עמותת "הורות משותפת=טובת הילד"

הורים בהליכי פרידה וגירושים

החלטתם להתגרש? אנחנו כאן מתוך מטרה שהילדים יפגעו כמה שפחות.

עמותת "הורות משותפת=טובת הילדהוקמה על ידי אבות ואמהות כאחד, מתוך מטרה לקדם שינוי חברתי בכל הקשור לטובת ילדי ההורים הגרושים וזכותם הבסיסית לקשר עם שני הוריהם.

אנו מאמינים שאב ואם צריכים להיות שותפים מלאים בגידול ילדיהם הן בזמן שהם נשואים והן לאחר הגירושין. מחובתה של המדינה, בניגוד למצב הנוכחי, לקדם ולעודד שותפות זו, שכן לכל ילד זכות בסיסית לקשר רציף, עקבי ומשמעותי עם שני הוריו. שני ההורים צריכים להיות מעורבים בחיי ילדם וחובתם לעמוד באחריותם ההורית כלפיו.

המטרה העיקרית של האתר היא לספק להורים מידע על תהליך הפרידה ועל הכלים והאפשרויות העומדים לרשותם. מאחר וידע מצמצם את אי הודאות ותורם לביטחון, אנו מאמינים שיש בו כדי לסייע לדין ודברים פחות חשדני ויותר רגוע ונינוח בין בני הזוג אשר יאפשר להם להגיע להסכם הורות שיפעל לטובת כל הצדדים ובעיקר לטובת הילדים.

אנחנו מזמינים אתכם, אמהות ואבות כאחד, להירשם לרשימת תפוצת המייל שלנו ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק, מתוך מטרה לעזור בעשייה אשר מטרתה שינוי חוקים ותפיסה חברתית, על מנת שיחד נקדם את טובת ילדינו.

על מנת שיתחיל שינוי חברתי בו אנו כה מאמינים העמותה פועלת להורדת חסמים קיימים. מורידים חסם אחרי חסם ואז מתאפשר שינוי חברתי. כמה זמן הוא ייקח? קשה להגיד. אנו רואים את תפקידנו בלהוריד את החסם ולהאיץ אקטיבית שינוי חברתי.

חזקת הגיל הרך

להגדיר הורה אחד, תמיד האמא, כהורה מיטיב לכל דבר ועניין ואת ההורה האחר, תמיד האבא, כהורה משני, פחות משמעותי, יוצר מצב חברתי פגום ועגום. זאת, במילים פשוטות, משמעותו ותוצאתו של חוק חזקת הגיל הרך שחוקק עוד בשנת 1962, האומר שעד גיל 6 (ובפועל עד גיל 18) טובת הילד לא נבחנת, והחזקה, השליטה, ניתנת לאמא על רקע מיגדרי בלבד.

להשקפתנו חשוב מאוד להטיל גם על האבות אחריות הורית כפי שמציעה ועדת שניט! כיצד ייתכן שבישראל 2014 כל האחריות ההורית מוטלת על האם, בעוד האב עושה כראות עיניו?

חשוב להבין שחוק חזקת הגיל הרך פוגע באימהות כנשים מעצם כך שהוא מקבע את תפקיד האם כמטפלת העיקרית בילד, ולמעשה מהווה חסם לשינוי חברתי גם מבחינת הנשים. אישה היא גם אמא, אך לא רק. ביטול חוק חזקת הגיל הרך יאפשר ויזרז תהליך חברתי שבעיקרו ירחיב את הגדרת תפקידם של הגבר והאישה בחברה וכהורים.

ניתוק קשר עם הילד

אין ספק שרוב האימהות טובות ומיטיבות. אולם חלק מהאימהות, אשר כאמור שולטות ומחזיקות בילד, לא מאפשרות לאב לראות את ילדיו. אין ספק שרוב האבות טובים ומיטיבים. אולם חלק מהאבות, עליהם לא מוטלת על פי החוק כל אחריות הורית (מלבד הנושא הכספי), הופכים לציפורי דרור – פורסים כנפיים, נעלמים ומנתקים קשר עם הילד בצורה כזו או אחרת. אם נעזוב לרגע את מלחמות המיגדר המיותרות נראה שמעמדות הוריים מפלים אלו רק מעצימים ומסלימים את ויכוחי ההורים. את המחיר, כמו תמיד, ישלם בעיקר הילד.

ילדים, לרוב, מסתגלים לכל. לשני בתים, למשפחה חדשה, להחלפת ימים וכו'. למריבות בין ההורים הם לא מסתגלים לעולם.

ועדת שיפמן

בנוסף, יש לאמץ את מסקנות ועדת שיפמן לקביעת דרך קביעת סכום מזונות הילדים על ידי הטלת האחריות לכלכלת הילד על שני הוריו, בהתאם לשני פרמטרים עיקריים – חלוקת זמני השהות של הילד אצל כל אחד מהוריו וההכנסות היחסיות של ההורים.

הסכם הורות

אנחנו מפנים אתכם להסכם הורות למתגרשים אשר כתבנו במטרה לעזור להורים הגרושים לכתוב בעצמם, או להיות ערים לכל הנושאים לקראת כתיבת הסכם הפרידה בסיוע גורם שלישי.

באתר עולים עדכונים שוטפים באופן רציף בדף "חדש באתר".

מוזמנים להצטרף לדף העמותה בפייסבוק ולקבוצה הסגורה.