הוצאה לפועל מזונות

  הוצאה לפועל מזונות: אי תשלום מזונות הוא מצב בעייתי. כאן המקום לציין ואף להדגיש כי תשלום המזונות הוא עבור הילדים ורווחתם, אי לכך האבות חייבים בהעברת הכספים בצורה מסודרת וקבועה. לצערנו, ישנם מקרים בהם אבות מתחמקים מתשלום המזונות כנקמה באמא, אך יחד עם זאת חשוב לזכור שכיום סכום המזונות הוא כה גבוה שאבות רבים פשוט אינם מסוגלים לעמוד בו, במיוחד לאורך זמן בגלל הצמדת הסכום המקורי. במידה ועולה קושי לעמוד בתשלומים אלו אנו ממליצים לפתור אותו בהידברות בין ההורים.

  חריגה עקבית או אי סדירות בתשלום המזונות הם עילה לפניה לערכאות או להוצאה לפועל בבקשה לאכיפת התשלום. כאמור, אנו ממליצים בחום לפתור כל קושי שכזה בהדברות ולא להגיע לפניה לערכאות מאחר וההשלכות של צעד שכזה פוגעות בכל אחד מהצדדים המעורבים, האב, האם, וכמובן גם הילדים.

  הוצאה לפועל מזונות – איך עושים זאת?

  לאחר שחלף המועד לביצוע התשלום לפי פסק הדין, האשה רשאית לפנות לביצוע גביית החוב בלשכת ההוצאה לפועל, ויכולה לבחור בין המסלול הרגיל למסלול מזונות. במסגרת המסלול הרגיל תישלח לחייב אזהרה שעליו לשלם את חובו בתוך 20 ימים, ואם לא יעשה כן, ניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.

  במידה שהחייב לא פרע את חוב המזונות, ולא עשה כל פעולה, כגון: בקשה לעיכוב הליכים, או הגשת טענת פרעתי, לאחר התקופה הכתובה באזהרה, ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין על ידי נקיטת הליכים כמו הגבלות ועיקולים.

  מהו מסלול גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל?

  מסלול המזונות הוא ייחודי בכך שהזוכה לא נדרשת לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק בהוצאה לפועל, והרשם נוקט בהליכי הגבייה הנדרשים ביוזמתו. במסלול המזונות אין צורך בעורך דין, לא ניתן להכריז על חייב כמוגבל באמצעים, אין הליך של בקשת פריסה לתשלומים והחוב לא ישותף במסגרת איחוד תיקים.

  בחלוף התקופה הקבועה באזהרה שנשלחה לחייב, יינקטו נגדו הליכי גבייה, אם לא פרע את חובו. במסגרת ההליכים ניתן לעקל את משכורתו, רכבו וכספים השייכים לו.

  בכל שלב שבו מתנהל התיק, הזוכה נדרשת למסור באופן מידי ללשכת הוצאה לפועל מידע רלוונטי שעשוי לסייע בגביית החוב, לדווח אם שולם לה על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, ואם קיים חשש שהחייב עומד לצאת מהארץ או להבריח נכסים ובכך לסכל את גביית החוב.

  מתוך אתר רשות האכיפה והגבייה לנושא מסלול המזונות:

  חישוב הצמדת חוב מזונות ילדים בהוצאה לפועל למדד.

  כאשר זוכה מבקשת לפתוח תיק על מזונות שלא שולמו לה מתאריך מסוים ועד יום פתיחת התיק, ניתן באמצעות מערכת "כלים שלובים" החדשה לבצע חישוב הצמדה על פי פסק הדין, ובמקרים אלה לא מופנית הזוכה לבצע חישוב.

  אם וכאשר הזוכה מבקשת לפתוח תיק בו שולמו המזונות ונדרש חישוב הצמדה בלבד או שולמו המזונות לסירוגין ויש צורך בחישוב הצמדה למדד, הזוכה מופנית במקרה זה לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך ביצוע החישוב, או לאנשי מקצוע.

   

  הוצאה לפועל מזונות

  מזונות ילדים – הביטוח הלאומי

  בחלק מהמקרים בהם האב לא משלם את המזונות הביטוח הלאומי "נכנס לנעליו". הזכאות מותנית בהכנסות האישה וניתן לראות את התנאים לה באתר למוסד לביטוח לאומי.

  נתונים על גבייה בתיקי מזונות – מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל (אוקטובר 2016).

  הירשמו לעידכונים