הורים גרושים והעיירה

  הורים גרושים והעיירה: המידע החשוב ביותר ששולחת הרשות המקומית הוא אישורי רישום למוסדות החינוך ומידע לגבי השיבוצים למוסדות החינוך, אשר מחובת הרשות המקומית לשלוח לשני הורי הילד כאשר אלו מתגוררים בנפרד. ראו בדף קבלת מידע הנוגע לילד מגני הילדים ובתי הספר.

  דואר לקטין רשויות

  לעיתים יש מידע נוסף ששולחת הרשות. על מנת לקבל מסמכים אלו, כל אחד לכתובתו כאשר ההורים מתגוררים בכתובות שונות (כאמור, כיום המידע נשלח על ידי הרשות המקומית באופן אוטומטי רק לכתובת האם), על האב, בהתאם לחוק "חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין"  לרשום את כתובתו ככתובת שנייה למשלוח דואר לקטין ואז יקבל את המידע מהעירייה באופן אוטומטי. צריך לגשת פיזית לסניף משרד הפנים ולבקש להירשם. נוהל מרשם האוכלוסין.

  החשיבות הברורה של קבלת המידע והחשיבות העקרונית להכרה בהורותך על ידי הרשות המקומית, יש לכך משמעות גם בחיי היום יום.

  רישום פרטים מוקדם ככל הניתן

  מכיוון שמאוד קשה לאכוף נושא זה בבית המשפט שנמנע מלטלטל את הילד, אנו ממליצים לכל אב גרוש שיש לו ילדים במוסד חינוכי, ובעיקר לאבות שיש להם ילדים קטנים אשר ייכנסו בעתיד למוסדות החינוך העירוניים (גן עירוני ולאחר מכן בית ספר) לדאוג, מוקדם ככל האפשר, לרשום במשרד הפנים את כתובתם ככתובת שנייה למשלוח דואר לקטין.

  לתשומת לבכם: רוב הרשויות לא שולחות טפסי רישום למוסדות החינוך אלא מפרסמות בעיתונות המקומית ועל לוחות המודעות. הרישום כל שנה הוא בחודש ינואר! ועליכם לגלות ערנות ולהיות בקשר עם ההורה האחר לקראת הרישום.

  למען הסר ספק – אין בכתוב לעיל הצעה, אף לא רמיזה, שעל האב להתנגד למסלול שהאם בחרה עבור הילד – שיתוף פעולה בנושאים הקשורים לילדים, כפי שהוזכר פעמים רבות במדריך, הוא בעל חשיבות עליונה הן לילדים והן להורים – אלא ניסיון להדגיש את חשיבות היות האב חלק מהתהליך, שותף פעיל ומודע.

  העברת פרטי ההורים מהרשות לבית הספר

  חשוב לדעת: כאשר הילד עובר לבית ספר חדש, בחלק מהרשויות עדיין ישנה בעיה בעברת פרטי האב (פרטי האם עוברים כמובן ללא כל בעיה) מהרשות לבית הספר החדש. כתוצאה מכך, בתחילת שנת הלימודים, כאשר ישלח בית הספר מכתבים לבית ההורים, וכל עוד לא רשמתם את הפרטים שלכם במערכת המנב"ס, המכתב ישלח רק לכתובת האם.