קבלת מידע מהעירייה הנוגע לילד שהוריו גרושים

קבלת מידע מהעירייה הנוגע לילד שהוריו גרושים: המידע החשוב ביותר ששולחת הרשות המקומית הוא אישורי רישום למוסדות החינוך ומידע לגבי השיבוצים למוסדות החינוך, אשר מחובת הרשות המקומית לשלוח לשני הורי הילד כאשר אלו מתגוררים בנפרד, ראו בדף קבלת מידע הנוגע לילד מגני הילדים ובתי הספר.

דואר לקטין רשויות

על מנת לקבל מסמכים אלו, כל אחד לכתובתו כאשר ההורים מתגוררים בכתובות שונות (כאמור, כיום המידע נשלח על ידי הרשות המקומית באופן אוטומטי רק לכתובת האם), על האב, בהתאם לחוק "חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין"  לרשום את כתובתו ככתובת שנייה למשלוח דואר לקטין ואז יקבל את המידע מהעירייה באופן אוטומטי. נוהל מרשם האוכלוסין.

רשימת הרשויות אשר עומדות בלשון חוק כתובת נוספת לקטין ליום 31.03.2017

מלבד החשיבות הברורה של קבלת המידע והחשיבות העקרונית להכרה בהורותך על ידי הרשות המקומית, יש לכך משמעות גם בחיי היום יום. במהלך השנים האחרונות נתקבלו אצלנו עשרות פניות מאבות אשר כתבו לנו שהאמא רשמה את ילדם המשותף לגן או לבית הספר ללא ידיעתם, בניגוד לחוק (שני ההורים תמיד אפוטרופוסים, והחלטה מהותית שכזו צריכה להיעשות בהסכמת שניהם), והדבר נודע להם רק לאחר הרישום, כאשר כבר היה מאוחר מדי.

רישום פרטים מוקדם ככל הניתן

מכיוון שמאוד קשה לאכוף נושא זה בבית המשפט שנמנע מלטלטל את הילד, אנו ממליצים לכל אב גרוש שיש לו ילדים במוסד חינוכי, ובעיקר לאבות שיש להם ילדים קטנים אשר ייכנסו בעתיד למוסדות החינוך העירוניים (גן עירוני ולאחר מכן בית ספר) לדאוג, מוקדם ככל האפשר, לרשום במשרד הפנים את כתובתם ככתובת שנייה למשלוח דואר לקטין.

לתשומת לבכם: רוב הרשויות לא שולחות טפסי רישום למוסדות החינוך אלא מפרסמות בעיתונות המקומית ועל לוחות המודעות. הרישום כל שנה הוא בחודש ינואר! ועליכם לגלות ערנות ולהיות בקשר עם ההורה האחר לקראת הרישום.

למען הסר ספק – אין בכתוב לעיל הצעה, אף לא רמיזה, שעל האב להתנגד למסלול שהאם בחרה עבור הילד – שיתוף פעולה בנושאים הקשורים לילדים, כפי שהוזכר פעמים רבות במדריך, הוא בעל חשיבות עליונה הן לילדים והן להורים – אלא ניסיון להדגיש את חשיבות היות האב חלק מהתהליך, שותף פעיל ומודע.

העברת פרטי ההורים מהרשות לבית הספר

הרשות אחראית על רישום ילדים למוסדות החינוך בעיר, על העברת פרטי ההורים למוסדות החינוך, ועל כך שמוסדות החינוך אשר בתחומה יפעלו בהתאם לחובתם הנקובה בחוק.

חשוב לדעת: כאשר הילד עובר לבית ספר חדש, בחלק מהרשויות עדיין ישנה בעיה בעברת פרטי האב (פרטי האם עוברים כמובן ללא כל בעיה) מהרשות לבית הספר החדש. כתוצאה מכך, בתחילת שנת הלימודים, כאשר ישלח בית הספר מכתבים לבית ההורים, וכל עוד לא רשמתם את הפרטים שלכם במערכת המנב"ס, המכתב ישלח רק לכתובת האם. מצורף כתב תביעה לתביעות קטנות אשר הגיש גיא רוה נגד עיריית הרצלייה בנושא, וכמובן שכל אחד מוזמן להשתמש בבסיס כתב התביעה לכל תביעה קטנה אחרת. דוגמא לכתב תביעה בית משפט לתביעות קטנות.