הישגים

הורות משותפת = טובת הילד

מס' הישגים שקודמו לאורך השנים ושאנו מאוד גאים בהם.
לעמדתנו זהו הבסיס לשינוי חברתי וזאת מטרתנו. מורידים חסם אחרי חסם ואז מתאפשר שינוי חברתי.

מספר הישגים של העמותה לאורך השנים:

שליחת תעודת נכה לילד אוט' לשני ההורים (נשואים)

"גיא שלום,
לבקשתך, מעדכנת כי הפיתוח של שליחת 2 תעודות להורים נשואים הושלם והחל מחודש יוני 2021 יונפקו 2 תעודות נכה למשפחה.
התעודות יישלחו לכתובת מקבל הקצבה.
חשוב לציין כי במקרים של הורים גרושים, לא ניתן להנפיק 2 תעודות באופן אוטומטי וזאת מאחר ובהתאם לחוק, לא ניתן להעביר מידע להורה שלא עדכן כתובת נוספת (חוק הכשרות האפוטרופסות), ועל כן, שליחת תעודה מהווה העברת מידע על זכאות לגמלת ילד נכה. באם יעודכנו 2 כתובות- נוכל לשלוח תעודה גם לכתובת הנוספת.
המשך יום טוב,
סיון בן ישראל
נכויות מיוחדות"
בדיוק כמו בנושא הכרטיס המגנטי לקופת חולים שקידמנו לפני יותר מעשור:
מצד אחד, יש במתן התעודה לכל הורה קידום חלוקת האחריות הורית המשותפת בקרב הורים נשואים, שהרי אם לכל הורה יהיה בארנק תעודה משלו, כל הורה יוכל להשתמש בה במקרה הצורך כאשר הוא עם הילד.
במקביל, כאשר הורים מתגרשים, הרי שלכל אחד מהם כבר יש תעודה. וכן, אם הילד מוגדר כנכה לאחר פרידת ההורים, האב לא יקבל אוט', אך יכול לרשום כתובת נוספת למשלוח דואר ואז יבקש ויקבל.

שליחת מידע הנוגע לילד ממעונות היום

לאחר שנים ארוכות בהם ניסינו ללא הצלחה להביא לכך שמעונות היום יכירו באבות הגרושים כאבות וישלחו להם את המידע הנוגע לילדם. הגשנו בג"ץ בנושא וזכינו!

בית המשפט העליון קיבל את עמדתנו שעל משרד העבודה והרווחה האחראי על מעונות היום לפרסם חוזר מתאים לפתיחת שנת הלימודים הנוכחית (2018).

שילוט מגדרי ומיושן – פינות החתלה גם לאבות

לאחרונה התחלנו לפעול בנושא שילוט מגדרי במקומות ציבוריים. פתאום ראינו, בעיקר מתמונות ששלחו לנו, שבמקומות ציבוריים רבים (קניונים, מוסדות עירייה, גני שעשועים) יש שילוט מגדרי ומאוד מיושן. כנראה כולנו כבר התרגלנו ואנחנו לא שמים לב יותר. מכיוון שלעמדתנו מילים (ותמונות) יוצרים מציאות, פנינו לפעילים בעמותה וביקשנו שישלחו לנו תמונות מהשטח, ולאחר מכן פנינו לגופים השונים. מאז פרסום הכתבה המצורפת פנינו לעוד גופים רבים אשר הבטיחו לפעול ולתקן את השילוט.

נציין מספר מקומות: "באלגן" ביגור, גן גורו, קבוצת קניוני עופר, עזריאלי ועוד קניונים, איקאה, מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, האקווריום בירושלים, אל על, רשות שדות התעופה ועוד ועוד. נשמח לקבל ממכם תמונות נוספות ולנסות לטפל.

ולא, לא מדובר רק על שילוט, אלא גם לפעול לכך שיהיו פניות החתלה (גם) לאבות במקומות ציבוריים עם שילוט מתאים.

אין כניסה לאבות: חניה לאם ולילד, החתלה רק לאמא. ומה עם אבא?

