מזונות זמניים

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

מזונות זמניים

Print Friendly, PDF & Email

מזונות זמניים, כשמם כן הם – תשלום זמני שנקבע עד לסיום ההליך ומתן החלטה למזונות קבועים. לאור העומס בבתי המשפט ובתי הדין הרבניים, לעיתים הדיון במזונות יתארך וייקח זמן רב (שנה ואף יותר) עד לקבלת פסק דין למזונות קבועים.

המזונות הזמניים מהווים סעד זמני, סעד ביניים, משום שגם בתקופה שבין פרידת ההורים לפסק הדין הסופי יש לזון את הילדים, כלומר יש לקבוע איך יחולקו הוצאות כלכלת הילדים בין שני ההורים.

החוק מאפשר להגיש בקשה למזונות זמניים עוד בטרם הדיון בתביעה העיקרית, ואף לפני או במהלך פגישות המהו"ת במידה ולא הוסכם במהלכן על סכום כלשהו למזונות (פגישות חובה ביחידת הסיוע שליד בתי המשפט שמטרתן לאפשר לבני הזוג להגיע להסכמות ביניהם ולא להיזקק לדיון משפטי כלל) וזאת בכדי למנוע מצב בו ילדים קטינים יישארו ללא מזונותיהם, ויתכן ויגיעו למצב קשה ואף לכדי חרפת רעב.

בשקלו את עניין הסעד הזמני אמור בית המשפט להתחשב באיזון שבין האינטרס של התובע לקבל סעד זמני מיידי לבין הפגיעה האפשרית בנתבע.

חשוב לדעת (1): כבוד השופטת פלאוט, רמ"ש 45006-06-20 (לא פורסם), קבעה שכאשר מדובר על ילדים מעל גיל 6 גם המזונות הזמניים עבורם צריכים להיקבע בהתאם להלכה החדשה. ראו סעיף 9 להחלטה. כמובן שזה תקף רק לבתי המשפט למשפחה בלבד, והרי הרבני לא מכיר בפסיקה של בית המשפט העליון. לכן, חשוב מאוד לבקש שכבר בשלב מקדמי זה תהיה התייחסות להלכה החדשה, והרי לעיתים מזונות זמניים נקבעים לזמן רב והכספים לא תמיד מוחזרים. כתבה על פסק הדין בעיתון כלכליסט.

חשוב לדעת (2): במקרים בהם שכר האם גבוה משכר האב, והאב מעונין לקבל מזונות עבור הילדים מהאם, הרי יש חובה להגיש תביעה מתאימה מטעמו. כאשר האם היא זו שהגישה את תביעת המזונות ובדיונים הובהר ששכרה גבוה יותר, לא יפסקו מזונות מהאם לאב לאור זאת שהאב לא הגיש תביעה מתאימה! יש שיגידו שמדובר בבירוקרטיה מיותרת, אך כיום זאת המציאות וחשוב להכיר אותה ולפעול בהתאם במקרים המתאימים.

חשוב לדעת (3): גם בפסיקה למזונות זמניים יש חובה על השופט לנמק את סכום המזונות. ראו פסק הדין ברמ"ש 1903-02-22. מחוזי חיפה.

מזונות זמניים

היות ומזונות זמניים הינם סעד מהיר, ללא חקירה ובדיקה מעמיקה, לבתי המשפט אין אפשרות אמיתית לאמוד את היכולת הכלכלית של שני ההורים ואת מצב הילדים, ולכן נקבע הסכום לפי הערכה בלבד. מזונות בסיס לפי צרכי הילד ובהתאם לחלוקת זמני השהות, מחצית ההוצאות החריגות/משתנות (כגון מעון או טיפול שיניים) ולעיתים אף מדור במידת הצורך. כמובן שייתכן שבמקרים בהם יש הוצאות אחרות, ייחודיות, בית המשפט יבחן גם אותן. 

המזונות הקבועים יכולים להיות נמוכים יותר או גבוהים יותר מאלה שנקבעו כמזונות זמניים.

חשוב להבהיר שגם אם המזונות הקבועים יהיו נמוכים מהמזונות הזמניים, בחלק מהמקרים לא תידרש האם להחזיר את שקיבלה ביתר, בטענה שהסכומים שנפסקו ושולמו כבר שימשו את הילדים, אך בחלק מפסקי הדין לפחות חלק מהכספים מוחזרים. ואם זה המצב לאחר קביעת סכום המזונות הקבוע כמובן שיש לבקש זאת לפני מתן פסק הדין.

