ביטוח לאומי והורים גרושים

הורות משותפת = טובת הילד

ביטוח לאומי והורים גרושים

Print Friendly, PDF & Email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print

ביטוח לאומי והורים גרושים: הביטוח הלאומי מעביר להורים קצבאות ילדים שונות. לרוב קצבת ילדים (קצבאות ילדים) חודשית ומענק לימודים שנתי, ולעיתים קצבת ילד נכה. בהתאם לסעיף 69 לחוק הביטוח הלאומי הקצבאות והמענקים מועברים להורה אשר הוגדר כמקבלת קצבת הילד. האמא. 

מענק הלימודים משולם להורה אשר הילד בחזקתו, עבור ילדים בגילאים 18-6. המענק נועד לרכישת ציוד לבית הספר, ומועבר לקראת תחילת כל שנת לימודים לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים (לרוב חשבון הבנק של האם). כדי לקבל את מענק הלימודים יש לפנות לביטוח לאומי עם הסכם הגירושים ולמלא טופס בקשה. כמו כן שולח הביטוח הלאומי אישורים לגבי ועדות שונות במידה והנושא רלוונטי.

הורה לא משמורן המעוניין לקבל מידע אינו יכול לקבלו שכן מידע כגון קצבת ילדים או מענק לימודים מוגדר כמידע כספי, ושכזה אינו קשור לילד.

ביטוח לאומי והורים גרושים

חשוב לדעת: הביטוח הלאומי מאפשר כיום להורים להעביר את מענק הלימודים ו/או את קצבת הילד מהורה אחד לשני, כאשר יש לכך הסכמה של ההורים או החלטה שיפוטית. נניח והאם מקבלת את מענק הלימודים, ובשלב מסוים היא כבר לא זכאית לקבלו. נניח שהתחתנה, להורים יש זכות להעביר את מענק הלימודים לאב, כל עוד הוא זכאי לקבלו כמובן.

ראו באתר הביטוח הלאומי לנושא קצבת הילד

הקצבה משולמת לידי האם, אלא אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד.

מענק לימודים הורים גרושים

עם זאת, המענק ישולם להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה לשלם את המענק להורה השני או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהמענק ישולם במלואו להורה אחד. 

חוזר הביטוח הלאומי – מסירת מידע להורה

לבקשתנו, הוציא הביטוח הלאומי את החוזר המצורף, על מנת שלהורים הגרושים יהיה קל להבין את הזכויות שלהם.

הורים לילד נכה

לאחר שהאב רושם את כתובתו ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, מחובתו של הביטוח הלאומי לשלוח גם לכתובתו את כל המידע בנושא. נציין שלאורך השנים הביטוח הלאומי לא עמד בחובתו זו, ורק לאחר פנייה שלנו הנושא טופל.

תעודת נכה

גם בנושא זה פנינו לביטוח הלאומי. סוכם שכאשר ההורים חיים יחדיו, הביטוח הלאומי יתחיל בקרוב להנפיק אוט' שתי תעודות להורים, כך שלכל הורה תהיה תעודה משלו. בדיוק כפי שטיפלנו בעבר בנושא הכרטיס המגנטי לקופת החולים.

לגבי הורים החיים בנפרד – גרושים ופרודים, ההורה שלא מקבל את קצבת הילד, האב, צריך לפנות ולבקש, ואז יקבל תעודה משלו עבור ילדו.

ביטוח לאומי נוהל מעבר קופת חולים לקטינים

על מנת לקבל מידע על רצון האם לעבור יחד עם הילד קופת חולים, על האב הגרוש לרשום במשרד הפנים את כתובתו ככתובת שנייה למשלוח דואר לקטין. ראו כאן.

ביטוח לאומי קצבת ילדים – קבצים מצורפים:

עו"ד עדה גור אריה, מייצגת מטעם האגף לסיוע משפטי. "האומנם לבתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים הסמכות לקבוע למי תשלום קצבת הילדים?".

זכויות משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי בביטוח הלאומי

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!