מזונות ילדים

מזונות ילדים: תשלום המזונות מיועד לכסות את ההוצאות הנדרשות לגידול הילד בבית האם וכולל מזון, ביגוד והנעלה (לשני הבתים), מדור והוצאות חריגות (מחציות).

  דמי מזונות ילדים

 

מהם מזונות ילדים?

כיום, החובה במזונות ילד יהודי נקבעת על פי הדין הדתי ומוטלת על האב בלבד. מצב זה יוצר עיוות קשה בבוא בית המשפט להטיל את האחריות הכלכלית על ילדים בעקבות גירושים. מאחר ומרבית הילדים חולקים את זמנם בין בתי שני ההורים, נוצר מצב מופרך בו האב נושא פעמיים בנטל כלכלת ילדיו. האב מעביר סכום חודשי לידי האם בגין מלוא כלכלת הילדים, ובמקביל הוא משלם את הוצאות הילדים כשהם שוהים איתו ובביתו.

מעשית, אבות שמשכורתם עד גובה השכר הממוצע במשק ולהם שני ילדים או יותר, נידונים ביום חתימת הסכם הגירושין לחיי עוני. חוסר שוויון מהותי זה בין המגדרים אינו עולה בקנה אחד עם המציאות של העולם המודרני והפמיניזם. כיום, תשלום מזונות הילדים, במידה כזו או אחרת, משמר את רמת החיים של הילד בבית האם, אך לא בבית האב, למרות ועל אף שרובם המוחלט של הילדים לנים גם אצל אביהם.

העיוותים שיוצר החוק באים לידי ביטוי בהקשרים הבאים:

  1. אב גרוש אשר מלין את ילדו כמחצית מהזמן משלם סכום מזונות די דומה לאב אשר לא מלין את ילדו כלל.
  2. אב גרוש שמלין את ילדו כמחצית מהזמן משלם מדור כפול – הן עבור חדר לילד בביתו שלו, והן עבור מדור מלא לילד בבית האם.
  3. אב גרוש שהילד נמצא אצלו חצי מהזמן ושכרו דומה לשכר האם או נמוך ממנו עדיין ישלם מזונות, למרות שבמחצית מהזמן הוא זן אותו ישירות
  4. לעומת זאת, אב גרוש שילדו נמצא בחזקתו לא יקבל מזונות מהאם, פשוט כי נשים במדינת ישראל לא משלמות מזונות, גם כאשר הן עובדות ומתפרנסות יפה.
  5. אב גרוש, ששכרו נמוך משמעותית משכר האם, עדיין ישלם את סכום המזונות המקובל, בדומה לאב ששכרו גבוה מהותית משכר האם.
  6. מזונות לילד יהודי, נוצרי ומוסלמי שונים מהותית, כאשר התשלום עבור ילד יהודי גבוה בצורה משמעותית.

כלומר, אבות רבים, עקב סכום מזונות הילדים הגבוה שעליהם לשלם, אינם מסוגלים לדאוג לכלכלת ילדיהם כאשר הם שוהים עימם, שלא לומר להתקיים בכבוד. לא פעם אבות נאלצים לחזור לבית ההורים, או לשכור דירה מרוחקת וקטנה. המשמעות היא פגיעה בילד שאין לו תנאים של בית כאשר הוא שוהה עם אביו, ונאלץ לראות את אביו נאבק על קיומו, כשבו זמנית הוא חי ברווחה יחסית אצל אימו.

 

 

אז כמה משלמים?

 

דמי מזונות בסיסיים

כיום אין נוסחה רשמית לחישוב מזונות הילדים, אך פסקי הדין היוצאים ממערכת המשפט מבוססים על "הבנות בלתי כתובות" לגבי מינימום סכום המזונות.

דמי מזונות לילד אחד ומספר ילדים

בשעתו נקבע בפסיקה כי צרכיו ההכרחיים של קטין, שאינם כוללים הוצאות מדור וחינוך עומדים על סך 1,150 ₪. אין לסכום זה כל בסיס כלכלי אמיתי, אך שופטים ממשיכים לעשות בו שימוש באין אלטרנטיבה אחרת. לבסיס זה מתווספים סכומים משמעותיים עבור מדור והשתתפות במחצית כל הוצאה חריגה. עם חלוף הזמן הותאם הסך האמור, וכיום הוא עומד על כ- 1,250 עד 1,350 ₪ לקטין.