במקרים בהם המזונות הקבועים גבוהים מהמזונות הזמניים, לרוב יידרש האב להשלים את ההפרש שנוצר מיום הגשת התביעה ועד ליום הפסיקה – בסכום אחד, או בפריסה למספר תשלומים, בהתאם לגובה החוב.

פסקי דין:

כבוד השופט זגורי, רמ"ש 2487-03-24, דחיית ערעור על קביעת מזונות זמניים אך מתן הוראה לבית המשפט קמא לקבוע מועד דיון + אי הבנה של כבודו במינוחים החדשים, מיום 15.05.2024.

בחרנו 'לנצל' את פסק הדין של כבוד השופט זגורי להסביר שני דברים:

  1. את חוסר ההבנה של כבודו לנושא ההגדרות ההוריות החדשות אחרי פסק דינו הנהדר של כבוד השופט שוחט. ראוי ששופט מחוזי ילמד משופט מחוזי אחר ויתאים עצמו לשפה שהוטמעה זה מכבר בשנים האחרונות.
  1. את החלק היפה בו יש הסבר נאה על תפקידו של בית המשפט קמא בקביעת מזונות זמניים, ושגם אם הערעור נדחה יש תוצאה חיובית למבקש והיא קיצור לוח הזמנים לדיון הבא. בנושא מזונות ילדים זמניים זה מאוד חשוב!

החלטה ברמ"ש 2487-03-24

כבוד השופט אריאל ממן, תלה"מ 62922-09-23, האם יש צורך במזונות זמניים לשלושה ילדים? מיום  27.12.2023.

שני ילדים מעל גיל קו הצדק, ילדה אחת תהיה בקרוב. שכר ההורים בשלב זה נקבע על סכום זהה וגבוה, חלוקת זמני השהות שווה, אז אין מזונות זמניים. העידן החדש והצודק.

החלטה בתלה"מ 62922-09-23

כבוד השופטת מורן ואלך-ניסן, תלה"מ 17468-05-23, קביעת מזונות עבור ילד בן 16.5 והטלת הוצאות על האם על הפרזה בסכום המזונות המבוקש, מיום 21.06.2023.

החלק החשוב בפסק הדין הוא שהוטלו הוצאות על האישה על כך שביקשה מזונות מופרזים. הידד! הגיע הזמן. נזכיר שגם בפסק הדין בתלה"מ 26873-11-20 כך נקבע על ידי כבודה וגם בפסק הדין בתלה"מ 7226-11-19 של כבוד השופט ברינגר. נקווה שעוד שופטים ילכו בדרך זו.

פסק הדין בתלה"מ 17468-05-23

כבוד השופט טל פפרני, תלה"מ 4764-12-22, בקשת האב לקבל מזונות זמניים לאור זאת שהילדים מעל גיל 6 וגרים אצלו, מיום 24.05.2023.

ההחלטה כאן היא רק בנוגע למזונות זמניים. כיום הילדים מתגוררים אצל האב, ויש נתק כמעט מלא מהאם. המזונות ששילם האב לאם בוטלו, עכשיו האב מבקש שהאם תשלם מזונות זמניים. בקשתו נדחית עד לבדיקת כל הטענות של שני הצדדים.

האב בחר להגיש ערעור על ההחלטה ונדחה. רמ"ש 51988-06-23.

אבל מה עוד יש לנו כאן? האם כמעט ולא בקשר עם הילדים מזה כשנתיים 🙁. שנתיים זה המון זמן!!  ההחלטה כאן היא למזונות זמניים ואין לנו הסבר מה נעשה על מנת לחדש את הקשר, אך במבחן התוצאה זה לא נראה טוב…כמובן שלא בכל המקרים ניתן לחדש את הקשר. זה תלוי כנראה בהמון גורמים, כאשר אחד החשובים בהם הוא התנהלות השופט, האם הוא מקפיד לקבל דיווחים מאיש המקצוע, לתת לו גב, להטיל קנסות על ההורה שלא משתף פעולה וכו, לצד בחירת איש המקצוע מתאים.  

