ביטול חזקת הגיל הרך

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

ביטול חזקת הגיל הרך

Print Friendly, PDF & Email

טובת הילד וחזקה קווים מקבילים הם

ביטול חזקת הגיל הרך – נייר עמדה

"משהתרומם המחוקק לדרגת התפיסה המודרנית – ובתפיסה מודרנית זו נוקטים חכמי ישראל זה עידן ועידנים – כי הילד אינו 'אובייקט' של שמירה והחזקה להנאתו או לטובתו של אחד ההורים, אלא הוא עצמו "סובייקט", הוא גופו "בעל דין", בשאלה חיונית זו, הרי לא ייתכן להתעלם מן האינטרסים שלו בשום צירוף נסיבות שהוא, ולא ייתכן כי נדחה אותם מפני 'זכות' של מישהו אחר, ויהא זה האב או האם שלו" (כבוד השופט זילברג ז"ל).

במשך שנים ארוכות, מאז אישררה מדינת ישראל את אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד נשמע קול עקבי, אחיד וחד משמעי, שחזקת הגיל הרך דינה להתבטל מעצם זה שהיא סותרת את טובת הילד.

נייר עמדה זה סוקר את הדיון על חזקת הגיל הרך מאז קביעתה של אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד בשנת 1989 ואשרורה על ידי מדינת ישראל בשנת 1991, דרך ועדות ממשלתיות (ועדת רוטלוי וועדת שניט) וחוות דעת מומחים, אם בתחום המשפטי, אם בתחום חקר התפתחות הילד, וכלה בקולו של בית המשפט שלפניו ניצבות משפחות במשבר.

ההתנגדויות המושמעות כיום לביטול חזקת הגיל הרך מקורן בעניינים פוליטיים הזרים לטובת הילד או אינטרסים של גופים כאלו ואחרים שאינם קשורים לטובת הילד. אנו בוחנים אותן בעיקר, אבל לא רק, מנקודת המבט של טובת הילד.

החלופה היחידה לחזקת הגיל הרך אשר פועלת לטובת הילד היא חלוקת האחריות בין ההורים לאחר פרידתם ללא קביעת כל חזקה חלופית או להגדרה הורית שונה מההגדרה המקורית של "אמא" ו"אבא".

כמפורט בנייר העמדה, חלוקת האחריות ההורית תואמת את אמנת האו"ם, נותנת מענה לכל הסיבות שנימנו בעד ביטול חזקת הגיל הרך, מתיישרת עם העקרונות המשפטיים השונים, והולכת יד ביד עם תיאורית ההתקשרות ומחקרים פסיכולוגיים שנושאם התפתחות הילד. בית המשפט, שצריך לתת מענה למשפחות הניצבות בפניו, מוצא בחלוקת האחריות בין ההורים דרך להפסיק את אחד המאבקים היותר קשים בין הורים.

בקביעת חלוקת האחריות ההורית ללא כל הגדרה המפלה בין ההורים המדינה מטילה את האחריות לילד על שני הוריו, ונותנת מענה לצרכיהם שלהם תוך שהיא מדגישה את חשיבותם של שני הורים להתפתחות מיטבית של הילד, ואקטיבית פועלת לקידום טובתו.

הנה כי כן, אנו קוראים לשרת המשפטים לשים לנגד עיניה את טובת הילד בלבד, כי בזה בלבד עסקינן, ולקדם את ביטול חזקת הגיל הרך והחלפתה באחריות הורית משותפת.

להורדת נייר העמדה המלא: טובת הילד וחזקה – שני קווים מקבילים (לעולם לא ייפגשו)

ביטול חזקת הגיל הרך - נייר עמדה

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!