יצויין כי בכפוף להלכת ורד, כשמדובר ביותר מקטין אחד, סכום המזונות אינו אמור להיקבע באופן לינארי, דהיינו, אין לחשב מזונותיהם של מספר ילדים כמכפלת גובה צרכיו של ילד אחד. לא כל השופטים מקפידים על כך.

הנוסחה הבלתי רשמית המהווה את הבסיס לחישוב שיעור מזונות הילדים ואשר משמשת כיום את השופטים היא: כ- 1,250 עד 1,350 ש"ח מזונות בסיס לילד + מדור (לרוב לפי שכר דירה ממוצע של כ- 4,000 ₪) המחושב לפי 30% מעלות שכר הדירה לילד אחד (כאשר יש שני ילדים רכיב המדור עולה ל- 40%, ול- 50% במקרה של שלושה ילדים ומעלה) + מחצית ההוצאות החריגות. סכום מזונות הילדים מוצמד למדד ומשולם עד גיל 18. כאשר הילד בצבא מקובל שסכום המזונות יורד ל-1/3.

 

מגמות חדשות בחישוב מזונות ילדים:

 

הפחתה בשיעור מזונות הילדים

כאשר להורים זמני שהות שווים או קרובים לכך, הרי שחלק ניכר מהוצאות הילד כגון מזון או מדור, משולמות ישירות על ידי האב כאשר הילדים בביתו, כך, למעשה, האב משלם תשלום כפול בגין ילדיו.

החל משנת 2014 ישנו שינוי מבורך בקביעת סכומי מזונות הילדים (הפחתה של כ- 50% (באזור המרכז) או כ- 25% (באזור חיפה), או על המזונות והמדור יחדיו, כאשר להורים זמני שהות שווים או קרובים לכך (לרוב יחד עם הסדר משפטי של משמורת משותפת, אך לא בהכרח) והכנסות דומות.

ההפחתה כמובן שאינה גורפת והיא תלוית התיק הנדון ובעמדת השופט, אך עצם השונות בין המחוזות מצביעה על הבעייתיות של חוסר בנוסחה ברורה, פשוטה והגיונית. פסקי דין רבים לנושא ראו בדף פסקי דין מזונות ילדים.

כב' השופט שוחט מציין בעמ"ש 1180-05-14:

"זמני השהות של האב עם ילדיו, שהמשמורת עליהם נמסרה לאם, אמורים להילקח בחשבון עת מחייבים אותו במזונותיהם. בזמן שהותם עמו הוא נושא ישירות במזונותיהם ובסיפוק צרכי מדורם. כשהילדים שוהים עם האב פעמיים בשבוע ללא לינה או עם לינה וכל סוף שבוע שני, קצר או ארוך, גם אז יש לקחת בחשבון, במסגרת חיובו במזונות, את העובדה כי במהלך פרקי זמן אלה הוא נושא ישירות במזונותיהם…".

 

"חובתו המוחלטת של האב לשאת בהוצאות הדיור והמדור של ילדיו הקטינים עד גיל 15 הינה למדור אחד. אין עליו חובה מוחלטת לשאת בעלות של מדור כפול, גם לא מדור וחצי. את חובתו המוחלטת הוא ממלא כשהוא נושא בעלות דיורם ומדורם לתקופה שהם אצל האם (מחצית) ולתקופה שהם אצלו (מחצית)".

מזונות מדורגים בהתאם לגיל הילד

בהמשך להחלטת הרבנות הראשית, פסיקות אחרונות לקביעת מזונות ילדים מחלקות את סכום המזונות לפי גילאי הילדים. עבור כל אחת מקבוצות גיל אלה, פרט לראשונה, תהיה התחשבות בהכנסה הפנויה של כל אחד מההורים, ובזמני השהות של הילד עם כל אחד מהוריו.

מזונות ילדים עד גיל 6

בהתאם לדין העברי החיוב המשפטי במזונות ילדים עד גיל 6 חל באופן מוחלט על האב.

מזונות ילדים מגיל 6 עד 15 – דין צדקה.

