הנחות והטבות הורים גרושים

הורות משותפת = טובת הילד

הנחות והטבות הורים גרושים

Print Friendly, PDF & Email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print

הנחות והטבות הורים גרושים: ישנן מספר הטבות להורים גרושים. לרוב האם היא זו הזכאית להטבה. למונח משמורת משותפת/משמורת אין כל קשר למרבית ההטבות (מלבד נושא ההנחה בארנונה בו לעיתים יש חשיבות להגדרה ובמקרים חריגים גם בסיוע בשכר דירה – וכמובן שיש לנושא פתרון פשוט).  קובץ הדפסה לכל נושא הנחות והטבות הורים גרושים.

כבוד השופטת פלאוט, מחוזי מרכז, הסבירה בעמ"ש 19292-11-20 מדוע הטבות שונות לא צריכות להשפיע על ההגדרה השווה של שני ההורים:

כבודה מציינת שהעו"ס, הגב' פלורה לוי, הגישה את התסקיר למשמורת אם כאשר הילדה הייתה בת 7 חודשים, אך מסבירה שהמלצתה הייתה בעיקר על מנת לא לפגוע בהטבות השונות שמקבלת האם כמשמורן יחיד (כמוסבר בדף זה חשיבה שגויה) ולכן מדובר על קביעה לא מקצועית הסותרת את טובת הילדה! 

אומנם העו"ס לא המליצה בתסקירה על משמורת משותפת, אלא שתסקירה הראשון ניתן בהיותה של הקטינה בת 7 חודשים בלבד (בעוד התסקירים המאוחרים יותר התייחסו לסוגיות נקודתיות ולא לשאלת המשמורת בכללותה),  ומכל מקום, המלצתה זו נבעה בעיקר בשל סברתה לזכויות כאלה ואחרות של בת הזוג, ואולם סברתה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ואינה מתיישבת עם הזכויות ההוריות המגיעות להורים, כפי שהובהר לעיל באריכות, לפיכך אין להלין על בית משפט קמא כי סטה מההמלצות הנוגעות לעצם אופייה של המשמורת.

הנחות והטבות הורים גרושים

לאור החשש של חלק מההורים מקביעת הגדרה הורית שווה עקב נושא ההטבות, לצד אי ההכרות של הנושא על ידי עורכי הדין והשופטים, בחרנו לציין לכל נושא הסבר קצר. האם אלו כל ההטבות שיש כיום? כמובן שלא. שווה לבדוק ברשות המקומית אם יש עוד הנחות והטבות מקומיות, יש הטבות לאמהות שמקבלות את המזונות מהביטוח הלאומי ועוד, אך כמובן שהם אינן קשורות להגדרה משמורת. ראו גם כאן.

קצבת ילדים – הביטוח הלאומי

קצבת ילדים: קצבת הילדים משולמת לאם, אלא אם כן נקבע שהאב הוא המשמורן.

להגדרתם השווה של שני ההורים (משמורת משותפת/אחריות הורית משותפת) אין כל השפעה על אופן חלוקת קצבת הילדים.

כך נרשם באתר המוסד לביטוח לאומי

הורים גרושים:

הקצבה משולמת לידי האם, אלא אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד.

 

אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב – כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים להגיש בקשה לפיצול תיק לסניף הביטוח הלאומי.

 

הורים החיים בנפרד:

הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.

 

אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האם וחלק בהחזקת האב – משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים בהחזקתו, ועל כל הורה להגיש טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף מסמכים הנוגעים להחזקת הילדים.

אם כך, להגדרתם השווה של שני ההורים אין שום השפעה על הקביעה מי מההורים יקבל את קצבת הילד. נציין שגם כאשר בפסק הדין נרשם שההורים יחלקו את קצבת הילדים, אין זה אפשרי מעשית, שכן הביטוח הלאומי לא מוכן לכך. חלק מאנשי המקצוע עדיין לא מודעים לנושא.

 

מענק לימודים:

לגבי מענק הלימודים, הרי כל עוד הוא מתקבל, מקובל לקבוע שהוא ישמש לרכישת הציוד לבית הספר בתחילת השנה, ובהפרש, במידה ויהיה, יתחלקו ההורים שווה בשווה או לפי יחס ההכנסות שלהם. על מנת למנוע ויכוחים מיותרים, חשוב לרשום זאת בהסכם הגירושין.

נציין שגם כאשר בפסק הדין נרשם שההורים יחלקו את מענק הלימודים, אין זה אפשרי מעשית שכן הביטוח הלאומי לא מוכן לכך. חלק מאנשי המקצוע עדיין לא מודעים לנושא. לכן, חשוב לרשום בפסק הדין/הסכם הגירושין התייחסות לנושא.

טיפ – הביטוח הלאומי מאפשר להורים להעביר – בהסכמה או בהכרעה של השופט – את מענק הלימודים מהורה אחד להורה האחר. כל עוד הזכאות קיימת. ההטבה מתבטלת עם היות ההורה (נגיד האם) נשאת מחדש או "ידועה בציבור" ולכן, מוטב לצדדים להעביר את הזכות להורה השני, טרם קבלת הסטטוס הזוגי החדש ואז ממשיכה המשפחה ליהנות מההטבה.

