מזונות ילדים

כיצד נקבעים מזונות ילדים בהתאם להלכה החדשה. מזונות מדורגים בהתאם לגיל הילד (מעל ומתחת לגיל 6). תשלום מדור והוצאות משתנות (לשעבר "מחציות").

נציין שהורים ההולכים לגישור או מגיעים בעצמם להסכמות על הסכם הגירושין שלהם יכולים לקבוע כל סכום מזונות שהוא, ללא צורך "לעבוד" לפי החוקים המיושנים במדינת ישראל. בית המשפט יאשר את ההסכם כל עוד נשמרת טובת הילדים.

דמי מזונות ילדים

ביום 19.07.2017 פורסם פסק הדין של בית המשפט העליון בשני ערעורים שהוגשו ונקבעה הלכה חדשה לגבי ילדים מעל גיל 6. בתי המשפט למשפחה אימצו כמובן את ההלכה החדשה. בתי הדין הרבניים לא פוסקים בהתאם להלכה. להסבר מפורט על ההלכה החדשה.

עוול המזונות:

במדינת ישראל החובה במזונות ילד יהודי נקבעת על פי הדין הדתי, כאשר עד גיל 6 מוטלת על האב בלבד. עד לפסיקת בית המשפט העליון הנטל על האב לבדו היה עד גיל 15.

מאחר וכיום מרבית הילדים חולקים את זמנם בין בתי שני ההורים, נוצר מצב מופרך בו עבור ילדים עד גיל 6 האב נושא פעמיים בנטל כלכלת ילדיו. האב מעביר סכום חודשי לידי האם עבור מלוא כלכלת הילדים, ובמקביל הוא משלם את מלוא הוצאות הילדים כשהם שוהים איתו ובביתו.

מעשית, עד לפרסום ההלכה החדשה, אבות שמשכורתם עד גובה השכר הממוצע במשק ולהם שני ילדים או יותר, נידונו ביום חתימת הסכם הגירושין לחיי עוני. תשלום מזונות הילדים, במידה כזו או אחרת, שמר את רמת החיים של הילד בבית האם, אך לא בבית האב, למרות ועל אף שרובם המוחלט של הילדים לנים גם אצל אביהם. כיום, לילדים מעל גיל 6 בבתי המשפט למשפחה, המצב בהחלט טוב יותר.

אבות רבים, עקב סכום מזונות הגבוה שעליהם לשלם, אינם מסוגלים לדאוג לכלכלת ילדיהם כאשר הם שוהים עימם, שלא לומר להתקיים בכבוד. לא פעם אבות נאלצים לחזור לבית ההורים, או לשכור דירה מרוחקת וקטנה. המשמעות היא פגיעה בילד שאין לו תנאים של בית כאשר הוא שוהה עם אביו, ונאלץ לראות את אביו נאבק על קיומו, כשבו זמנית הוא חי ברווחה יחסית אצל אימו.

חוסר שוויון מהותי זה בין המגדרים אינו עולה בקנה אחד עם המציאות של העולם המודרני והפמיניזם. ישנם דיינים הטוענים שהאישה איננה חייבת במזונות ילדיה מטעם צדקה כי משפחת אם איננה קרויה משפחה. בנושא זה קולם של ארגוני הנשים לא נשמע. הכסף כנראה עוזר להתגבר.

אנו תקווה שבעקבות ההלכה החדשה, לפחות במקרים בהם הילד מעל גיל 6, המצב הנוראי ישתנה באופן מהותי, בבתי המשפט למשפחה וגם בבתי הדין הרבני (אשר עד כה לא "אימצו" את ההלכה החדשה של בית המשפט העליון) כאחד, אך רק הזמן יראה זאת.

אז כמה מזונות משלמים?

כל מקרה נבחן לגופו והתוצאה היא גם בהתאם לבחירת ההורים איפה ידון נושא המזונות (משפחה/רבני) וגם בהתאם לעמדתו האישית של כל שופט ושופט.

דמי מזונות מתחת לגיל 6

בשעתו נקבע בפסיקה כי צרכיו ההכרחיים של קטין, שאינם כוללים הוצאות מדור וחינוך עומדים על סך 1,150 ₪. אין לסכום זה כל בסיס כלכלי אמיתי, אך השופטים ממשיכים לעשות בו שימוש באין אלטרנטיבה אחרת. לבסיס זה מתווספים סכומים משמעותיים עבור מדור והשתתפות במחצית כל הוצאה חריגה. עם חלוף הזמן הותאם הסך האמור, וכיום הוא עומד על כ- 1,200 עד 1,600 ₪ לקטין (כאשר יש יותר מילד אחד לא מכפילים את הסכום בהתאם להלכת ורד. בבית הדין הרבניים לרוב הסכום בטווח הנמוך יותר, הכל בהתאם להכנסות שני ההורים).

הנוסחה הבלתי רשמית אשר היוותה במשך שנים רבות את הבסיס לחישוב שיעור מזונות הילדים עד גיל 6 היא: כ- 1,200 עד 1,600 ש"ח מזונות בסיס לילד + מדור + מחצית ההוצאות החריגות. סכום מזונות הילדים מוצמד למדד. כיום, לאט לאט שופטי בתי המשפט למשפחה מוצאים דרכים להרחיב את מעגל הצדק גם עבור ילדים עד גיל 6. ראו למשל תלמ"מ 66993-06-18 למזונות זמניים בו מסביר כבוד השופט ארז שני את עמדתו.

מקובל שתשלום המזונות כולל גם ביגוד והנעלה לשני הבתים. חשוב לציין זאת בהסכם או שיהיה רשום בפסק הדין על מנת למנוע ויכוחים בעתיד. זהו אחד הנושאים הנפיצים בקרב הורים גרושים. במקרים בהם ישנה הפחתה ניכרת בתשלום המזונות עקב זמני שהות שווים או קרובים לכך, ניתן לכתוב בהסכם שכל הורה אחראי לרכוש ביגוד עבור הילדים.

חשוב – כאשר להורים זמני שהות שווים או קרובים לכך (למשל בחלוקת זמני השהות 8/6 המקובלת כיום) הרי שרוב הוצאות הילד כגון מזון ומדור, משולמות ישירות על ידי האב כאשר הילדים בביתו ולכן תבוצע (כמובן שחשוב לבקש זאת) הפחתה בסכום. בהתאם לדין הדתי, עד גיל 6 אין שום משמעות לשכר האם. רק לשכר האב.

כיום מקובל