מזונות הכרחיים יחולו על האב, מזונות מדין צדקה יחולקו בין ההורים. בעקבות החלטת הרבנות הראשית מיום 30.11.2015 אנו תקווה שפסק הדין של העליון יביא לכך שבקרוב חלק זה לא יהיה רלוונטי יותר, כך שמגיל 6-18 מזונות יהיו לפי דין צדקה בלבד.

מזונות ילדים מעל גיל 15:

מזונות מדין צדקה בלבד – יחולקו בין ההורים.

ביום 27.08.2015 פסקו כבוד השופטים שנלר, ורדי וברנר מבית המשפט המחוזי בתל אביב, עמ"ש 41769-10-13, כי כאשר הילדים בגיל 15-18, אין צורך בתשלום מזונות ילדים כאשר להורים הסדר של משמורת משותפת, זמני שהות שווים והכנסות דומות.

במספר פסקי דין נוספים שפורסמו לאחר מכן נקבעו מזונות לילדים מעל לגיל 15 בהתאם לצרכי הילד, הכנסות שני ההורים וחלוקת זמני השהות. בחלק מפסקי הדין, בעיקר במחוזי תל אביב, ניתן לראות שימוש בנוסחה ברורה ושקופה לקביעת שיעור המזונות, יישום הלכה למעשה של המלצות ועדת שיפמן.

מזונות ילדים בתקופת השרות הצבאי – תשלום מזונות אחרי גיל 18

הפחתה לשליש או אף ביטול מוחלט.

בזמן שרות החובה מקובל שסכום המזונות יורד ל-1/3. מאחר והילד כבר בגיר, ניתן לקבוע שהסכום ישולם לו ישירות. יחד עם זאת יש כבר מספר פסקי דין בהם משכורות ההורים דומות וזמני השהות שווים או קרובים לכך, ולכן לא נקבעו כלל מזונות לתקופת השרות הצבאי.

מזונות ילדים – פסקי דין לדוגמא:

כבוד השופטים, ענבר, שבח ושוחט, עמ"ש 59072-02-15, קבלה חלקית של ערעור מזונות ילדים אשר נקבעו לגיל 15-18 ואישור ההחלטה לגבי אי תשלום מזונות כלל מעל גיל 18, מיום 03.07.2016.

כבוד השופט שאול שוחט, כבוד השופטת יהודית שבח וכבוד השופט יצחק ענבר, עמ"ש 1180-05-14, קבלת ערעור מזונות (האב ישלם 560 ש"ח עבור כל ילד כולל מדור) בנוגע לפסק דינו של כבוד השופט נפתלי שילה בתמ"ש 41194-06-13.

כבוד השופטת ורד שביט פינקלשטיין, תמ"ש 2019-07-14, קביעת מזונות מדורגים עבור ילדה בת ארבע ו 10 חודשים (בגיל 15 הסכום יורד בצורה דרסטית), מיום 13.06.2016.

כבוד השופטת שושנה ברגר, תמ"ש 29969-05-13, זמני שהות כמעט שווים, הגדרה של משמורת משותפת בניגוד להמלצת פקידת הסעד והפחתה ניכרת בשיעור המזונות (הילדים כולם מתחת לגיל 6), מיום 07.12.2015.

דף פסקי דין מזונות ילדים

מחשבון ילדים

כיום, לאור השינויים הרבים בפסקי הדין בשנים האחרונות (ראו בהמשך) לא ניתן להציג מחשבון מזונות ילדים נכון ואמין. אמנם באתרים רבים קיים מחשבון שכזה, אך לרוב הוא ישן ולא מתחשב בשינויים שאנו רואים בשנים האחרונות. יחד עם זאת באתר קיים מחשבון בהתאם להמלצות ועדת שיפמן, כאשר מטרתו היא אחת: להראות כמה הנושא יכול להיות קל ושקוף.  

מזונות – קיזוז או חלוקה של קצבאות ומענקים

בחלק מההסכמים ופסקי הדין אנו רואים ניסיון לחלוקת כל ההטבות והמענקים השונים הניתנים בגין הילד. בחלק מהמקרים יש בכך הגיון רב וזאת גם דרך נוספת לצמצם את עוול מזונות הילדים. אפשר להחליט שאחד מההורים מקבל את הקצבאות השונות מהביטוח הלאומי וההורה השני את נקודות הזיכוי בגין הורה עצמאי וכו. לנושא זה חשוב לציין את פסק דינו של כבוד השופט משה דרורי ברמ"ש 58470-01-16 שקבע קיזוז רעיוני (ראו גם תמ"ש 6639-08-13). דרך טובה מאוד וללא ביורוקרטיה מול הגופים השונים.

