מזונות זמניים

מזונות זמניים, כשמם כן הם – תשלום זמני שבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני קובע עד לסיום ההליך בנושא מזונות ומתן החלטה למזונות קבועים. לאור העומס בבתי המשפט ובתי הדין הרבניים, לעיתים הדיון במזונות יתארך וייקח זמן רב (שנה ואף יותר) עד לקבלת פסק דין למזונות קבועים.

המזונות הזמניים מהווים סעד זמני, סעד ביניים, משום שגם בתקופה שבין פרידת ההורים לפסק הדין הסופי יש לזון את הילדים, כלומר יש לקבוע איך יחולקו הוצאות כלכלת הילדים בין שני ההורים. 

החוק מאפשר להגיש בקשה למזונות זמניים עוד בטרם הדיון בתביעה העיקרית, ואף לפני או במהלך פגישות המהו"ת במידה ולא הוסכם במהלכן על סכום כלשהו למזונות (פגישות חובה ביחידת הסיוע שליד בתי המשפט שמטרתן לאפשר לבני הזוג להגיע להסכמות ביניהם ולא להיזקק לדיון משפטי כלל) וזאת בכדי למנוע מצב בו ילדים קטינים יישארו ללא מזונותיהם, ויתכן ויגיעו למצב קשה ואף לכדי חרפת רעב. 

בשקלו את עניין הסעד הזמני אמור בית המשפט להתחשב באיזון שבין האינטרס של התובע לקבל סעד זמני מיידי לבין הפגיעה האפשרית בנתבע. 

חשוב – כאשר מדובר על ילדים מעל גיל 6 המזונות עבורם צריכים להיקבע בהתאם להלכה החדשה. יש שופטים שעדיין קובעים את המזונות הזמניים כפי שהיה מקובל בעבר, ללא כל התחשבות בהלכה החדשה, כאשר לכאורה זה בסדר לאור זאת שמדובר במזונות זמניים. כדאי מאוד לבקש שכבר בשלב זה תהיה התיחסות להלכה החדשה והרי לעיתים מזונות זמניים נקבעים לזמן רב והכספים לא מוחזרים.  

מזונות זמניים

שיעור המזונות הזמניים

היות ומזונות זמניים הינם סעד מהיר, ללא חקירה ובדיקה מעמיקה, לבתי המשפט אין אפשרות אמיתית לאמוד את היכולת הכלכלית של שני ההורים ואת מצב הילדים ולכן, לרוב, בתי המשפט פוסקים מזונות זמניים בשיעור "המקובל" של 1,250 – 1,400 ש"ח לקטין, מחצית ההוצאות החריגות (כגון מעון או טיפול שיניים) ולעיתים אף מדור במידת הצורך. כמובן שייתכן שבמקרים בהם יש הוצאות אחרות, ייחודיות, בית המשפט יבחן גם אותן. 

המזונות הקבועים יכולים להיות נמוכים יותר או גבוהים יותר מאלה שנקבעו כמזונות זמניים. 

חשוב להבהיר שגם אם המזונות הקבועים יהיו נמוכים מהמזונות הזמניים, ברובם המוחלט של התיקים לא תידרש האם להחזיר את שקיבלה ביתר, בטענה שהסכומים שנפסקו ושולמו כבר שימשו את הילדים. 

היה והמזונות הקבועים גבוהים מהמזונות הזמניים, לרוב יידרש האב להשלים את ההפרש שנוצר מיום הגשת התביעה ועד ליום הפסיקה – בסכום אחד, או בפריסה למספר תשלומים, בהתאם לגובה החוב. 

החלטות למזונות זמניים

כבוד השופט ארז שני, תלה"מ 66993-06-18, החלטה על מזונות זמניים לילדה בת חמש וחודשיים וילד בן 7, מיום 06.08.2018.

להורים שני ילדים. בן כמעט בן 7 ובת בת חמש וחודשיים. במקרה זה יש "נסטינג". הילדים גרים באותו הבית וההורים אם אלו שעוברים.

האם מבקשת מזונות בסך 14,000! אז נכון, כבודו מציין שכתב התביעה הוא בלתי סביר לחלוטין, אך עד מתי עורכי דין יבקשו סכומים כה מופרכים? הם הרי עושים צחוק מעצמם ופוגעים בלקוחה שלהם.

כבוד השופט שני דן בסוגיית המזונות לילדים מתחת לגיל 6 ומעל גיל 6, העיוות הנורא, וקובע שהלכות שהיו קיימות לפני פרסום בע"מ 919/15 תקפות וקיימות, כולל צינובוי ואוחנה.

"גם אם תאמר שלאב יש חובה אבסולוטית לשאת במזונות ילדו שהוא צעיר משש שנים, אין משמעות הדבר שאמרת שהוא חייב לשאת במה שנקבע כסך שאינו צריך הוכחה ואין זה משנה אם הסך הוא 1,250 ש"ח או 1,600 ש"ח, כמשתנה מפעם לפעם".

"אמור אפוא כי הסכום ההכרחי גם הוא נתון לשיקול דעת בנסיבות".

בסופו של דבר כבודו קובע מזונות זמניים בסך 700 ש"ח.

את האב מייצג עו"ד אורי זמברג. פסק הדין של כבוד השופט ארז שני.

האם תמיד יקבעו מזונות זמניים?

לא. במקרים בהם רואה בית המשפט שלשני ההורים הכנסה נאה ואי תשלום מזונות זמניים לא יפגע ברווחתו של הילד, לא יקבעו מזונות זמניים כלל או שיקבע סכום נמוך "מהמקובל".

י"ס 11167-02-17 – את האב ייצגה עו"ד חן אודליה.מזונות זמניים

 

כבוד השופטת רות אטדגי-פריאנטה, תלמ"מ 848-08-17, אין צורך במזונות זמניים לאור המצב בתא משפחתי זה, מיום 11.11.2017.

להורים 4 ילדים. כולם מעל גיל 6.

"על פי החומר המונח בפניי בשלב זה, הכנסותיה של המבקשת לרבות קצבת הילדים – בשים לב שכל קצבת הילדים מתקבלת לידיה אף שהקטין — שוהה אצל אביו – מגיעות לסך של 14,600 לחודש  והכנסותיו של המשיב מגיעות לסך של 11,000 ₪, כך  שלכאורה הכנסתה של המבקשת גבוהה מהכנסתו של המשיב. 

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בשים לב לדין החל ולהלכה שנקבעה בבע"מ 919/15 שלעיל- אותה אף ציטטה המבקשת בעצמה – בשים לב להכנסות הצדדים (עפ"י הראיות שהונחו בפניי בשלב זה) שעה שהכנסתה של האם גבוהה מזו של האב, ובשים לב לחלוקת זמני השהות שהינה כמעט שוויונית, ובהינתן כי המבקשת לא נושאת כלל במזונותיו של הקטין — השוהה אצל המשיב, מצאתי לקבוע כי כל צד יישא בהוצאות הקטינים בזמנים בהם הם שוהים אצלו וכי כל צד יישא במחצית מהוצאות החינוך של הקטינים ובמחצית מההוצאות הרפואיות של הקטינים כאשר התשלום יהא כנגד הצגת קבלות או ישירות לידי הגורם הרלוונטי". 

פסק דין בו נקבעו מזונות זמניים בסך 2,100 ל 4 ילדים (כולם מעל גיל 8). את האב ייצגה עו"ד דורית ענבר סברדליק.