באתר הביטוח הלאומי נרשם:

המענק משולם להורה שמקבל את קצבת הילדים, ושהילדים בחזקתו ובמשמורתו.
עם זאת, המענק ישולם להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה לשלם את המענק להורה השני או בהתאם לפסק דין,
ובתנאי שלהורה שבחזקתו ובמשמורותו הילד קיימת זכאות למענק לימודים, ובתנאי שהמענק ישולם במלואו להורה אחד.

אם כך, להגדרתם השווה של שני ההורים אין כל השפעה מי מההורים יקבל את מענק הלימודים.

ביטוח לאומי הטבות – סיכום:

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי קיימת אפליה מגדרית בין ההורים. קצבת הילדים ומענק הלימודים מוענקים לאם, גם כאשר ההורים במשמורת משותפת, אבל להגדרה ההורית השווה עצמה אין שום פגיעה בהטבה שמקבלת האם.

סיוע בשכר דירה – משרד השיכון

הורה / אדם יכול לפנות לקבלת סיוע בשכר דירה ללא קשר לזמני השהות עם ילדיו או היותו הורה אלא מכח מצבו הכלכלי גרידא או נכות לדוגמא – ולכן יתכן מצב בו שני ההורים מקבלים סיוע בשכ"ד (ולא חולקים את ההטבה). אנחנו מתרכזים כמובן בנושא ההטבה להורים גרושים.

מתי שני ההורים יכולים לחלוק את ההטבה? במקרים נקודתיים בלבד בהם שני ההורים עומדים בקריטריונים של משרד השיכון, ויש להם הגדרה של משמורת משותפת * יחד עם זמני השהות שווים (7/7). רק באותם מקרים ההנחה תתחלק בין שני ההורים. אם שני ההורים יבקשו אותה כמובן.

כאשר זמני השהות אינם שווים, ההורה לו זמני שהות רחבים יותר יקבל את ההנחה.

פנינו למשרד הבינוי והשיכון ושאלנו מה לגבי הגדרה של אחריות הורית משותפת?

גיא שלום,

בהמשך לפנייתך ולאחר בדיקתנו להלן ההתייחסות לשאלותיך:

1.  כיום עדיין יש שימוש במונח "משמורת משותפת", אך עם השנים משתמשים בו פחות ופחות, ויש מונחים חלופיים ועדכניים יותר כמו "אחריות הורית משותפת" ולעיתים ללא הגדרה כלל. כיצד אתם מתייחסים להגדרות אלו במתן הסיוע?

תשובה: המונחים הללו אינם רשמיים והשימוש בהם בהקשרים שונים אינו מוסדר באופן ברור וחד משמעי. לכן המשרד אינו מתעלם ממונחים נוספים על "משמורת משותפת", אלא בוחן את העניין לגופו, אבל בוודאי שאין מקום להימנע מההגדרה של "משמורת משותפת" בכלל.

2. בקריטריונים באתר יש סף שכר. למשל: במשפחה של הורה עצמאי הסכום באחת האפשרויות הוא 8,118 ש"ח. האם סכום המזונות נלקח בחשבון?

תשובה: כן.

3. הסכום בחישוב (8118) הוא לפני קבלת סכום המזונות (כלומר לא קשור לסכום המזונות) או לאחר קבלת תשלום סכום המזונות?

תשובה: הכנסות כוללות ,לרבות מזונות.

בברכה
רויטל תעיזי
ראש ענף פניות ציבור
מינהל סיוע בדיור
משרד הבינוי והשיכון

בהתאם לחוק חופש המידע שאלנו גם כמה הורים מקבלים כל שנה סיוע בשכר דירה:

תשובה: בשלושת השנים האחרונות מספר מקבלי הסיוע במסגרת "משמורת משותפת", כלומר מקבלי סיוע כהורה עצמאי עם משמורת משותפת על הילד/ים.

2019  – 99

2020 –  170

2021 – 276

באתר משרד הבינוי והשיכון נרשם:

 

במצב של משמורת משותפת להלן ההנחיות:

 

במקרה בו חתם אחד מבני הזוג על כתב ויתור, לפיו הוא מוותר על כל זכאות לסיוע בדיור בגין הילדים שבמשמורת משותפת, יינתן הסיוע במלואו לבן הזוג האחר.

 

בהיעדר כתב ויתור –  אם צוין בהסכם הגירושים כי ברוב ימות השבוע שוהים הילדים אצל אחד מבני הזוג, יינתן הסיוע במלואו לאותו בן הזוג.

