ביטוח לאומי הורים גרושים

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

ביטוח לאומי הורים גרושים

Print Friendly, PDF & Email

ביטוח לאומי הורים גרושים: הביטוח הלאומי מעביר להורים קצבאות ילדים שונות. קצבת ילדים חודשית, מענק לימודים שנתי, ובמקרים המתאימים גם קצבת ילד נכה.

ביטוח לאומי הורים גרושים

מענק לימודים הורים גרושים

בהתאם לסעיף 69 המגדרי לחוק הביטוח הלאומי "קצבת ילדים תשולם לאם, אולם אם הילד נמצא עם האב בלבד, והאב זכאי לקצבה, תשולם הקצבה לאב". 

לנושא זה יש השפעה גם על מי מההורים יקבל את מענק הלימודים וקצבת ילד נכה. נציין שזהו המצב גם בהסדר של משמורת משותפת/אחריות הורית משותפת.

כמו כן שולח הביטוח הלאומי אישורים לגבי ועדות שונות במידה והנושא רלוונטי.

לבקשתנו, הוציא הביטוח הלאומי את החוזר המצורף, על מנת שלהורים הגרושים יהיה קל להבין את הזכויות שלהם.

טיפ: הביטוח הלאומי לא מוכן לפצל קצבה אחת – נניח קצבת ילדים – בין ההורים.

יחד עם זאת, כאשר יש יותר מילד אחד, נניח שני ילדים, הביטוח הלאומי מאפשר במקרים שכל ילד נמצא בחזקת הורה אחר או שזה רשום בפסק הדין לפצל בין ההורים את מתן הקצבה.

כלומר הורה אחד יקבל את הקצבה עבור ילד אחד, וההורה האחר יקבל את הקצבה עבור הילד האחר. רבים לא מכירים נושא זה. ראו כאן.

אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב – משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים אצלו, ועל כל הורה להגיש טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף את המסמכים הנדרשים.

מענק לימודים לגרושה

מענק הלימודים משולם "להורה שמקבל את קצבת הילדים, ושהילדים נמצאים עמו", עבור ילדים בגילאים 18-6.

במידה ולהורים ילד/ים אשר נמצאים עם האם וילד/ים אשר נמצאים עם האב, כל הורה יקבל את מענק הלימודים עבור הילד שעמו.

המענק נועד לרכישת ציוד לבית הספר, ומועבר לקראת תחילת כל שנת לימודים לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים (לרוב חשבון הבנק של האם).

בחלק מהמקרים, בעיקר בפעם הראשונה, כדי לקבל את מענק הלימודים יש לפנות לביטוח לאומי עם הסכם הגירושים ולמלא טופס בקשה.

טיפ: חשוב מאוד לרשום בהסכם הגירושין שלכם שתשלום הוצאות החינוך בתחילת השנה יהיה לאחר מימוש מענק הלימודים כל עוד הוא מתקבל.

מונע ויכוחים מיותרים בהמשך הדרך. בפסקי הדין לרוב השופטים רושמים זאת, ואם לא נרשם ניתן מייד לאחר קבלת פסק הדין לפנות ולבקש לתקן זאת.

אבל מה קורה כאשר הנושא לא נרשם בהסכם הגירושין או בפסק הדין? יש שיגידו שאם לא נרשם, על האב להשתתף בחלקו בתשלום בלי קשר למענק הלימודים המשולם לאם. כלומר שהאם תהנה מכך כספית.

זה כמובן לא הוגן. לא מוסרי. אבל מה נכון מהבחינה המשפטית?

מטרתו של מענק הלימודים היא עזרה בתשלומים להוצאות החינוך עבור הילד בפתיחת שנת הלימודים לאותן משפחות אשר זכאיות לקבלו.

כבוד השופטת אפרת ונקרט הסבירה בתלה"מ 8655-06-19 (מיום 03.08.2021) שהשימוש במענק הלימודים תחילה (ורק לאחר מכן חלוקת ההפרש, אם קיים, בין ההורים) הינו דבר "רגיל", כך צריך להיות שכן זאת מטרת המענק, ולכן ציינה: מצאתי כי אף עניין זה (כמו נושא המדור שביקשה האם) נכלל במסגרת הדברים שהינם בגדר "…דבר, אשר אינו נכלל בפסק הדין אך היה במחשבתו של השופט ונשמט מפסק הדין".

