הנחות והטבות במשמורת משותפת

הורות משותפת = טובת הילד

הנחות והטבות במשמורת משותפת

הנחות והטבות להורים גרושים בהסדר של משמורת משותפת: הגדרה הורית שווה – משמורת  משותפת או אחריות הורית משותפת – הפכה למקובלת החל משנת 2008 –  פרסום דו"ח הביניים של ועדת שניט. 

להגדה ההורית השווה אין השפעה על נושא ההטבות השונות (מלבד הנחה בארנונה).

הנחה בארנונה הורים גרושים

במקרים של משמורת משותפת, לעיתים ההנחה בארנונה מתחלקת בין שני ההורים. כל רשות פועלת בצורה שונה בנושא (הנחה מלאה לשני ההורים, חלוקת ההנחה בין ההורים או הנחה רק לאם). ההנחה לשני ההורים ניתנת על סמך ההגדרה "משמורת משותפת" ולא מחייבת זמני שהות שווים. ההורים יכולים לקבוע בהסכם הגירושין שלמרות ההגדרה ההורית השווה ההנחה תינתן רק לאחד ההורים.

כיום אין נוהל ארצי מוסדר, ולכן עדיין קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. במידה והרשות אינה מוכנה לתת הנחה לשני ההורים חשוב להסביר.

יש רשויות (למשל רמת השרון) שמבחינתן משמורת משותפת = אחריות הורית משותפת (כפי שצריך להיות) ויש רשויות שעדיין לא מכירות את המונח החדש "אחריות הורית משותפת". אנו מציעים לבדוק, להסביר ולנסות להתעקש.

קצבת ילדים ומענק לימודים – הביטוח הלאומי

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי קיימת אפליה מגדרית בין ההורים. קצבת הילדים ומענק הלימודים מוענקים לאם, גם כאשר ההורים במשמורת משותפת.

נציין שגם כאשר בפסק הדין נרשם שההורים יחלקו את קצבת הילד, אין זה אפשרי מעשית שכן הביטוח הלאומי לא מוכן לכך. חלק מאנשי המקצוע עדיין לא מודעים לנושא. לכן, חשוב לרשום בפסק הדין/הסכם הגירושין התייחסות לנושא.

לגבי מענק הלימודים, הרי כל עוד הוא מתקבל, מקובל לקבוע שהוא ישמש לרכישת הציוד לבית הספר בתחילת השנה, ובהפרש, במידה ויהיה, יתחלקו ההורים שווה בשווה או לפי יחס ההכנסות שלהם.

לגבי קצבת הילדים, ניתן לקבוע שהיא תעבור לחיסכון לילד. אם ההורים מחליטים לא להעביר לחסכון, כלומר שהכסף יגיע לידי האם, ניתן להוסיף את הסכום להכנסות האם בחישוב סכום המזונות או פשוט לקבוע על קיזוז  מסכום המזונות שנקבע.

ראו בהסכם הגירושין שלנו.

קיזוז רעיוני:

כבוד השופט משה דרורי ברמ"ש 58470-01-16, פסק על קיזוז מחצית קצבאות הביטוח הלאומי (קצבת ילדים ומענק לימודים) מדמי המזונות (כזכור, הביטוח הלאומי מעביר קצבאות רק לאמהות, אלא אם כן האב הוא משמורן יחיד)

מאחר והפסיקה היא מחוזית, ניתן בהחלט לנסות ולהשתמש בה להשגת קיזוז דומה בעניין הביטוח הלאומי, וכמובן גם בנושאים דומים כמו נקודות זיכוי, ארנונה ברשויות שיש בהן בעיה בנושא וכו'.

אנו תקווה שנושא הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת יתאים את עצמו לשינויים בבתי המשפט למשפחה כך שיהיה סדר לכל נושא ההטבות.

חשוב לבקש ותמיד אפשר למצוא דרך יצירתית לנושא, כפי שמצאו השופטים במצורף:

הנחות והטבות להורים גרושים בהסדר של משמורת משותפת

הנחות והטבות להורים גרושים בהסדר של משמורת משותפת

חשבון מים – הורים גרושים

חשבונות המים משולמים בהתאם למספר הנפשות בבית. בהתאם לחוק כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו- 2016 החל מיום 03.03.2016 כאשר להורים גרושים משמורת משותפת שני ההורים זכאים לרשום את הילדים בביתם ובכך להגדיל את מספר הנפשות בבית מה שבא לידי ביטוי בחשבון המים (כל אחד מחצית):

"סעיף 12 (ג)  הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידית הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה."

רצוי מאוד שבהסכם או פסק הדין ירשם במפורש שכל אחד מההורים זכאי לרשום את ילדיו בביתו. עקרונית, אם לא ירשם, רק האם תקבל את ההנחה. בשטח הבנו מהורים רבים שהם פשוט הצהירו בפני תאגיד המים המקומי שהילדים גרים בביתם, לעיתים הראו הסכם של משמורת משותפת, אך לא היה כל צורך בהסכמת האם. לכן, כל אחד מוזמן לנסות מול תאגיד המים המקומי.

נקודות זיכוי

להגדרה משמורת משותפת אין שום השפעה על נקודות הזיכוי! ראו כאן

סיוע בשכר דירה – משרד השיכון

בעבר, במקרים של משמורת משותפת, וכאשר שני ההורים היו זכאים לסיוע, הסיוע ניתן משום מה רק לאם. לא עוד. ונכון, ההשפעה היא רק לגבי בודדים, רק למקרים בהם יש הגדרה של משמורת משותפת יחד עם זמני שהות שווים. אך גם ביטול האפליה במקרים נקודתיים אלו היה לא קל.

המצב כיוםסיוע בשכר דירה על ידי משרד השיכון: במקרים הספורים בהם שני ההורים עומדים בקריטריונים של משרד השיכון, שניהם פנו בבקשה למתן הנחה, ולהורים הגדרה של משמורת משותפת וזמני השהות שווים (7/7), באותם מקרים ההנחה תתחלק בין שני ההורים. כאשר זמני השהות אינם שווים, ההורה לו זמני שהות רחבים יותר יקבל את ההנחה. גם כאן, במקרים המתאימים בהם שני ההורים זכאים לסיוע, ההורים יכולים לקבוע בהסכם הגירושין מי מההורים יחתום להורה האחר על כתב ויתור, כפי שמשרד השיכון מאפשר.

הנחות והטבות להורים גרושים בהסדר של משמורת משותפת

כבוד השופטת נאוה גדיש בתמ"ש 603-09-12 מתאריך 10.04.2014 בו נפסקה משמורת משותפת כותבת לגבי הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת:

"כיום, הורה משמורן זכאי להטבות וקצבאות שונות כגון: קצבת ילדים, הנחה בארנונה, מענק המשולם בתחילת השנה כהשתתפות בעלות הצטיידות לבית הספר. כך גם קיימת התייחסות להגדרת ההורה המשמורן במסגרת ההצעה שעלתה לאחרונה ע"י משרד האוצר, להעניק להורה משמורן פטור ממע"מ ברכישת דירה חדשה, בתנאים מסוימים. נוצר מצב שלהגדרת ההורה המשמורן יש השלכה על זכויות והנחות בעלות משקל כלכלי. אלא, שאין בקושי האמור כדי להצדיק הימנעות מחלוקת זמני השהות של ההורים עם הקטינים כפי שקורה בפועל, והתעקשות על קביעת "הורה משמורן". הפתרון במקרה כזה, יכול וצריך להיות של חלוקת הקצבאות, ההנחות והזכאויות המוענקות לכל אחד מההורים, אם באופן שווה, או באופן יחסי."

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!