הסכם גירושין

הסכם גירושין: בהסכם יופיעו בפרטי פרטים תנאי חלוקת האחריות ההורית. חינוך, בריאות, הסעות ילדים, אזור המגורים וכו'. מי אחראי על מה, מתי, עד כמה, וכד'. ככל שהתוכנית יותר מפורטת, יותר "סגורה" – יהיה פחות מקום לחיכוכים בעתיד.

חשוב שהסכם הגירושים ייכתב בלשון ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים, וחשוב לוודא ששני ההורים תמימי דעים בהבנתם את הכתוב. המטרה בהכנת הסכם גירושין היא להקיף את מירב הנושאים שניתן לחשוב עליהם במועד הפרידה על מנת להעניק ביטחון וליצור התנהלות צפויה עם היציאה לדרך החדשה.

להורים אשר בוחרים ללכת לגישור או לעורך דין אנו ממליצים בחום לקרוא קודם את ההסכם המצורף, את ההסברים לו, להבין אילו נושאים חשובים להם יותר, אילו פחות, ולדאוג שההסכם שלהם יהיה כזה שהם חותמים עליו בלב שלם.

כמובן שניתן לפנות אלינו בכל שאלה לגבי ההסכם המצורף או לגבי ההסכם שלכם. תמיד נשמח לעבור על ההסכם עליו אתם עומדים לחתום ולהביע את עמדתנו, כמובן רק בדברים הקשורים לילד (הגדרות הוריות, חלוקת זמני שהות וכו' ולא נושאים כמו גט ורכוש).

דוגמא להסכם גירושין חינם קובץ וורד

 

הסכם גירושין

פרוט הסכם גירושין

לא כל משפחה תזדקק להסכם גירושין כה מפורט. הידברות שוטפת, גמישות, התחשבות, פירגון הדדי ושיתוף פעולה הם הדרך הנכונה לטובת כל הצדדים במשפחה הנקלעת לגירושים, אך המציאות מלמדת שמרבית ההורים מעוניינים ואף זקוקים להסכם גירושין מובנה, ברור ומפורט.

בחרנו לכתוב הסכם גירושין המכיל את מירב הפרטים, כדי למנוע, ככל הניתן, אי הבנות בעתיד. אתם מוזמנים לקחת מהסכם הגירושים שלנו חלקים כאלו או אחרים כנדרש לכם.

מסגרת להתנהלות עתידית במסגרת הסכם גירושין

מטרת המסמך שאתם עומדים לבנות היא יצירת מסגרת מאד ברורה ומוגדרת להתנהלות עתידית, אולם חשוב לשוב ולהדגיש כי מסגרת זו נועדה לאפשר את הגמישות הנדרשת מידי פעם (למשל בהחלפת ימים) ולהוות בסיס לשינויים לרווחת הילדים וההורים גם יחד.

הסברים מורחבים על הנושאים השונים המופיעים בתוכנית ההורות ניתן לקרוא כאן.

אישור הסכם גירושין בבית המשפט למשפחה

הסכם גירושין המוגש על דעת שני הצדדים לאישור בית המשפט, יינתן לו תוקף של פסק דין. חשוב לציין כי ביהמ"ש מסתפק בבדיקה שההורים אכן מבינים את המוסכם והמפורט בהסכם הגירושין, וכי הם מאשרים בפניו כי חתמו עליו מרצון חופשי. עם זאת עשוי בית המשפט לסרב לאשר הסכם אם נראה לו כי הוא נוגד את טובת הילדים.

לתשומת לבכם: אין במסגרת הסכם גירושין זה התייחסות לנושא סידור הגט, חלוקת הרכוש, הסדרת חובות וקצבאות פרישה למיניהן. 

מילוי הסכם גירושין על ידי שני ההורים בתחילת ההליך

אנו ממליצים לכל אנשי המקצוע בתחום, לתת בתחילת הדרך לכל אחד מההורים למלא טיוטה של הסכם גירושין. מעבר לפן המעשי, עצם כתיבת הסכם הגירושין מביא למודעות שני ההורים גם יחד את הצורך בשיתוף פעולה בנוגע לילדים, את אופי והיקף שיתוף הפעולה, את המחויבויות של כל הורה כלפי הילד וכלפי רעהו, כמו גם את זכויותיו. כמובן שאם ההורים מכינים בעצמם את הסכם הגירושין אנו ממליצים על אותה הדרך.

ועדת שניט – חובת מילוי הסכם הורות

ועדת שניט ממליצה, כי בעת פרידה, תהיה חובת מילוי "תוכנית הורות":

מתוך תזכיר חוק "הורים וילדיהם"

"החוק מחייב הורים שפונים לבית המשפט בתביעה להסדר הורות לצרף לכתבי בי-הדין הצעתם להסכם הורות, בו יפרט כל הורה את ההסדר שהוא מציע למימוש אחריותו ההורית יחד עם ההורה השני.

 

הדרישה המקדמית למילוי ההסכם יכולה לתעל את הסכסוך בין ההורים מהשאלות המופשטות והאמוציונאליות שביסודו, לצורך מתן דין וחשבון מפורט ומקיף על חלוקת מכלול ענייני האחריות ההורית ביניהם ויכולתו לעמוד בכך.

 

העיסוק הקונקרטי בהסכם ההורות יחשוף את המחלוקות האמיתית בין הצדדים ובכך יסייע למקד את הדיון בבית המשפט.

 

כמו כן, הוא יביא את ההורים להקדיש זמן ומחשבה לאופן בו יחולק זמן ההורות ואופן מימוש מכלול ענייני האחריות ההורית על ידי כל הורה, דבר שעשוי להוביל את חלקם של ההורים להידברות, ביודעם כי אחרת בית המשפט יקבע דברים אלה עבורם תוך למידה מהטופס מה מידת הנכונות של כל אחד מהם לשתף פעולה במימוש האחריות ההורית".

משרד המשפטים טרם קידם המלצה זו לחוק.