כמובן שהכי טוב שההורים יגיעו להסכמות בנושא. אך באין הסכמה, האם במידה והאם תפנה להוצאה לפועל בנושא הם יקבלו את עמדתה? לדעתנו שימוש בהסברים מפסק דין זה ישכנעו את ההוצאה לפועל שהצדק עם האב.

העברת הזכאות למענק לימודים בין ההורים

טיפ: הביטוח הלאומי מאפשר להורים להעביר – בהסכמה או בהכרעה של השופט – את מענק הלימודים מהורה אחד להורה האחר. כל עוד הזכאות קיימת.

ההטבה מתבטלת אם, למשל, האם נשאת מחדש או מוגדרת "ידועה בציבור" ולכן, מוטב לצדדים להעביר את הזכות להורה השני, טרם קבלת הסטטוס הזוגי החדש, ואז ממשיכה המשפחה ליהנות מההטבה.

נציין שאנחנו מכירים מספר אבות שכן הצליחו להעביר את הזכאות גם לאחר שהאם נישאה, כלומר איבדה את הזכאות שלה. מוזמנים לנסות ולעדכן אותנו.

ראו באתר הביטוח הלאומי לנושא קצבת הילד

  • הקצבה משולמת לידי האם (גם אם הילדים במשמורת משותפת), אולם אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד הקצבה תשולם לאב. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד.

ובנושא מענק לימודים 

  • עם זאת, המענק ישולם להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה לשלם את המענק להורה השני או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שלהורה שהילדים עמו קיימת זכאות למענק לימודים, ובתנאי שהמענק ישולם במלואו להורה אחד.

פסק דין נאה של כבוד השופט זנאטי בתלה"מ 67753-06-22 (מרץ 2024) בו האב ביקש לחלק את קצבת הילדים (4) ואת מענק הלימודים בין שני ההורים וכך נעשה.

חוזר הביטוח הלאומי – מסירת מידע להורה

לבקשתנו, הוציא הביטוח הלאומי את החוזר המצורף, על מנת שלהורים הגרושים יהיה קל להבין את הזכויות שלהם.

ההורה האחר, ההורה שלא מקבל את קצבת הילד לחשבונו ומעוניין לקבל מידע בנושאים כמו סכום קצבת ילד וסכום מענק לימודים אינו יכול לקבלו שכן מידע זה מוגדר כמידע כספי, ושכזה אינו קשור לילד. אך הסכומים קבועים וידועים.

ביטוח לאומי הורים גרושים

לצערנו יש עוד עבודה רבה מול הביטוח הלאומי בנושא שליחת המידע לשני הורי הילד. כולל כאשר הילד נכה. אנחנו מנסים.

הורים גרושים קבלת המידע הנוגע לילד נכה

קצבת ילד נכה – קבלת המידע

רק לאחר שהאב רושם את כתובתו ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, מחובתו של הביטוח הלאומי לשלוח גם לכתובתו את כל המידע בנושא.

נציין שלאורך השנים הביטוח הלאומי לא עמד בחובתו זו, ורק לאחר פנייה שלנו הנושא טופל.

המשלוח כיום הוא ידני, ולכן יש כל כך רבה בעיות. חשוב להתעקש. נתקלתם בבעיה? לאחר שפניתם לביטוח הלאומי ולא קיבלתם מענה ראוי מוזמנים לפנות אלינו עם תשובתם.

הנפקת תעודה נכה דיגיטלית לילד באתר הביטוח הלאומי:

עד לשנת 2023 הביטוח הלאומי אפשר רק להורה שמקבל את קצבת הילד להפיק באתר הביטוח הלאומי תעודת נכה דיגיטלית.

כיום, לאחר שפנינו בנושא לביטוח הלאומי, כל אחד מההורים יכול להנפיק תעודה זו.

תעודת נכה לילד

גם בנושא זה פנינו לביטוח הלאומי.

סוכם שכאשר ההורים חיים יחדיו, הביטוח הלאומי ינפיק אוט' שתי תעודות להורים, כך שלכל הורה תהיה תעודה משלו.

בדיוק כפי שטיפלנו בעבר בנושא הכרטיס המגנטי לקופת החולים.

לגבי הורים החיים בנפרד – גרושים ופרודים, ההורה שלא מקבל את קצבת הילד, לרוב האב, צריך לפנות ולבקש, ואז יקבל תעודה משלו עבור ילדו.

נציין שהאב יכול לבקש שהתעודה תישלח לכתובתו!

תשובתה של סיון בן ישראל אלמקיס, האחראית לנושא בביטוח הלאומי: "מיד כאשר תונפק התעודה היא תשלח לכתובת הנוספת שקיימת או לחילופין האב יזומן לסניף (מה שיעדיף)".