החלטה בתיק תלה"מ 4764-12-22

כבוד השופט סארי ג'יוסי, רמ"ש 47364-02-23, קבלת ערעור האם לבחינה עדכנית לסכום המזונות הזמניים, מיום 14.05.2023.

החשוב בפסק הדין הוא סעיף 15 והאמירה של כבודו אשר מסביר פעם נוספת שגם אם מדובר 'רק' על קביעת מזונות זמניים יש חובה על בית המשפט לבחון, ככל הניתן, את סכום המזונות על סמך שלל הנתונים הרלוונטיים לתא המשפחתי, ולא להסתפק באומדן כזה או אחר.

פסק הדין ברמ"ש 47364-02-23

כבוד השופטת מורן ואלך-ניסן, תלה"מ 54659-10-22, חישוב שגוי של חלוקת זמני השהות של האב עם הילדים, מיום 28.12.2023.

הדבר החשוב בהחלטה של כבודה הוא שפעם נוספת מבוצע חישוב שגוי של חלוקת זמני השהות כאשר הילדים לא ישנים אצל האב ביום שבת!

עד מתי? כולי תקווה שעורכי הדין מסבירים נקודה בסיסית זו לשופטים.

החלטה בתלה"מ 54659-10-22 

כב' השופט פליקס גורודצקי, תלה"מ 26632-05-22, בקשת האב להקפאת המזונות הזמניים עקב מעבר שני ילדים לגור איתו, מיום 18.10.2022.

יש מקרים שאפשרי וחשוב להקפיא את תשלום המזונות הזמניים. זה אחד מהם. אותו עיקרון גם בתלה"מ 3224-06-22. בשניהם ייצגה עו"ד רחלי אייבס.

החלטה בתלה"מ 26632-05-22

כבוד השופט סארי ג'יוסי, רמ"ש 23535-07-22, קביעת סכום המזונות לילד שהחל ללמוד בכיתה י"ג ו י"ד והתעלמות בית המשפט למשפחה מחלוקת זמני השהות בהחלטתו, מיום 04.12.2023.

החשוב בפסק דין זה הוא סעיפים 13-14. כאשר בתי המשפט בוחנים את נושא המזונות, מחובתם להתייחס לנושא חלוקת זמני השהות!

"סוגית זמני-השהות, גם בהתעלם מן העובדה, כי בענייננו מדובר בבגיר, היא מן המשמעותיות שעל בית משפט לבחון עובר להכרעה בסוגית מזונות – זמניים וקבועים כאחד".

פסק הדין ברמ"ש 23535-07-22

כבוד השופטת מורן ואלך-ניסן, י"ס 20118-08-22, קביעת מזונות זמניים עבור 6 ילדים, מיום 17.11.2022.

שני ההורים לא מציגים את מלוא הנתונים על ההכנסות שלהם (שלא לומר משקרים), לצד נושאים נוספים לא ברורים. כמו כן, לא ברור אם הילדים ישנים אצל האב. ונקבעו מזונות זמניים ללא כל המידע הבסיסי הזה. מאוד בעייתי. מילא השכר, אך זמני שהות קל לבדוק.

האב ישלם 6,000 ₪. לפני מחציות.

ההתנסחות של כבודה בנושא מונחים והגדרות הוריות מאוד צורמת. חבל 🙁

החלטה בתיק י"ס 20118-08-22

כב' השופט שאול שוחט, רמ"ש 33794-09-22, קבלת בקשת האב בנוגע לתשלום לבית ספר פרטי ויקר שהאב לא הסכים לו, מיום 19.11.2022.

הילד המשותף היה בגן פרטי. העלות מאוד גבוהה. כבוד השופט שקד קבע במזונות הזמניים שהאב ישלם מחצית מהעלון של הגן.

הילד סיים את הגן ועלה לכיתה א', באותו מוסד פרטי ויקר. האב טוען שהאם לא ביקשה את הסכמתו לכך, והוא מעולם לא הסכים לבית ספר פרטי כה יקר. למרות שמדובר "רק" על מזונות זמניים, כבוד השופט שוחט הנהדר קובע שלאור זאת שהאם כבר פנתה להוצאה לפועל עקב חובות האב, ויש סכנה לחירותו של האב, במקרה נקודתי זה יש חובה להתערב. כל הכבוד!!