במקרים המתאימים ובהתאם לפסקי דין אלו של המחוזי, חשוב מאוד לקבוע בהסכם או לבקש מבית המשפט הפחתה בשיעור מזונות הילדים, לקבוע סכום מזונות מדורג בהתאם לגילאי הילדים מיום חתימת ההסכם ואילך ולנסות לחלק בצורה כזו או אחרת את כל הקצבאות והמענקים.

מזונות – מדור ילדים

כאמור לעיל, לסכום מזונות הילדים הבסיסי נוסף מדור. הכוונה לעלות חלקם של הילדים בדירתה של האם. סכום זה מהווה חלק משמעותי מסכום המזונות אשר האב מעביר לאם. מדור ישולם במידה והאם שוכרת דירה, או משלמת משכנתא על דירה בבעלותה. אם הדירה בבעלות שני ההורים, תשלומי משכנתא או חלקם יחשבו כתשלום מדור, בעוד שהדירה עצמה תופיע בהסכם חלוקת הרכוש.

מדור משולם לפי 30% מעלות שכר הדירה (לרוב לפי שכר דירה ממוצע של כ- 4,000 ₪) כאשר יש ילד אחד, 40% כאשר יש שני ילדים ו- 50% במקרה של שלושה ילדים ומעלה. אותו עיקרון חל כאשר התשלומים הם עבור החזר המשכנתא.

ראוי להעיר שאב המלין את ילדיו אצלו חייב אף הוא בחדר עבור הילדים. חדר נוסף משמעו דמי שכירות גבוהים יותר. פועל יוצא הוא שהאב נושא בעלות מדור כפולה עבור הילד – גם בבית האם וגם בביתו שלו.

מזונות – אחזקת מדור

למרות שבמקור דמי המזונות השוטפים כללו גם הוצאות אחזקת מדור – חשמל, טלפון, אינטרנט, כבלים וכו', הרי שהיום לרוב הם מחושבים בנוסף ובנפרד וגם עליהם מחוייב האב – 30% לילד אחד, 40% לשניים, 50% לשלושה ומעלה. אנו מרגישים חובה להעיר שבגין ארנונה האם בד"כ מקבלת הנחה מהעירייה, תשלום עבור אינטרנט וכבלים אינו תלוי שעות שימוש, וסביר שהאמא תשתמש בשרותים אלה לצרכיה שלה וללא תלות בילדים, וטלפונים – מאחר ולרוב הילדים טלפון נייד משל עצמם, עלותם אמורה להיחשב כחלק מההוצאות החריגות שהתשלום עליהם מתחלק בשווה בין ההורים. הנה כי כן, פרט לתשלום החשמל והמים אין הצדקה להחלת הוצאות אחזקת מדור על האב (שכמובן משלם על הוצאות אלה גם בביתו שלו).

דמי מזונות – הוצאות משתנות – מחציות

הוצאות משתנות מתייחסות להוצאות חד פעמיות או לא קבועות, וכוללות תשלומים על מעון, צהרון, משקפיים, טיפולי שיניים, טיפול פסיכולוגי לקטין, חוגים, עזרה בלימודים וכו', ומתחלקות שווה בשווה בין ההורים. לכל הוצאה מהותית שכזו נדרשת הסכמה מראש של ההורה האחר. הוצאה על דעת ההורה אחד לא אמורה לחייב את ההורה האחר כל עוד לא ניתנה הסכמתו. ההוצאה היא על פי קבלות בלבד.

אין כמובן רשימה מסודרת של נושאים לגביהם חל נושא המחציות והכל בהתאם לצרכים של כל תא משפחתי. חשוב מאוד לכתוב בהסכם הפרידה פרוט של מגוון הנושאים לתשלום.