ומה לגבי קוד סודי לחשבון הילד גם לאב?

אב גרוש דאג שהנושא יהיה רשום בהסכם הגירושין של ההורים ולאחר מכן פנה לבית המשפט למשפחה והשופטת אישרה את בקשתו. הביטוח הלאומי חויב לתת לו קוד סודי.

ככל הידוע לנו זה המקרה הראשון והיחידי עד כה לנושא. בעקבות מקרה זה הוספנו את הנושא להסכם הגירושין שלנו. מוזמנים לנסות ולעדכן אותנו.

אנו תקווה שבעתיד הביטוח הלאומי יסכים לתת לכל האבות הגרושים קוד סודי לחשבון הילד הנכה.

כמה ילדים נכים יש במדינת ישראל?

להלן תשובתנו לפנייתך מ- 27.8.23:

מקבלי קצבת ילד נכה בפילוח לפי מגדר ומקבל הקצבה עבור הילד, יוני 2023:

מין מקבל הקצבה  סה"כ
 אם  אב  אחר
 ז-זכר       61,059       19,305           221     80,585
 נ-נקבה       30,505         9,649           132     40,286
 סה"כ       91,564       28,954           353   120,871
  • אין במינהל המחקר מידע כמה ממקבלי הקצבה הינם זמניים וכמה מקבלים נכות צמיתה.
  • אין באפשרותנו לדעת מי מההורים מקבלי הקצבה גרים יחדיו ומי גרים בנפרד.

מדוע יש פער כה מהותי בין בנים נכים לבנות נכות? שאלה מעניינת שאין לנו עליה תשובה.

למי מההורים תשולם קצבת ילד נכה?

תשובתה של אתי אללוף מהביטוח הלאומי מחודש אפריל 2023:

גיא שלום,

ככלל אנו משלמים את קצבת ילד הנכה להורה אליו השתלמה הקצבה.

במידה וישנו פס"ד המורה אחרת, יש להגישו לסניף ואלו יפעלו בהתאם להחלטת הפס"ד.

כמו כן, במידה וקיימת השגה על זהות מקבל הקצבה ניתן לפנות לסניפים בכתב, ובמקרים חריגים הנושא ייבדק ע" הגורמים המקצועיים האמונים על כך.

תג נכה לרכב ממשרד התחבורה

משרד התחבורה קיבל את בקשת העמותה, בהתאם לחובתם בחוק…, והחל מחודש אוקטובר 2023 מאפשר לכל אחד מההורים החיים בנפרד לקבל, לכתובתו שלו, תג נכה לקטין עבור הרכב.

באתר משרד התחבורה, תחת שאלות ותשובות, נכתב:

"לאן נשלח התג במקרה של הורים החיים בנפרד?

"במקרה של הורים גרושים או פרודים או חיים בנפרד לקטין בעל תג חניה לנכה:

רק במידה וההורה האחר (ההורה אשר הקטין לא רשום תחת כתובתו ברשות האוכלוסין) יעדכן את כתובת מגוריו במשרד הפנים ככתובת נוספת למשלוח דואר בנוגע לקטין (מערכות משרד התחבורה יתעדכנו באופן אוטומטי) תגי הנכה ישלחו לשתי הכתובות של ההורים.

לשליחת תג חניה לכתובת מגוריו של אחד מהורי הקטין (אשר כתובתו אינה רשומה ברשם האוכלוסין) יש לשלוח בקשה באמצעות טופס דיגיטלי לפניות הציבור, תחת "סוג הפניה" יש לבחור בנושא: "פניה אל הנהלת אגף הרישוי", ולאחר מכן תחת "נושא הפניה" יש לבחור ב-"תג חניה לנכה". יש לציין בתוכן הפניה כי הפונה הוא הורה גרוש, פרוד או חי בנפרד, לקטין בעל תג חניה לנכה."

נתקלתם בבירוקרטיה מול משרד התחבורה? מוזמנים לפנות לאתי סבן sabane@mot.gov.il

ביטוח לאומי נוהל מעבר קופת חולים לקטינים

על מנת לקבל מידע על רצון האם לעבור יחד עם הילד קופת חולים, על האב הגרוש לרשום במשרד הפנים את כתובתו ככתובת שנייה למשלוח דואר לקטין. ראו כאן.

ביטוח לאומי הורים גרושים – מוזמנים לעדכן אותנו על עוד בעיות מהשטח וננסה לעזור.

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!