פסק הדין ברמ"ש 33794-09-22

כבוד השופטת פאני גילת כהן, מחוזי באר שבע, רמ"ש 23274-10-22, חובתו של בית המשפט למשפחה לנמק את החלטתו, מיום 17.11.2022

עוד תיק של המחוזי המסביר שבית המשפט למשפחה מחויב לנמק את החלטתו. לא צריך לפחד להגיש ערעורים במקרים המתאימים.

שמחנו לראות שבין הצדדים לא מופיעה המילה "נגד". נשמח כמובן שעורכי הדין יאמצו דרך זו.

פסק הדין ברמ"ש 23274-10-22

כב' השופטת הילה גלבוע, תלה"מ 3224-06-22, הקפאת תשלום המזונות הזמניים על מנת למנוע טענה של מזונות שנאכלו, מיום 30.06.2022

החלטה מאוד מעניינת!

כידוע לכל העוסקים בתחום, לוקח זמן רב מאוד בין מועד הגשת התביעה למזונות עד למתן פסק דין למזונות קבועים. במקרה זה עו"ד רחלי אייבס בעצם דאגה "להקפיא" את תשלום המזונות הזמניים, על מנת שבהמשך לא תעלה הטענה המוכרת של מזונות שנאכלו. 

מדוע התיק נידון במשפחה? כי ברבני רק אישרו את ההסכם ולכן אין להם סמכות נמשכת.

החלטה בתלה"מ 3224-06-22

כבוד השופט חננאל שרעבי, רמ"ש 17036-09-22, דחיית ערעור האב, מיום 19.10.2022.

החלק המעניין בפסק הדין הם סעיפים 14-15. באופן רשמי הערעור נדחה, אך סעיפים 14-15 די קובעים שהמערער הצליח להשיג את מבוקשו. לא?

פסק הדין ברמ"ש 17036-09-22

כבוד השופטת מורן ואלך-ניסן, תלה"מ 40312-05-22, פסק דין לגבי מזונות זמניים כאשר הילד בן 2 ולהורים חלוקת זמני שהות שווה, מיום 30.08.2022.

החלק החשוב בהחלטה זו למזונות זמניים לילד מתחת לגיל 6 הוא שיש להפחית את סכום המזונות בהתאם לחלוקת זמני השהות של האב עם הילד!

פסק דין בתלה"מ 40312-05-22

כבוד השופטת עינת גלעד משולם, תלה"מ 65929-05-21, בקשת האב להפחתת מזונות זמניים עקב הרחבת זמני השהות, מיום 29.06.2022.

נקבעו מזונות בסך 4,800 ₪ עבור 3 ילדים. לאחר מכן הורחבו זמני השהות ל 7/7. בקשת האב להפחתה התקבלה והוא ישלם 3,450 ₪.

מכיוון שהילדים מעל גיל 6, היה צריך לחשב את סכום המזונות הזמניים לפי בע"מ 919/15. מוזר שלא כך נעשה. ראו לנושא זה פסק דינה של כבוד השופטת פלאוט ברמ"ש 45006-06-20. כתבה על ההחלטה של פלאוט.

החלק הנחמד בפסק הדין: יובהר כבר עתה לצדדים, ככל שיוכחו הכנסות בלתי מדווחות פסק הדין יומצא לרשויות. ענק 🙂

החלטה בתלה"מ 65929-05-21

כבוד השופטת ורדה פלאוט, רמ"ש 59502-06-22, ערעור האם למחוזי לביטול חיובה במזונות שני הילדים, מיום 15.08.2022.

כבוד השופטת פלאוט מבטלת החלטה על מזונות זמניים שהאם משלמת לאב עקב חוסר בהנמקה.

וכן, אני מכיר את עמדת רבים לגבי פלאוט ויחסה לאבות לעומת אמהות. כמובן שאין לי כלים או רצון להתייחס לנושא.

האם נפגשת עם הילדים פעם בשבוע. עצוב.

פסק דין זה נראה בסדר גמור. לאב רכוש רב, האם נכה ב 100%. כבודה מסבירה יפה שכאשר הילדים במקרה זה גרים אצל האב שמצבו הכלכלי טוב מאוד, והילדים "אינם חשופים, חלילה, למצוקה כלכלית, אף לא קרוב לכך, צרכיהם מסופקים על ידי המשיב ללא כל קושי" הרי אין חובה/צורך לקבוע מזונות זמניים בטרם שמיעת הראיות ומתן פסק דין.

