הנחות והטבות הורים גרושים

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

הנחות והטבות הורים גרושים

Print Friendly, PDF & Email

הנחות והטבות הורים גרושים: ישנן מספר הטבות להורים גרושים. לרוב האם היא זו הזכאית להטבה.

לאור החשש של חלק מההורים ואנשי המקצוע מקביעת הגדרה הורית שווה בגלל נושא ההטבות, הנובע בעיקר בגלל אי ההכרות של הנושא, בחרנו לצד תיאור ההטבה להראות שלמונח משמורת משותפת/משמורת/אחריות הורית משותפת אין כיום כל קשר לנושא ההטבות – מלבד קבלת ההנחה בארנונה והנחה בחשבון המים. 

הנחות והטבות הורים גרושים

האם אלו כל ההטבות שיש כיום? אלו ההטבות 'המקובלות' בקרב הורים גרושים. כמובן שיש מגוון הטבות כלליות נוספות. ראו כאן. בנוסף, שווה לבדוק ברשות המקומית אם יש עוד הנחות והטבות מקומיות להורים גרושים, יש הטבות לאמהות שמקבלות את המזונות מהביטוח הלאומי, ממשרד הרווחה ועוד.

קצבת ילדים – הורים גרושים

קצבת ילדים: סעיף 69 לחוק הביטוח הלאומי קובע שקצבת הילדים משולמת לאם, אלא אם כן נקבע שהאב הוא המשמורן. אכן, החוק הוא מגדרי.

בעקבות פניית העמותה לביטוח הלאומי כיום אין שימוש במונחים מיושנים כמו חזקה או משמורת, כלומר להגדרתם השווה של שני ההורים (משמורת משותפת/אחריות הורית משותפת) אין כל השפעה על אופן חלוקת קצבת הילדים, שכאמור הולכת לאמא.

כך נרשם באתר המוסד לביטוח לאומי

הורים גרושים:

 • הקצבה משולמת לידי האם (גם אם הילדים במשמורת משותפת), אולם אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד הקצבה תשולם לאב. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד.
 • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב – כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שנמצאים אצלו על פי הרשום בפסק הדין. כדי לקבל את הקצבה, על ההורים להגיש בקשה לפיצול תיק לסניף הביטוח הלאומי.

הורים החיים בנפרד:

 • הקצבה משולמת לידי האם, אולם אם הילדים נמצאים אצל האב בלבד הקצבה תשולם לאב. עם זאת, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהקצבה תשולם במלואה להורה אחד.
 • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב – משולמת הקצבה לכל הורה בנפרד, לפי מספר הילדים שנמצאים אצלו, ועל כל הורה להגיש טופס בקשה לפיצול תיק ולצרף את המסמכים הנדרשים.

אם כך, להגדרתם השווה של שני ההורים אין שום השפעה על הקביעה מי מההורים יקבל את קצבת הילד. 

* נציין שגם כאשר בפסק הדין נרשם שההורים יחלקו את קצבת הילדים, מעשית אין זה אפשרי, שכן הביטוח הלאומי לא מוכן לכך. החלוקה היא רעיונית בלבד.

מענק לימודים לגרושה – הורים גרושים

לגבי מענק הלימודים, הרי כל עוד הוא מתקבל, מקובל לקבוע שהוא ישמש לרכישת הציוד לבית הספר בתחילת השנה. ניתן להוסיף להסכם שבהפרש, במידה ויהיה, יתחלקו ההורים שווה בשווה. על מנת למנוע ויכוחים מיותרים, חשוב לרשום זאת בהסכם הגירושין.

בעקבות פניית העמותה לביטוח הלאומי כיום אין שימוש במונחים מיושנים כמו חזקה או משמורת, אך כאן הביטוח הלאומי התעקש להשאיר את המילים "ושהילדים נמצאים עמו". מה המשמעות המשפטית של מילים אלו? לא ברור. נראה שגוי מיסודו. אך כמה שניסינו והסברנו לא הסכימו לשנות. ולנו אין כוח לפנות עם הנושא לבית המשפט.

באתר הביטוח הלאומי נרשם:

המענק משולם להורה שמקבל את קצבת הילדים, ושהילדים נמצאים עמו.
עם זאת, המענק ישולם להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה לשלם את המענק להורה השני או בהתאם לפסק דין,
ובתנאי שלהורה שהילדים עמו קיימת זכאות למענק לימודים, ובתנאי שהמענק ישולם במלואו להורה אחד.

אם כך, להגדרתם השווה של שני ההורים (משמורת משותפת/אחריות הורית משותפת) אין כל השפעה על אופן חלוקת מענק הלימודים.

