אפוטרופסות הורה

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

אפוטרופסות הורה

Print Friendly, PDF & Email

אפוטרופסות הורה מקנה להורה סמכות להחליט בעניינים הנוגעים לילדיו.

על פי החוק ומתוקף האפוטרופסות, כל החלטה עקרונית ומהותית חייבת להיעשות בידיעת ובהסכמת שני ההורים.

אפוטרופסות הורה – החלטה מהותית

סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע:

תפקידי ההורים

15. אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

נדגיש: הגדרת הורה כמשמורן יחיד אינה מקנה לו זכות לקבל החלטות מהותיות על דעת עצמו. מדובר בשני מונחים שונים.

הקו המפריד בין החלטה מהותית להחלטה שבשגרה אינו תמיד ברור וחד, אך בתי המשפט קבעו בעבר שבכל החלטה עקרונית, כגון קביעת מקום מגורים, חינוך, בריאות ודת, על ההורים להחליט תוך שיתוף פעולה והסכמה – ובאין הסכמה יכריע בית המשפט.

אפוטרופסות

פסקי דין לנושא אפוטרופסות הורה בבתי המשפט העליון:

ע"מ 5710/05 פלוני נ' פלונית ואח', סעיף 11:

"גם משעה שחייהם של ההורים עולים על שרטון ואחד מן ההורים מקבל משמורת פיזית על הילד, עדיין נתונים שאר ענייני האפוטרופסות להורים במשותף.

בהחלטות עקרוניות, הנוגעות לזכותו וחובתו הכללית של ההורה כלפי הילד, על ההורים לפעול בהסכמה ואם לא עלה בידם הדבר עוברת ההכרעה לבית המשפט."

ע"א 2266/93 פלוני, קטין ואח' נ' פלוני מט(1) 221, 237 כבוד הנשיא שמגר:

"המשפט הישראלי אינו מעניק זכות יחיד להורה המשמורן על כלל ענייני האפוטרופסות, והענקת החזקה למי מן ההורים משיירת זכויות עודפות המוסיפות להיות נתונות לשני ההורים גם יחד.

קשה לגדור את קו הגבול בין אותם נושאים שהם טפלים ונגררים אחר המשמורת, לבין הנושאים שההכרעה בהם נותרת בידי שני ההורים, אך נראה כי ניתן להכליל ולומר שמדובר בהחלטות עקרוניות הנוגעות לזכותו-חובתו הכללית של ההורה כלפי הילד: דאגה לחינוכו הכללי והדתי של הקטין, פיקוח על רכושו, דאגה לבריאותו של הקטין. בכל הנושאים הללו על ההורים להחליט תוך שיתוף פעולה והסכמה, ולעתים כרוכה הפעולה באישור בית המשפט (ראה סעיף 20 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).

הגיונה של גישה זו נעוץ בכך שחובותיו וזכויותיו של הורה כלפי ילדיו אינן מתמצות אך בזכות להחזיק בו, ואינן מסתיימות משנמסרת החזקה בו להורה האחר, ולהפך.

גישה המעניקה מונופול להורה המשמורן פוגעת לא רק בזכויותיו של ההורה האחר אלא גם בילד."

הורים אינם מיישמים את החוק

אלא שהמציאות מראה כי בחיי היום-יום, ההורים אינם מכירים ואינם מיישמים את החוק. מרבית ההורים אינם מודעים או מבינים את ההבדל בין משמורת לבין אפוטרופסות. ראו כאן

במידה וזה קורה, רצוי כשלב ראשון לקיים שיחה בין ההורים – לא פעם הדברים נעשים בתום לב, והבאה למודעות יש בה כדי להבטיח הקפדה והתחשבות  בשנים הבאות בכל נושא מהותי אחר הקשור לילד.

לכן, בנושאים חשובים מאוד כמו מעבר מקום מגורים, רישום למוסד חינוכי, טיפול רפואי מהותי וכו', חשוב מאוד להכיר את החוק ובמידת הצורך לפנות לבית המשפט להוצאת צו מניעה למעבר מקום מגורים או רישום למוסד חינוכי במקרים המתאימים.

טובת הקטין לפני הכל

טובת הקטין, כפי שמוגדר כיום בחוק, היא ששני ההורים יהיו מעורבים בחייו ושכל החלטה מהותית תתקבל במשותף.

ההורים יכולים כמובן להחליט ביניהם שבנושא מסוים הורה אחד אחראי באופן בלעדי, אך כל עוד אין ביניהם סיכום על כך, ברירת המחדל היא החלטה משותפת.

הכרת החוק וקיומו, קבלת החלטות מהותיות על ידי שני ההורים יחדיו, שמירת הקשר של שני ההורים עם ילדם – אלו אבני היסוד לשמירה על טובת הילד. על כולנו כחברה לדאוג להבנה זו ולקדם אותה.

ראו פסקי דין בנושא אפוטרופסות וחשיבותה כאן.

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!