סיום האפליה המגדרית במתן סיוע בשכר דירה על ידי משרד השיכון

עד כה, במקרים של משמורת משותפת, וכאשר שני ההורים היו זכאים לסיוע, הוא ניתן משום מה רק לאם. לא עוד. ונכון, ההשפעה היא רק לגבי בודדים, רק למקרים בהם יש הגדרה של משמורת משותפת יחד עם זמני שהות שווים. אך גם ביטול האפליה במקרים נקודתיים אלו היה לא קל.

הישגים

שינוי השילוט בתחנות טיפת חלב – לא עוד "התחנה לאם ולילד".

בעקבות פניה של העמותה הוציא משרד הבריאות הנחיה לכל הגופים להחלפת השלטים. תודה רבה לח"כ יעל גרמן אליה פנינו בנושא, והיא פנתה למשרד הבריאות ששלח לנו את התשובה המצורפת.

הישגים

רישום לגני ילדים ולבתי ספר.

בעקבות פעילות העמותה שינה משרד החינוך את ההנחיות לנושא שליחת המידע לשני הורי הילד בכל הקשור לרישום למוסדות החינוך.

הסבר מפורט על ההנחיות החדשות ראו כאן.

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'3), התשע"ד 2014 – תקנה 258ה(א)

משרד המשפטים הוציא לבקשתנו בשנת 2014 תקנות כך שהנוסח המוגש בכתב התביעה יהיה כזה שלא יעשה בילד שימוש על ידי אחד ההורים. הילד לא מופיע יותר כתובע את אחד מהוריו.

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס'3), התשע"ד 2014 – תקנה 258ה(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. עוד על התקנה ראו כאן.

החלפת המונח "הסדרי ראייה" במונח "זמני שהות"

בעבר המונח בו השתמשו לתיאור הזמנים של ההורה האחר עם ילדיו נקראו "הסדרי ראייה". לעמדתנו "הסדרי ראייה" יש רק לאסירים בכלא ולכן פעלנו לשינוי המונח וכיום המונח הוא "זמני שהות".

על פעילות העמותה בנושא החלפת המונח ניתן לקרוא כאן.

הגדרתן השגויה של אימהות גרושות כחד הוריות

בעבר אימהות גרושות הוגדרו בחוק "חד הוריות" – למרות שאבי הילדים עדיין חי, קיים וחלק מהמערך המשפחתי.

אבות גרושים הרגישו, מטאפורית כמובן, שבהגדרה של "חד הורי" המדינה פשוט מאיינת אותם ואת מקומם בחיי ילדיהם והופכת אותם, האבות הגרושים, להורים משניים, שאין להם חלק אינטגרלי במשפחת הילד.

קידמנו הצעת חוק בנושא והמונח "חד הורית" בוטל בלשון החוק. עוד על הנושא ניתן לקרוא כאן.

חוזר מנכ"ל חדש של משרד החינוך

לאחר מספר שנים בהם פעלה העמותה מול משרד החינוך לקידום תיקון ושיפור חוזר המנכ"ל בכל הקשור להורים פרודים או גרושים פורסם בתאריך 03.03.2014 חוזר מנכ"ל חדש.

הפעילות כללה קשר שוטף עם מנהלות תחום הורים ומשפחה, שפ"י, במשרד החינוך וכן פעילות מול חברי הכנסת שפנו אף הם לשר החינוך בבקשה לדאוג שכך ששני ההורים יקבלו מידע מלא לגבי ילדם ממוסדות החינוך ופעילות מול רשויות שונות ברחבי הארץ, אשר פנו אף הן למשרד החינוך בבקשה לקדם את הנושא לאחר פניה שלנו. כמובן שעשרות הפניות של הורים הפעילים בעמותה למשרד החינוך עם המקרה האישי שלהם, עם בקשה לעזרה מול המוסד החינוכי, הביאו לכך שמשרד החינוך הבין, סוף סוף, שאכן קיימת בשטח בעיה בנושא.