השאלה היחידה היא האם כך היה נקבע גם אם זה היה הפוך…

פסק הדין ברמ"ש 59502-06-22

כבוד השופטת מורן ואלך-ניסן, תלה"מ 38737-04-22, קביעת מזונות זמניים עבור שני ילדים מתחת לגיל 6 כאשר שכר ההורים גבוה (בעיקר של האב) ולאב עדיין אין חלוקת זמני שהות קבועה עם הילדים, מיום 16.06.2022.

מזונות זמניים לילדים מתחת לגיל 6: כמו תמיד, האם מפריזה בסכומי צרכי הילדים. כמו תמיד השופטת מבינה זאת, אך לא פוסקת הוצאות. חבל.

האב עבר דירה, ובשלב זה אין חלוקת זמני שהות לאב עם הילדים. מי עוזב את הדירה במצב כזה? כנראה לא הייתה לו ברירה.

פסק דין נוסף בו לא רשומים שמות עורכי הדין. מגמה חדשה? מוזר.

החלטה בתלה"מ 38737-04-22

כבוד השופטת כרמית חדד, תלה"מ 43466-05-22, מזונות זמניים לתינוקת בת 6 חודשים, מיום 15.06.2022.

לאב טרם נקבעו זמני שהות מסודרים. מלבד מלל מיותר לגבי מזונות מעל גיל 6 נראה בסדר.

החלטה בתלה"מ 43466-05-22 

כבוד השופט נפתלי שילה, רמ"ש 41181-04-22, ערעור האב למחוזי בבקשה להפחתת המזונות עקב מעבר הילד לגור עם האב, מיום 25.05.2022.

לאור זאת שלצערנו הרב עובר כיום המון זמן בין ההחלטה למזונות זמניים לקביעת מזונות קבועים, יש הבנה במערכת המשפט שאין שום סיבה שלא לדון בסכום המזונות הזמניים במידה ויש שינוי מהותי מאז קביעת סכום המזונות הזמניים.

פסק הדין ברמ"ש 41181-04-22

כבוד השופט אורן אליעז, תלה"מ 21424-06-20, בקשת האב לפחית את סכום המזונות הזמניים עקב שינוי בחלוקת זמני השהות ושכר האם, מיום 21.03.2022.

החלטה נאה המראה לנו שגם בתקופה בין קביעת המזונות הזמניים לקביעת המזונות הקבועים, לרוב תקופה ארוכה וממושכת ללא סיבה, ניתן להפחית את סכום המזונות במקרים המתאימים.

תודה רבה לעו"ד אייל גבע המייצג את האב אשר דאג להגיש לשופט בקשה לפרסום ההחלטה. מי שעוקב יודע שכבוד השופט אליעז מוציא פסקי דין נאים ביותר לנושא המזונות, אך לא אוהב לפרסמם.

הכנו לעורכי הדין מכתב בקשה מתאים. מוזמנים להשתמש בו. ראו כאן.

החלטה בתלה"מ 21424-06-20

כבוד השופטת, סגנית הנשיא רותם קודלר עיאש, תמ"ש 68242-10-21, מזונות זמניים לקטינה בת 14, מיום 18.11.2021.

פסק דין סטנדרטי. חבל שהאם מבקשת סכומים מופרכים.

החלטה בתמ"ש 68242-10-21

כבוד השופטת גילה ספרא-ברנע, תלה"מ 68193-11-21, קביעת מזונות זמניים, מיום 11.01.2022.

החלק המעניין בפסק הדין הוא סעיף 41. גם כאשר לאב זמני שהות די מצומצמים עם הילדים, יש חובה להפחית את סכום המזונות בהתאם לאותם זמני שהות. כאן נקבעה הפחתה של 25%.

הרבה עורכי דין לא מעלים נושא זה בדיונים ולא כל השופטים מקפידים לפעול בדרך זו. בדף מזונות הילדים באתר הרחבנו על נושא זה כולל פסקי דין. רק להשתמש.

החלטה בתלה"מ 68193-11-21

כבוד השופט סארי ג'יוסי, מחוזי חיפה, רמ"ש 1903-02-22, ערעור האב על סכום המזונות הזמניים, מיום 20.03.2022.

הערעור התקבל לאור זאת שהסכום נקבע ללא כל הנמקה, בעיקר כשלא ברור מהי חלוקת זמני השהות בין ההורים.