 

בהיעדר כתב ויתור – במקרה של חלוקה שווה בשהות הילדים אצל שני בני הזוג, יקבל כל אחד מהם מחצית הסיוע מזכאותו של הורה עצמאי לשכר דירה, אלא אם בן הזוג השני לא פנה לקבלת סיוע. במקרה כזה, יקבל ההורה שפנה לקבלת סיוע את מלוא הסיוע. עם זאת, אם יפנה בן הזוג השני במהלך אותה שנה, לאחר שההורה שפנה החל לקבל את מלוא הסיוע, יקבל הוא מחצית סכום הסיוע בשכר דירה וההורה הראשון ימשיך לקבל את מלוא הסיוע עד לתום אותה שנה, ובתום השנה יתחיל לקבל מחצית סכום הסיוע.

אם כך, מהו הפתרון הנכון לאותם מקרים נקודתיים בהם שני ההורים זכאים להטבה? ראשית, אם זמני השהות שווים ומשכורות ההורים דומות, ראוי שכל הורה יקבל מחצית מההטבה. אך אם יש התעקשות או סיבה שההטבה תלך רק לאם, פשוט רושמים זאת בהסכם/פסק הדין ומציינים שהאב יחתום על כתב ויתור. פשוט וקל. 

נקודות זיכוי

האם כאשר להורים משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת נקודות הזיכוי מתחלקות באופן שווה?

התשובה היא לא. להגדרה משמורת משותפת אין כיום שום השפעה על חלוקת נקודות הזיכוי. נקודות הזיכוי "העודפות" בגין הילדים ניתנות להורה המקבל את קצבת הילדים, האם. ראו כאן.

לפני מספר שנים הגשנו בנושא בגץ (7455/13). לאחר הגשת הבג"ץ (20.05.2014) שינה מס הכנסה את החוזר שלו לנושא חלוקת נקודות הזיכוי להורים במשמורת משותפת, אך לאחר תשובת היועץ המשפטי לממשלה שהנושא יטופל במסגרת תיקון חוק מזונות הילדים וחזקת הגיל הרך, שונה החוזר בשנית, לנוסח המקורי וכיום, לטעמנו, יש אפליה מגדרית בנושאפסק הדין בבג"ץ 7455/13.

הנחה בארנונה

ההנחה להורה עצמאי (לשעבר "חד הורית") היא של 20%. במקרים של משמורת משותפת, לעיתים ההנחה בארנונה מתחלקת בין שני ההורים כך שכל אחד יקבל 10%, וישנם מקרים (רמת גן, נשר ועוד) בהם כל אחד מההורים יקבל הנחה מלאה של 20%. כל רשות פועלת בצורה שונה בנושא ואפשר לבדוק את הנושא מול הרשות לפני חתימה על ההסכם גירושין או מתן פסק הדין.

ההנחה לשני ההורים ניתנת על סמך ההגדרה "משמורת משותפת" (וכיום כמובן גם לפי ההגדרה הנוכחית "אחריות הורית משותפת" – אך לעתים צריך להסביר לרשות) ולא מחייבת זמני שהות שווים. במקרים בהם הנחה זו היא החסם להגדרה הורית שווה, ההורים יכולים לקבוע בהסכם הגירושין/פסק הדין שלמרות ההגדרה ההורית השווה ההנחה תינתן רק לאחד ההורים.

כיום אין נוהל ארצי מוסדר, ולכן עדיין קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. במידה והרשות אינה מוכנה לתת הנחה לשני ההורים חשוב להסביר.

יש רשויות (למשל רמת השרון) שמבחינתן משמורת משותפת = אחריות הורית משותפת (כפי שצריך להיות) ויש רשויות שעדיין לא מכירות את המונח "אחריות הורית משותפת". אנו מציעים לבדוק, להסביר ולנסות להתעקש.

חשבון מים – הורים גרושים

חשבונות המים משולמים בהתאם למספר הנפשות בבית. בהתאם לחוק כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו- 2016 החל מיום 03.03.2016 כאשר להורים גרושים משמורת משותפת שני ההורים זכאים לרשום את הילדים בביתם ובכך להגדיל את מספר הנפשות בבית מה שבא לידי ביטוי בחשבון המים (כל אחד מחצית). רצוי מאוד לרשום זאת בהסכם/פסק הדין:

סעיף 12 (ג)  הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידית הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה.

רצוי מאוד שבהסכם או פסק הדין ירשם במפורש שכל אחד מההורים זכאי לרשום את ילדיו בביתו. עקרונית, אם לא ירשם, רק האם תקבל את ההנחה. בשטח הבנו מהורים רבים שהם פשוט הצהירו בפני תאגיד המים המקומי שהילדים גרים בביתם, לעיתים הראו הסכם של משמורת משותפת, אך לא היה כל צורך בהסכמת האם. לכן, כל אחד מוזמן לנסות מול תאגיד המים המקומי.

לטעמנו הנושא שולי לנושא המשמורת, אך כמובן שניתן לרשום גם נושא זה בהסכם/פסק הדין ובכך לפתור את הסוגיה.

הנחות והטבות הורים גרושים – פסקי דין

רבני ירושלים, יצחק אושינסקי, תיק 1210809/10, חלוקת קצבאות הילדים בהסדר של משמורת משותפת מיום, 10.01.2021

תיק 1210809/10

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!