* כמו בנושא קצבת הילד, נציין שגם כאשר בפסק הדין נרשם שההורים יחלקו את מענק הלימודים, מעשית אין זה אפשרי שכן הביטוח הלאומי לא מוכן לכך. החלוקה היא רעיונית בלבד. לכן, חשוב לרשום בפסק הדין/הסכם הגירושין התייחסות לנושא.

טיפ (1):  הביטוח הלאומי מאפשר להורים להעביר – בהסכמה או בהכרעה של השופט – את מענק הלימודים מהורה אחד להורה האחר. כל עוד הזכאות קיימת. ההטבה מתבטלת עם היות ההורה (נגיד האם) מתחתנת מחדש או "ידועה בציבור" ולכן, מוטב לצדדים להעביר את הזכות להורה השני, טרם קבלת הסטטוס הזוגי החדש ואז ממשיכה המשפחה ליהנות מההטבה.

טיפ (2): הביטוח הלאומי לא מוכן לפצל קצבה אחת – נניח קצבת ילדים – בין ההורים. יחד עם זאת, כאשר יש יותר מילד אחד, נניח שני ילדים, הביטוח הלאומי מאפשר במקרים שכל ילד נמצא בחזקת הורה אחר או שזה רשום בפסק הדין לפצל בין ההורים את מתן הקצבה. כלומר הורה אחד יקבל את הקצבה עבור ילד אחד, וההורה האחר יקבל את הקצבה עבור הילד האחר. רבים לא מכירים נושא זה. ראו כאן.

סיוע בשכר דירה להורים גרושים – משרד השיכון

כל הורה / אדם יכול לפנות לקבלת סיוע בשכר דירה ללא קשר לזמני השהות עם ילדיו או היותו הורה אלא מכח מצבו הכלכלי גרידא או נכות לדוגמא – ולכן יתכן מצב בו שני ההורים מקבלים סיוע בשכ"ד (ולא חולקים את ההטבה). אנחנו מתרכזים כמובן בנושא ההטבה להורים גרושים.

מתי שני ההורים הגרושים יכולים לחלוק את ההטבה? פנינו למשרד הבינוי והשיכון וביקשנו שהנושא לא יהיה קשור להגדרתם של ההורים (משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת) אלא רק לחלוקת זמני השהות. משרד השיכון התעקש להשאיר את המונח "משמורת משותפת" אך קיבל את בקשתנו והוסיף גם את המונח הנוכחי "אחריות הורית משותפת".

בכל מקרה, קיבלנו גם תשובה כללית לנושא המונחים: "המונחים הללו אינם רשמיים והשימוש בהם בהקשרים שונים אינו מוסדר באופן ברור וחד משמעי. לכן המשרד אינו מתעלם ממונחים נוספים על "משמורת משותפת", אלא בוחן את העניין לגופו, אבל בוודאי שאין מקום להימנע מההגדרה של "משמורת משותפת" בכלל".

שאלנו עוד שתי שאלות:

1. בקריטריונים באתר יש סף שכר. למשל: במשפחה של הורה עצמאי הסכום באחת האפשרויות הוא 8,118 ש"ח. האם סכום המזונות נלקח בחשבון?

תשובה: כן.

2. הסכום בחישוב (8118) הוא לפני קבלת סכום המזונות (כלומר לא קשור לסכום המזונות) או לאחר קבלת תשלום סכום המזונות?

תשובה: הכנסות כוללות, לרבות מזונות.

בברכה
רויטל תעיזי
ראש ענף פניות ציבור
מינהל סיוע בדיור
משרד הבינוי והשיכון

בהתאם לחוק חופש המידע שאלנו גם כמה הורים מקבלים כל שנה סיוע בשכר דירה:

תשובה: בשלושת השנים האחרונות מספר מקבלי הסיוע במסגרת "משמורת משותפת", כלומר מקבלי סיוע כהורה עצמאי עם משמורת משותפת על הילד/ים.

2019  – 99

2020 –  170

2021 – 276

באתר משרד הבינוי והשיכון נרשם:

 • במצב של משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת להלן ההנחיות:
  • במקרה בו חתם אחד מבני הזוג על כתב ויתור, לפיו הוא מוותר על כל זכאות לסיוע בדיור בגין הילדים שבמשמורת משותפת או שבאחריות הורית משותפת, יינתן הסיוע במלואו לבן הזוג האחר.
  • בהיעדר כתב ויתור –  אם צוין בהסכם הגירושים כי ברוב ימות השבוע שוהים הילדים אצל אחד מבני הזוג, יינתן הסיוע במלואו לאותו בן הזוג.
  • בהיעדר כתב ויתור – במקרה של חלוקה שווה בשהות הילדים אצל שני בני הזוג, יקבל כל אחד מהם מחצית הסיוע מזכאותו של הורה עצמאי לשכר דירה, אלא אם בן הזוג השני לא פנה לקבלת סיוע. במקרה כזה, יקבל ההורה שפנה לקבלת סיוע את מלוא הסיוע. עם זאת, אם יפנה בן הזוג השני במהלך אותה שנה, לאחר שההורה שפנה החל לקבל את מלוא הסיוע, יקבל הוא מחצית סכום הסיוע בשכר דירה וההורה הראשון ימשיך לקבל את מלוא הסיוע עד לתום אותה שנה, ובתום השנה יתחיל לקבל מחצית סכום הסיוע.

