרים (מלבד מקרים בהם ההגדרה היא משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת), אבות גרושים מאבדים את הגדרתם ההורית השווה להגדרת האמא.

להשקפתנו, ההגדרה ההורית של שני ההורים חייבת תמיד להיות שווה, בכל מקרה, וללא יוצא מן הכלל. אין זה נכון לתת להורה אחד עדיפות הגדרתית על פני ההורה האחר. גם לאחר הגירושין אמא נשארת אמא, ואבא – אבא.

להגדרה ההורית חשיבות עצומה משום שהיא משליכה על תפישת הילד את שני הוריו, על תפישת ההורים את עצמם ועל הדרך שבה החברה רואה כל אחד מהם כשלעצמו, וביחס לילד.

ויתור על מתן עדיפות הגדרתית לאחד ההורים יעלים את הסיבה לאחד המאבקים הכואבים ביותר לאחר גירושים. וכאשר אין על מה להילחם, פשוט מפסיקים לעשות זאת. מכאן קל יותר לשתף פעולה בעניינים הנוגעים לילד.

חלוקת האחריות בין ההורים

חלוקת האחריות ההורית בין ההורים, שאחד ממרכיביה העיקריים הוא חלוקת זמני השהות, לא בהכרח חייבת להיות שווה.

נקודת המוצא צריכה להיות הכרה בכך שבחלק הארי של המקרים שני ההורים הם נורמטיביים וראויים לגדל את ילדם. לכן חלוקת הימים ביניהם צריכה להיות שוויונית או קרובה מאוד לכך. מנקודת מוצא זו יש לבחון כל תא משפחתי, את מורכבותו ואת הצרכים של החברים בו, ובהתאם לכך לקבוע את חלוקת האחריות ההורית המתאימה, כולל חלוקת זמני השהות.

שינוי חברתי בו המדינה רואה בשני ההורים כחשובים לטובתו של הילד הוא הכרחי. הסתכלות שכזו תביא להפחתת תסכולים והרגשה של חוסר אונים אצל האבות ותחזק את הקשר אב/ילד.

אנו ממליצים בנושא הגדרות הוריות הורים גרושים לקרוא גם:

מכתב ששלחנו לשופטי בתי המשפט למשפחה בנושא הגדרות הוריות.

מכתב שלחנו לשופטי בתי המשפט למשפחה: "עד מתי"?