הורים גרושים ובריאות הילד

  הורים גרושים ובריאות הילד: במסגרת חלוקת האחריות ההורית ומתוקף האפוטרופסות, שני ההורים יחדיו אחראים לבריאות הילד.

  הורים גרושים ובריאות הילד

  בריאות הילד היא כמובן דבר מהותי וחשוב. כל הורה ייקח את הילד לרופא בהתאם לצורך, בימים בהם הילד איתו (כל קופות החולים מאפשרות הנפקת כרטיס מגנטי לילד לכל אחד מהוריו). במקרים יוצאי דופן, כמו אשפוזים בבית החולים וטיפולים חריגים ודחופים, חובת ההורה לדאוג לילדו ובמידת האפשר לתאם הכל עם ההורה האחר.

  כמובן שתמיד עדיף לקחת את הילד לרופא קבוע, אך מכיוון שלא תמיד זה אפשרי חשוב לציין שכל הורה יכול לקחת את הילד לכל רופא.

  כרטיס מגנטי וסיסמא לאינטרנט לכל הורה בנפרד

  משרד הבריאות הוציא לבקשתנו שני חוזרים:

  1. חוזר המאפשר הנפקת כרטיס מגנטי לכל הורה המבקש זאת, כך שכל הורה יוכל לקחת את ילדו לרופא במקרה הצורך.
  2. חוזר המאפשר לכל הורה לקבל סיסמא משלו עבור חשבון הילד באתר האינטרנט של קופת החולים.

  לחוזרים אלו של משרד הבריאות חשיבות רבה, שכן כאשר לכל הורה יש כרטיס משלו עבור ילדו וגישה חופשית לחשבון הילד באתר האינטרנט של הקופה, כל אחד מההורים יכול לדאוג לילדו בשעת הצורך, ומתאפשרת מעורבות גבוהה יותר ואוטונומית בנושא הרפואי.

  כרטיס מגנטי לשני ההורים – מיד עם לידת הילד

  בעקבות פנייה של העמותה לקופות החולים, החלו קופות החולים (כולן מלבד מאוחדת) להנפיק שני כרטיסים מגנטיים לכל זוג הורים שנולד לו ילד.

  המטרה שלנו בקידום הנושא היא כפולה:

  מצד אחד יש במתן כרטיס לכל הורה קידום חלוקת האחריות הורית המשותפת בקרב הורים נשואים, שהרי אם לכל הורה יהיה בארנק כרטיס משלו, כל הורה יוכל לקחת את הילד לרופא במקרה הצורך.

  במקביל, כאשר הורים מתגרשים, הרי שלכל אחד מהם כבר יש כרטיס מגנטי וטבעי לגמרי ומובן מאליו ששני ההורים ימשיכו לקחת את הילד לרופא במקרה הצורך.

  טיפולים רפואיים מחייבים הסכמת שני ההורים – טיפול פסיכולוגי

  כל טיפול רפואי או פרה-רפואי, כגון טיפול פסיכולוגי לקטין, טיפול שיניים, טיפול ברפואה משלימה, וכו', מחייב את הסכמת שני ההורים. חוזר משרד הבריאות "מיסוד הקשר בין ההורים לבין מערכת הבריאות ביחס לילדיהם", מיום 3.6.2009, דן בהנחיות בשלושה תחומים: מתן מידע לכל הורה, לבקשתו; ייזום מתן מידע לכל אחד מההורים; וקבלת הסכמה של שני ההורים לטיפולים מוגדרים.

  הסכמה של הורים שחיים בנפרד לגבי טיפול נפשי בקטין: יורם צ. צדיק, דר' דניאל גוטליב, ברניס ליבק ודוקי אופיר.

  מתן טיפול רפואי לקטין בלי הסכמת הוריו או במצבי מחלוקת ביניהם – מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מיום 24.02.2014.

  מסירת מידע להורה הלא משמורן:

  קופות החולים מחויבות לעמוד בלשון חוק "מסירת מידע להורה". כל הורה אשר מעוניין לקבל בדואר את כל המידע הנשלח לאם לגבי הילד חייב לפנות, בכתב, לקופת החולים ולבקש זאת. מכתב מוכן לקופת החולים.זה החוק, בפועל עובד חלקית.

  מעבר קופת חולים של הורה גרוש וילדו

  העמותה הגישה בג"ץ כנגד הביטוח הלאומי בנושא יידוע האב הגרוש על כך שילדו שלו עבר קופת חולים. את העמותה מייצגים בהתנדבות עורכי הדין חיים פאשי לוין ומיכאל אביב. דיון יתקיים בחודש אפריל 2019.

  בתאריך 06.1.2019 פרסם הביטוח הלאומי את החוזר החדש בנוגע למעבר קופות חולים עם הילד כאשר מדובר על הורים גרושים. הדיון בבג"ץ יהיה על תוכנו של החוזר.

  אתרי קופות החולים בכל הקשור להורים החיים בנפרד:

  אתר קופת חולים מכבי.

  אתר קופת חולים כללית

  אתר קופת חולים לאומית

  .אתר קופת חולים מאוחדת 

  נתקלתם בבעיות או קשיים?

  לא כל הפקידות בסניפי קופות החולים מודעות לחוזרים אלו. לכן, הורה שעדיין נתקל בבעיות או בקשיים, מוזמן להראות אותם לפקידה בקופת החולים ובמקרה הצורך לפנות לפניות הציבור במשרד הבריאות. pniot@moh.health.gov.il