אם כך, מהו הפתרון הנכון לאותם מקרים נקודתיים בהם שני ההורים זכאים להטבה? ראשית, אם זמני השהות שווים ומשכורות ההורים דומות, ראוי וצודק שכל הורה יקבל מחצית מההטבה, אך אם יש התעקשות או סיבה שההטבה תלך רק לאם, פשוט רושמים זאת בהסכם/פסק הדין, ומציינים שהאב יחתום על כתב ויתור. פשוט וקל. 

נקודות זיכוי הורים גרושים

האם כאשר להורים הגדרה של משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת נקודות הזיכוי מתחלקות באופן שווה? התשובה היא לא.

להגדרה משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת אין כיום שום השפעה על חלוקת נקודות הזיכוי. נקודות הזיכוי "העודפות" בגין הילדים ניתנות להורה המקבל את קצבת הילדים, האם. ראו כאן.

הנחה בארנונה הורים גרושים

ההנחה להורה עצמאי (לשעבר "חד הורית") היא של עד 20%. במקרים של משמורת משותפת, לעיתים ההנחה בארנונה מתחלקת בין שני ההורים כך שכל אחד יקבל 10%, וישנם מקרים (רמת גן, נשר ועוד) בהם כל אחד מההורים יקבל הנחה מלאה של 20%. כל רשות פועלת בצורה שונה בנושא ואפשר לבדוק את הנושא מול הרשות לפני חתימה על ההסכם גירושין או מתן פסק הדין.

ההנחה לשני ההורים ניתנת על סמך ההגדרה "משמורת משותפת" (וכיום כמובן גם לפי ההגדרה הנוכחית "אחריות הורית משותפת" – אך לעתים צריך להסביר לרשות) ולא מחייבת זמני שהות שווים. כיום אין נוהל ארצי מוסדר, ולכן עדיין קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. במידה והרשות אינה מוכנה לתת הנחה לשני ההורים חשוב להסביר.

במקרים בהם הנחה זו היא החסם להגדרה הורית שווה, ההורים יכולים לקבוע בהסכם הגירושין/פסק הדין שלמרות ההגדרה ההורית השווה ההנחה בארנונה תינתן רק לאחד ההורים.

יש רשויות (למשל רמת השרון) שמבחינתן משמורת משותפת = אחריות הורית משותפת (כפי שצריך להיות) ויש רשויות שעדיין לא מכירות את המונח "אחריות הורית משותפת". אנו מציעים לבדוק, להסביר ולנסות להתעקש.

חשבון מים הורים גרושים

חשבונות המים משולמים בהתאם למספר הנפשות בבית. בהתאם לחוק כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו- 2016 החל מיום 03.03.2016 כאשר להורים גרושים משמורת משותפת שני ההורים זכאים לרשום את הילדים בביתם ובכך להגדיל את מספר הנפשות בבית מה שבא לידי ביטוי בחשבון המים (כל אחד מחצית). רצוי מאוד לרשום זאת בהסכם/פסק הדין:

סעיף 12 (ג)  הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידית הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה.

רצוי מאוד שבהסכם או פסק הדין ירשם במפורש שכל אחד מההורים זכאי לרשום את ילדיו בביתו. עקרונית, אם לא ירשם, רק האם תקבל את ההנחה. בשטח הבנו מהורים רבים שהם פשוט הצהירו בפני תאגיד המים המקומי שהילדים גרים בביתם, לעיתים הראו הסכם של משמורת משותפת, אך לא היה כל צורך בהסכמת האם. לכן, כל אחד מוזמן לנסות מול תאגיד המים המקומי.

לטעמנו הנושא שולי לנושא המשמורת/אחריות הורית משותפת, אך כמובן שניתן לרשום גם נושא זה בהסכם/פסק הדין ובכך לפתור את הסוגייה.

הנחות והטבות הורים גרושים – פסקי דין

רבני ירושלים, יצחק אושינסקי, תיק 1210809/10, חלוקת קצבאות הילדים בהסדר של משמורת משותפת מיום, 10.01.2021

תיק 1210809/10

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!