הוצאות חינוך מחציות – בתחילת כל שנה מקבל אחד ההורים (לרוב האמא) מענק לימודים מהביטוח הלאומי עבור כל אחד מהילדים (מגיל 6 עד 18). מקובל ששני ההורים חולקים שווה בשווה את עלויות החינוך בתחילת השנה לאחר קיזוז המענק.

הוצאות חינוך אחרות כמו שעורים פרטיים, חוגים וכו' מחייבות כמובן את הסכמת שני ההורים ומראש. לגבי קייטנות, ברוב ההסכמים מקובל שההורים חולקים עלות של קייטנה אחת. כמובן שאם להורים יש צורך בשתי קייטנות הרי הם יגיעו להבנות בנושא.

הוצאות רפואיות מחציות – מקובל שאת התשלום החודשי לקופת החולים משלמת האמא כחלק מתשלום המזונות החודשי. לגבי הוצאות רפואיות אחרות כגון משקפיים, גשר לשיניים, התייעצות עם רופא מומחה וכו' מקובל ששני ההורים חולקים שווה בשווה. 

חשוב:

אין כלל אחיד לנושא ומה שמחייב זה פסק הדין/ההסכם האישי שלכם. לעיתים הוא יהיה ברור, אך לעיתים רבות נושאים "קטנים" שכאלו לא יוזכרו בו ולכן אנו מציעים לקרוא היטב את דף "הכנת הסכם גירושין" ולהכניס להסכם האישי שלכם סעיפים שונים שיעזרו בהמשך הדרך למנוע אי הבנות.

ע"ר 20794-07-14 – כ. נ' ל.כ. – כספית כבוד השופטת אלה מירז מיום 31.05.2015

"אין בהסכם או בהודעתו מיום 24.11.13 כדי לפטור את המערער מתשלום בגין טיפולים שקדמו להסכם וטענותיו נדחות. ביהמ"ש מוסיף, בין היתר, כי בנסיבות העניין, חוסר אמירה מפורשת לעניין התנגדות להשתתף בעלות הטיפולים, כמוה כהסכמה, והעלאת טענה נוגדת כיום, לפיה ההסכמה נגעה להשתתפות הבן בטיפול, אך לא להשתתפות במימון הטיפול הינה חסרת תום לב; לגבי הוצאות עתידיות מיום מתן פס"ד, ועל מנת למנוע מחלוקות והתדיינויות, ביהמ"ש קובע כי לא די בהסכמה לטיפול, אלא נדרשת הסכמה בכתב ומראש, להשתתפות במימון של ההורה השני, ומאידך הודעה מפורשת ובכתב, מצד ההורה שאינו מסכים להשתתף בעלות. המלצת פסיכולוג/גורם רפואי מומחה לטיפול תהווה גורם מכריע גם לתשלום. במקרה הצורך יש לפנות לביהמ"ש לצורך הכרעה".

הצמדת מזונות ילדים למדד 

כיום מקובל שסכום דמי מזונות הילדים צמוד למדד. העובדה שהמזונות צמודים למדד המחירים לצרכן, במיוחד כשמדובר בהסדר של שנים ארוכות, רק מחמירה את מצבם הכלכלי של אבות משום שמשכורות אינן צמודות למדד.

בשנים האחרונות יש מדדים שליליים. חשוב מאוד לבדוק שהוראת הקבע בבנק היא כזו שמצמידה את סכום המזונות לשני הכיוונים. כל הבנקים ערוכים לנושא, רק צריך לבקש ולוודא. על פי חוות דעת (עקרונית) של אבי ליכט, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, ממשרד המשפטים, אלא אם כן נכתב אחרת בפסק הדין, במידה והמדד המפורסם הוא שלילי, הרי שסכום המזונות יפחת בהתאם

תשלום מזונות – כיצד מומלץ להעביר את תשלום מזונות הילדים?

מומלץ להעביר את סכום המזונות ישירות מחשבון הבנק בהוראת קבע צמודה למדד. מערכת המחשב בבנק תצמיד את הסכום שנקבע למדד החודשי או הרבעוני, על פי בקשה ובהתאם להסכם.

תיקי מזונות ילדים בעליון: בע"מ 919/15 ו בע"מ 1709/15.

הדיון נערך ביום 06.12.2016. בדף ערעור בבית המשפט העליון הסבר מורחב על שני התיקים הנמצאים כיום בערעור לעליון + פרוטוקול הדיון האחרון.

