מעבר מקום מגורים

מעבר מקום מגורים הורים גרושים: אזור המגורים של שני ההורים הוא בעל חשיבות עליונה לטובתו של הילד, שכן מרחק גדול בין ההורים ימנע מאחד ההורים, לרוב האב, קשר רציף ועקבי עם ילדיו.

מעבר מקום מגורים הורים גרושים

מעבר מקום מגורים הורים גרושים

על פי החוק ומתוקף האפוטרופסות, החלטות עקרוניות ומהותיות כגון מעבר מקום מגורים למרחק משמעותי חייבות להיעשות בידיעת ובהסכמת שני ההורים. הגדרת הורה כמשמורן יחיד אינה מקנה לו זכות לקבל החלטות אלו על דעת עצמו.

מומלץ מאוד להוסיף להסכם הגירושין תחום מוגדר למגורי ההורים.

בשנים האחרונות שופטי בתי המשפט למשפחה מקפידים על הנושא ויותר ויותר ואנו רואים פסקי דין רבים בהם השופט פוסק, לאחר מעבר חד צדדי של האם, שעל האם לחזור יחד עם הילד למקום המגורים הקודם מתוך מטרה לשמור על טובת הילד והקשר שלו עם שני הוריו.

 

מעבר דירה הורים גרושים

מעבר מקום מגורים הורים גרושים: למרות שלא ניתן למנוע מעבר מגורים של אדם מבוגר, הרי שכיום, כאשר למבוגר נלווים גם קטינים, ויש במעבר כדי להשפיע על הקשר שבין הילדים להורה הנשאר, בית המשפט לא תמיד מאפשר לאם מעבר מגורים ובודק כל מקרה לגופו.

בנושא זה יפים דבריו של כבוד השופט סילמן (בתמ"ש 4212-12-09):

"אני דוחה גם את טענות האם כי כמשמורנית נהנית היא מעדיפות המצדיקה מתן אפשרות מעבר; נכון כי אין ברצון לבצע מעבר כדי לסכן את המשמורת (כ"רצון" גרידא); אך בשאלת התרת המעבר יש לשקול גם שינוי המשמורת, וכחלק בלתי נפרד מהשיקולים, במיוחד עת מדובר בהסדרים נרחבים קודם למעבר."

דף: פסקי דין בנושא מעבר מגורים.

מעבר מקום מגורים ללא הילדים 

ומה לגבי מעבר מגורים (ללא הילדים) של האב? נכון להיום המערכת כולה מתייחסת להורותו של האב כמשנית והאב יכול לעבור מקום מגורים מכל סיבה, ללא צורך במתן הסבר או קבלת אישור לכך, ולכל מקום שיחפוץ. מעבר של האב למקום מרוחק בהחלט יוצר קושי ולחץ על מערכת היחסים שלו עם הילד. הגעה דורשת יותר משאבים (כסף, זמן, תכנון) ולילד קשה יותר להגיע לאביו באופן עצמאי. במקביל, מעבר שכזה מטיל עול על כתפי האם. המצב הזה פוגע, בסופו של דבר, בילדים.

אנו מקווים שגם נושא זה, אשר אינו מופיע בדו"ח ועדת שניט ובתזכיר החוק "הורים וילדיהם", יהפוך להיות חלק מהחוק בישראל.

פגיעה בזמני השהות

במידה ואחד ההורים בכל זאת מתכוון לעבור למקום מגורים מרוחק, מעבר שיש לו השפעה מיידית על זמני השהות, אנו ממליצים בשלב ראשון לשוחח (רצוי להיעזר במתאם הורי), כדי לתת מענה לכל השינויים הנובעים מהמעבר. ראוי לבחון, למשל, אפשרות מעבר של שני ההורים, חובה לבחון את ההשלכות על הזמן של הילדים עם כל אחד מההורים, לבחון את אופן ההגעה של הילדים לכל אחד מההורים וכד'.

עקב החשיבות של שמירת הקשר של הילד עם שני הוריו, בלית ברירה במקרה של חוסר שיתוף פעולה, ניתן לגשת לבית המשפט ולהוציא צו מניעה למעבר.

חושב לדעת שכיום הורה משמורן יכול לגשת לבדו למרשם האוכלוסין ולרשום כתובת חדשה לילדים ללא אישור או ידיעת האב.

מאמרים בנושא מעבר מקום מגורים הורים גרושים

העתקת מגורים לאחר גירושין – הגדרת טובת הילד דר' דניאל גוטליב