הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת

  הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת: הגדרה של משמורת  משותפת (או אחריות הורית משותפת) הפכה למקובלת החל משנת 2008 –  פרסום דו"ח הביניים של ועדת שניט. לא כל גופי הממשלה השונים התאימו את עצמם למציאות משפטית זו, ולכן חשוב להכיר מה ניתן לקבל, ואיך.

  נדגיש שכיום להגדרה ההורית השווה אין כל קשר לנושא המזונות.

  הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת

  הנחה בארנונה הורים גרושים

  כיום אין נוהל ארצי מוסדר, ולכן עדיין קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. צריך לנסות ולהתעקש מול כל רשות.

  רוב הרשויות מעניקות לשני ההורים הנחה בארנונה כאשר להורים הסדר של משמורת משותפת. לעיתים ההנחה של 20% ניתנת לכל אחד מההורים, ולעיתים ההנחה מחולקת בין ההורים. יש רשויות בהן למרות המשמורת המשותפת ההנחה בארנונה ניתנת להורה אחד בלבד. יש רשויות (למשל רמת השרון) שמבחינתן משמורת משותפת = אחריות הורית משותפת (כפי שצריך להיות) ויש רשויות שעדיין לא מכירות את המונח החדש "אחריות הורית משותפת". אנו מציעים לבדוק, לנסות ולהתעקש.

  קיזוז קצבאות הביטוח הלאומי (קצבת ילדים ומענק לימודים)

  מכיוון שהביטוח הלאומי אינו יודע למי מההורים הסכם כזה או אחר, אין לנושא ההגדרה כל השפעה. הביטוח הלאומי, בהתאם לסעיף 69 בחוק הביטוח הלאומי המפלה מגדרית, מעביר קיצבאות ומענקים אך ורק לחשבון האם (אלא אם כן החזקה אצל האב).

  קיזוז רעיוני:

  כבוד השופט משה דרורי ברמ"ש 58470-01-16, פסק על קיזוז מחצית קצבאות הביטוח הלאומי (קצבת ילדים ומענק לימודים) מדמי המזונות (כזכור, הביטוח הלאומי מעביר קצבאות רק לאמהות, אלא אם כן האב הוא משמורן יחיד)

  מאחר והפסיקה היא מחוזית, ניתן בהחלט לנסות ולהשתמש בה להשגת קיזוז דומה בעניין הביטוח הלאומי, וכמובן גם בנושאים דומים כמו נקודות זיכוי, ארנונה ברשויות שיש בהן בעיה בנושא וכו'.

  אנו תקווה שנושא הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת יתאים את עצמו לשינויים בבתי המשפט למשפחה כך שיהיה סדר לכל נושא ההטבות.

  חשוב לבקש ותמיד אפשר למצוא דרך יצירתית לנושא, כפי שמצאו השופטים במצורף:

  הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת

   

  חשבון מים – הורים גרושים

  חשבונות המים משולמים בהתאם למספר הנפשות בבית. בהתאם לחוק כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו- 2016 החל מיום 03.03.2016 כאשר להורים גרושים משמורת משותפת שני ההורים זכאים לרשום את הילדים בביתם ובכך להגדיל את מספר הנפשות בבית מה שבא לידי ביטוי בחשבון המים (כל אחד מחצית):

  "סעיף 12 (ג)  הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידית הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה."

  רצוי מאוד שבהסכם או פסק הדין ירשם במפורש שכל אחד מההורים זכאי לרשום את ילדיו בביתו. עקרונית, אם לא ירשם, רק האם תקבל את ההנחה. בשטח הבנו מהורים רבים שהם פשוט הצהירו בפני תאגיד המים המקומי שהילדים גרים בביתם, לעיתים הראו הסכם של משמורת משותפת, אך לא היה כל צורך בהסכמת האם. לכן, כל אחד מוזמן לנסות מול תאגיד המים המקומי.

  נקודות זיכוי

  ראו כאן

  סיוע בשכר דירה – משרד השיכון

  בעבר, במקרים של משמורת משותפת, וכאשר שני ההורים היו זכאים לסיוע, הוא ניתן משום מה רק לאם. לא עוד. ונכון, ההשפעה היא רק לגבי בודדים, רק למקרים בהם יש הגדרה של משמורת משותפת יחד עם זמני שהות שווים. אך גם ביטול האפליה במקרים נקודתיים אלו היה לא קל.

  תנאים לסיוע באתר משרד השיכון

  האם הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת ניתנות תמיד?

  כמצויין לעיל, יתכנו מצבים בהם גופים שונים יבחרו להעניק את ההנחות על פי שיקוליהם. לעיתים, בהתאם להמלצות ועדת שניט, להורים נקבעת אחריות הורית משותפת (להורים אין כלל הגדרות הוריות מלבד אמא ואבא). גופים אשר אינם מודעים או מבינים את משמעות המונח החדש (המשמעות שלו זהה כמובן) יכולים להערים קשיים מול ההורים המבקשים לממש את ההנחות. חשוב להסביר ולהתעקש.

  כבוד השופטת נאוה גדיש בתמ"ש 603-09-12 מתאריך 10.04.2014 בו נפסקה משמורת משותפת כותבת לגבי הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת:

  "כיום, הורה משמורן זכאי להטבות וקצבאות שונות כגון: קצבת ילדים, הנחה בארנונה, מענק המשולם בתחילת השנה כהשתתפות בעלות הצטיידות לבית הספר. כך גם קיימת התייחסות להגדרת ההורה המשמורן במסגרת ההצעה שעלתה לאחרונה ע"י משרד האוצר, להעניק להורה משמורן פטור ממע"מ ברכישת דירה חדשה, בתנאים מסוימים. נוצר מצב שלהגדרת ההורה המשמורן יש השלכה על זכויות והנחות בעלות משקל כלכלי. אלא, שאין בקושי האמור כדי להצדיק הימנעות מחלוקת זמני השהות של ההורים עם הקטינים כפי שקורה בפועל, והתעקשות על קביעת "הורה משמורן". הפתרון במקרה כזה, יכול וצריך להיות של חלוקת הקצבאות, ההנחות והזכאויות המוענקות לכל אחד מההורים, אם באופן שווה, או באופן יחסי."

   

  הירשמו לעידכונים

  במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
  במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com