החלטת מועצת הרבנות הראשית.

ביום 30.11.2015 פרסמה מועצת הרבנות הראשית חוות דעת לנושא מזונות ילדים לפיה כאשר הילד מעל גיל 6, על בתי המשפט לקבוע את שיעור המזונות בהתאם להכנסות שני הוריו. זו מהפכה של ממש בקביעת גובה ואופן חלוקת האחריות הכלכלית על הילדים בין ההורים. 

דפים נוספים באתר עם מידע בנושא מזונות ילדים ונושאים כספיים

פסקי דין מזונות ילדים

מזונות זמניים

מזונות – טיפים

משמורת משותפת מזונות ילדים

הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת

נושאים כספיים נוספים בהליך גירושין

הפחתת מזונות ילדים או הגדלת מזונות ילדים

הוצאה לפועל מזונות

טופס פתיחת תיק מזונות

מחשבון מזונות ילדים (בהתאם להמלצות ועדת שיפמן).

 

ועדת שיפמן לנושא מזונות הילדים

מאחר שהנושא כה זועק לשמיים, הוקמה בשנת 2006 "ועדת שיפמן" שמונתה לבחון ולהמליץ בכל הקשור לדרך חישוב וקביעת סכום המזונות במדינת ישראל. דו"ח הוועדה הוגש למשרד המשפטים באוקטובר 2012, אך עדיין לא זכה להתייחסות רשמית. כמובן שאנו מקווים שהוא אכן יקודם לחוק.

נקודה למחשבה – מזונות ילדים

מניסיוננו, אחת התחושות הקשות בנושא תשלום מזונות הילדים היא אי הידיעה מה נעשה עם הכסף ולמה הוא משמש. כדי להקל ולתת מענה (ומתוך כך להבטיח שיתוף פעולה) אחת האפשרויות היא העברת סכום (שיקבע ביניכם) מתוך דמי המזונות ישירות לאם להוצאות שוטפות ("לחם וגבינה") והיתרה לחשבון ממנו יוצאו כספים להוצאות גדולות יותר (ביגוד, הנעלה).

אפשרות נוספת היא העברת חלק מהסכום לחיסכון. סכום זה ישמש להוצאות גדולות בעתיד כמו לימודים, בר/בת מצווה וכד'. עוד אפשרות היא שתשלומים חריגים המשולמים חצי חצי ישולמו ישירות לגוף המחייב את התשלום (חוג, טיפול שיניים וכד'). וכמובן, כל אפשרות אחרת המתאימה לכם.

מזונות ילדים במדינות העולם הנאור:

"כלכלת ילדים במדינות ה- OECD – השוואה בין מדינות"

חישוב סכום המזונות במדינות השונות בארצות הברית, קנדה ואנגליה.

מכתבים ששלחנו לשופטי בתי המשפט למשפחה בנושא מזונות ילדים

מכתב ששלחנו לכל שופטי בתי המשפט למשפחה בנוגע לפסק הדין במחוזי עמ"ש 50603-01-14.

מכתב שלחנו לשופטי בתי המשפט למשפחה: "עד מתי"?

מכתב ששלחנו לשופטי בתי המשפט למשפחה בנושא מזונות ילדים

מאמרים בנושא מזונות ילדים

פרופ' מיכאל קורינאלדי: הדין האישי בישראל

פרופ' מיכאל קורינאלדי: היש ליישם את עקרון השוויון בדיני הורים וילדים מזונות אישה וילדים ואמצעי אכיפתם,

 עו"ד יעקב שפירא. מדינת ישראל, משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי.

מזונות ילדים קטינים" מגמות חדשות, יאיר שיבר

חיוב האם במזונות ילדים: הרב ד"ר משה בארי, הרב יוסי שרעבי וד"ר יובל סיני

ד"ר יואב מזא"ה – הדין הדתי של מזונות ילדים, פסיקת בית המשפט העליון והפרקטיקה בבתי המשפט: בין מיתוס למציאות.

חלוקת נטל מזונות ילדים בין הורים פרודים, עו"ד זאב פרבר.

קביעת מזונות ילדים בישראל – מהפך? מאת ד"ר רות זפרן חברת ועדת שיפמן