פסק הדין ברמ"ש 1903-02-22 והנה ההחלטה של כבוד השופטת מאיה לוי בתלה"מ 58786-10-21

כבוד השופט סארי ג'יוסי, מחוזי חיפה, רמ"ש 57290-01-22, דחיית ערעור האב על סכום המזונות הזמניים, מיום 17.02.2022.

האב הגיש ערעור על סכום המזונות הזמניים. לטעמנו לפחות בחלק מהטענות הוא בהחלט צודק. הערעור נדחה. כבוד השופט סארי ג'יוסי בעוד פסק דין מיושן ומרגיז, ללא כל רצון למחשבה המתאימה לימינו אנו. חבל.

החלטה ברמ"ש 57290-01-22

כבוד השופטת אפרת ונקרט, תלה"מ 28070-12-21, קביעת מזונות זמניים לשתי ילדות מתחת לגיל 6 שסובלות מבעיות רפואיות לא מבוטלות ומטופלות באופן בלעדי כמעט על ידי האם, ולאב הכנסה גבוה מהותית משל האם וזמני שהות מאוד מצומצמים (בשלב זה), מיום 26.02.2022.

לאור יחס שכר ההורים, חלוקת זמני השהות ומצבן הבריאותי של הבנות, יש בפסק הדין קביעות "שונות" מהמקובל. ובצדק.

פסק הדין בתלה"מ 28070-12-21

כב' השופט אסף זגורי, תלה"מ 52191-08-21, האם יש לקבוע מזונות זמניים כאשר ההורים ממשיכים לחיות תחת קורת גג אחת ללא שיתוף כלכלי והאב טוען כי הוא זן את ילדיו במישרין, מיום 08.12.2021.

ההורים (עשירון עליון) גרים בבית אחד, כל אחד בקומה משלו. שכר האב גבוה מהותית משכר האם. כבוד השופט זגורי, כהרגלו, מוציא פסק דין מנומק, מושקע, עם הסברים על פסיקה קודמת, וקובע שבמקרה נקודתי זה ראוי שיהיה תשלום וחייב את האב בתשלום מזונות זמניים בסך 4,350 ₪.

פסק הדין בתלה"מ 52191-08-21 

כבוד השופט צבי ויצמן, מחוזי מרכז, רמ"ש 62557-10-21, הפחתת מזונות זמניים, מיום 10.11.2021.

להורים 3 ילדים מעל גיל 6. זמני שהות שווים. יחס שכר ההורים עדיין לא ברור בשלב התחלתי זה. המזונות הזמניים נקבעו על סך 1,100 ש"ח לילד. הוגשה בר"ע ראשונה שנדחתה. לאחר הדיון הסכום נשאר על 1,100 ש"ח לילד. הוגשה בר"ע שהתקבלה לאור חלוקת זמני השהות השווה. כבוד השופט ויצמן מסביר שגם אם נקבל את עמדת האם ליחס שכר ההורים, הרי הסכום 1,100 עדיין גבוה. המזונות הופחתו ל 800 ש"ח לילד. לטעמי הסכום עדיין גבוה מידי. עכשיו הדיון ימשך בבית המשפט למשפחה, וסכום המזונות יקבע בהתאם ליחס שכר ההורים.

מסקנה: בתיקים המתאים לא צריך לחשוש להגיש ערעור גם אם מדובר על מזונות זמניים!

את האב ייצג עו"ד חנן דרי.

פסק הדין ברמ"ש 62557-10-21

כבוד השופטת, סגנית הנשיא רותם קודלר עיאש, תלה"מ 13017-09-21, מזונות זמניים לשלושה ילדים מעל גיל 6, מיום 18.10.2021.

שכר ההורים דומה, זמני שהות שווים, שלושת הילדים מעל גיל 6 ולכן ניתן לפסוק לפי צדק. נזכיר, יש פסק דין של כבוד השופטת פלאוט בו ניתנה הנחייה שגם במזונות זמניים יש לפסוק לפי בע"מ 919/15. ראו בתחילת הדף. פסק דין יפה.

פסק הדין בתלה"מ 13017-09-21

כבוד השופטת אפרת ונקרט, תלה"מ 13446-01-21, קביעת מזונות זמניים לשלושה ילדים, חלק מעל גיל 6 וחלק מתחת לגיל 6, מיום 05.08.2021.