להלן תיאור חלק מהשינויים שכבר בוצעו

  1. מסכי מערכת המנב"ס שודרגו לטובת הנושא. במערכת המיחשוב החדשה יש מסך לרשום את פרטי האב, בדומה לרישום פרטי האם.
  2. ממשק בין מוסדות החינוך והרשות המקומית – מערכת המנב"ס מאפשרת לקלוט את הממשק עם פרטי שני ההורים.
  3. טופס רישום תלמיד אחיד לכל המוסדות – במערכת המנב"ס פותח טופס אחיד לכלל המוסדות. בטופס יהיה שדה חדש לרישום כתובת האב כאשר ההורים חיים בנפרד.
  4. קבלת מידע לגבי בחינות מחוננים – במקרה של הורים גרושים/פרודים מועברות שתי כתובות ההורים למכונים הבוחנים, וזאת בהנחה שבית ספר עדכן במערכת המנב"ס כי ההורים גרושים/פרודים ושכמובן הוזנה כתובת במערכת מנב"ס לכל אחד מההורים.
טפסים חדשים של משרד החינוך בהם ניתן לרשום את פרטי שני ההורים במקרה בו הם גרים בכתובות שונות

אחרי מאבק לא קצר משרד החינוך קיבל את בקשתנו. בכל טפסי הרישום החדשים (החל משנת 2012), גני ילדים 3-4, גני ילדים חובה ובתי הספר, יש מעכשיו מקום לרשום את שתי כתובות ההורים במקרה והם גרים בכתובות שונות.

שליחת מידע רשמי לשני ההורים

ביוזמתנו קודמו שני חוקים בנושא. יותר טוב מכלום, אך עדיין חוקים חלמאיים שלא באמת קידמו את הנושא בדרך שאנו רצינו. על שני החוקים שקודמו ניתן לקרוא כאן.

הורים גרושים וקופת החולים

משרד הבריאות הוציא לבקשתנו שני חוזרים כך שכל הורה גרוש זכאי לכרטיס משלו עבור הילד וכל הורה זכאי לגישה משלו לחשבון הילד באתר קופת החולים. לחוזרים אלו חשיבות רבה שכן הם מאפשרים לכל אחד מההורים מעורבות גבוהה יותר ואוטונומית בנושא הרפואי.

לדף מידע הנוגע לבריאות הילד לחץ כאן.

הסרת החסימות בקווי הטלפון במוסדות החינוך – גנים ובבתי הספר

כהורים, טלפון מהילד תמיד חשוב ויענה גם אם אנחנו עסוקים. הבעיה היא שבגנים ובבתי ספר רבים, קווי הטלפון הוגדרו עד כה כחסויים וקרה שהורים סיננו שיחות מילדיהם.

בעקבות פנייה של העמותה למרכז השלטון המקומי הוציא משרד החינוך חוזר מיוחד לנושא:

"לאחרונה התברר כי הורים אשר חששו לענות על שיחות טלפון ממספר חסוי לא קיבלו במועד הודעות חשובות מן המוסד החינוכי שבו לומד ילדם. אי לכך אין לחסום זיהוי של מספרי טלפון במוסדות חינוך. על כל מנהלי מוסדות החינוך לוודא שמספרי הטלפון בבתי הספר ובגנים שבניהולם יהיו גלויים".

זכאותה של אשה גרושה לקבלת תשלום המזונות מהביטוח הלאומי כאשר היא נוסעת לחופשה בחו"ל

ח"כ דב חנין הגיש לבקשתנו הצעת חוק לביטול סעיף 9א' בחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב–1972 כך שאשה גרושה המקבלת את המזונות דרך הביטוח הלאומי תוכל מעכשיו לנסוע לחו"ל ולא לאבד את זכאותה לתשלום זה. במקביל להצעת החוק שלנו הוגשה הצעת חוק דומה על ידי מספר חברות כנסת. הצעת החוק אושרה על ידי מליאת הכנסת ועכשיו האמא תוכל לנסוע עד 4 פעמים בשנה לחו"ל ללא לאבד את זכאותה למזונות עבור ילדיה.

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H16-08-2011_9-16-51_2120.rtf

הישגים - מה עוד ניתן לקדם?

אנחנו מקדמים במקביל מספר נושאים אך אנחנו מזמינים כל אחד ואחת להציע לנו נושאים הקשורים למטרות העמותה. כמו כן ניתן לפנות כל נושא לחברי הכנסת (כל מי שמעוניין לקבל קובץ אקסל עם המיילים של כל חברי הכנסת מוזמן לפנות אלינו), כל אחד מוזמן לפנות לחברי הכנסת, לקדם דברים, לספר את סיפורו האישי כהורה גרוש ולבקש את פועלם לשינוי חוקים בתחום.

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!