לשני ההורים שכר גבוה. זמני שהות של הילדים הגדולים שווים, של הילדה הקטנה יהיו שווים בקרוב.

פסק הדין בתלה"מ 13446-01-21

כבוד השופט אריאל ממן, תלה"מ 59501-12-20, הפחתת מזונות זמניים עקב שינוי בחלוקת זמני השהות, מיום 11.08.2021.

בתחילת הדרך לא היו לאב זמני שהות עם הילדים עקב צו מניעה. המזונות נקבעו על סך של 4,800 ש"ח (שלושה ילדים). לאחר מעבר לזמני שהות של 8/6 סטנדרטיים, המזונות הופחתו ל 2,400. ועדיין לא הבנו מדוע יש תשלום מזונות עבור הילדים מעל גיל 6.

פסק הדין בתלה"מ 59501-12-20

כב' השופטיחזקאל אליהו, תלה"מ 44983-05-21, מזונות זמניים כאשר לאב זמני שהות מאוד מצומצמים עם הבנות, אין יותר צורך לדון על המשמורת, מיום 05.07.2021.

יפה רושם כבודו (אך ענישה אין) :

האמור יש בוא ללמד כי כל אחד מן הצדדים רואה עצמו חופשי "ללהטט" בטענותיו ולהתאימן בהתאם לאינטרס שלו, משל אין כללים של מניעות, איסור על העלאת טענות סותרות ועקרונות של תום לב ומשל בפני בית המשפט לא מונחים כל כתבי בי-דין מטעם הצדדים ובית המשפט אינו ער ומודע לטענותיהם.

פסק הדין בתלה"מ 44983-05-21

כבוד השופט חננאל שרעבי, מחוזי חיפה, רמ"ש 58657-06-21, הפחתת המזונות הזמניים ב 200 ש"ח לילד, מיום 12.07.2021.

פסק דין המראה לנו שגם כאשר מדובר במזונות זמניים, לעיתים רצוי וראוי לפנות למחוזי ללא חשש. כל מקרה לגופו.

פסק הדין ברמ"ש 58657-06-21

כבוד השופט זגורי, תלה"מ 35685-03-21, מזונות זמניים להורים בהסדר של "קינון הורי" (nesting) כאשר בין ההורים פערי השתכרות משמעותיים, מיום 18.07.2021.

ככל הידוע לנו, פסק דין ראשון, בטח כזה מפורט לנושא מזונות בהסדר של קינון הורי. בית המשפט נדרש לפרמטרים הרלבנטיים לקביעת היקף החיוב במזונות במסגרת של הסדר קינון הורי כאשר יש פערי הכנסות בין ההורים.

פסק הדין בתלה"מ 35685-03-21

כבוד השופטת עפרה שגיא, תלה"מ 23250-03-21, בשלב זה אין כל צורך בתשלום מזונות מהאב לאם, מיום 19.05.2021.

להורים ילד אחד. זמני שהות 8/6 הנפוץ כיום. שכר האם 11,000 ש"ח, שכר האב 7,500 ש"ח. מדובר על החלטה למזונות זמניים, וכמובן שהסכומים עוד יכולים להשתנות בעתיד.

כבודה קובעת שבשלב זה אין צורך במזונות. אם שכר ההורים היה הפוך, ברור לכולנו שהיו נקבעים מזונות זמניים, לא משנה כרגע כמה. לכן ההחלטה מקוממת ובניגוד לרוח הפסיקה בבע"מ 919/15 שאינה מגדרית ושאותה מציינת כבודה בסעיף 3. אבל, ואת זה חשוב לדעת, ייתכן שההחלטה נובעת מכך שהאם היא זו אשר הגישה את הבקשה למזונות זמניים, ולכן כבודה אינה יכולה לקבוע מזונות מהאם לאב ועל האב היה להגיש בקשה משלו למזונות זמניים. כבודה לא מציינת שזו הסיבה, אך מצד שני שופטים לא נותנים יעוץ משפטי.

פסק הדין בתלה"מ 23250-03-21 גם בפסק הדין הסופי נקבע שאין צורך בתשלום מזונות. פסק הדין בתלה"מ 23250-03-21

כב' השופטת  איריס אילוטוביץ' סגל, תלה"מ 62382-01-20, קביעת מזונות זמניים עבור 3 ילדים, מיום 06.02.2021.

רשמנו את עמדתנו לפסק הדין בקובץ עצמו.

תלה"מ 62382-01-20

כב' השופטת ענת אלפסי, תלה"מ 16445-09-20, מזונות זמניים כאשר שכר האב גבוה מהותית משכר האם ולאב יש מפגשים מצומצמים עם הילדים, מיום 10.02.2021.

בפסק הדין טעות גסה בנושא הוצאות החינוך שנוספו למזונות הקבועים.

תלה"מ 16445-09-20

כבוד השופטת שלי אייזנברג, תלה"מ 41368-02-20, מזונות זמניים וזמני שהות, מיום 03.12.2020.

את עמדתנו לפסק הדין רשמנו בקובץ עצמו.

תלה"מ 41368-02-20

כבוד השופט חננאל שרעבי, רמ"ש 22210-01-20, דחיית בבקשת ערעור על מזונות זמניים, מיום 12.01.2020.

רמ"ש 22210-01-20

כבוד השופטת מירה דהן, תלה"מ 17231-09-19, החלטה על מזונות זמניים בה יש תזכורת חשובה לנושא התחשבות בזמני השהות של הילדים אצל האב כאשר הילדים מתחת לגיל 6 לקביעת שיעור המזונות, מיום 31.12.2019.

החלטה של כבוד השופט מירה דהן (שגם קידמה את דרך העבודה הנהדרת במחוז תל אביב בנושא ניתוק קשר בין הורה לילדו) אשר יש בה תזכורת חשובה לכולנו.

עד לפרסום ההלכה החדשה למזונות ילדים ביולי 2017 היה מקובל, בצדק רב, להפחית את סכום המזונות בהתאם לחלוקת זמני השהות (הפחתה שונה במחוזות שונים). מאז פרסום ההלכה הנושא קצת נשכח. אמנם הוא מופיע בחלק מפסקי הדין, אך במעטים וחשוב לבקש זאת בכל מקרה מתאים! הנושא עלה גם בנייר העמדה שפרסמנו בתחילת שנת 2019. מזונות ילדים – מגמות ותקוות לשנת 2019.

ראוי לציין שבבתי הדין הרבניים ההפחתה כן קיימת, לפעמים כבר 'מגולמת' בסכום עצמו בלי הסבר ולעיתים עם הסבר לנושא (עדיף כמובן). ראו למשל פסק הדין הנהדר של בית הדין הרבני בחיפה בתיק ‏1169832/6 ותיק 1097328/10.

בהחלטה המצורפת כבוד השופטת דהן מציינת נושא זה (סעיף 10) וכאן חשיבותה של ההחלטה. כל נושא המספרים לא ממש רלוונטי. החלטה זמנית בלבד כאשר רב הנסתר על הגלוי.

פסק הדין בתלה"מ 17231-09-19

כבוד הדיינים הרב יוסף יגודה – אב"ד, הרב סיני לוי, הרב יעקב שרעבי, תיק ‏1169832/6 בית הדין הרבני חיפה, מהו החיוב הראוי למזונות ילדים אותם ישלם האב בהסדר של משמורת משותפת (הכוונה לזמני השהות רחבים כמובן), כאשר ילד אחד מתחת לגיל 6 והשני מעל גיל 6, ושכר האם גבוה משכר האב, מיום 28.10.2019.

בית הדין רואה מקום להציג את הגישה העקרונית בנוגע למזונות במשמורת משותפת. (נציין שהכוונה היא כמובן לחלוקת זמני השהות – שווים במקרה שלנו – ולא להגדרה ההורית עצמה. נקווה שבעתיד תהיה הפרדה לשני המונחים השונים).

מדובר בשני ילדים השוהים בזמני שהות דומים אצל שני ההורים. האב מקבל קצבת אבטלה בסך של כ-6,000 ש"ח. האישה עובדת ומשתכרת כ – 14,500 ש"ח נטו.  הבן הוא בגדר "קטני קטנים" (בן 3), והבת קטנה.

 

כיום, השתכרותן של נשים רבות דומה, או אף גבוהה מהשתכרותם של האבות באותן משפחות. השני, משפחות רבות יותר מקיימות לאחר הגירושין הסדרי שהות בהם הילדים שוהים זמנים משמעותיים יותר אצל כל אחד מההורים, וזאת בשונה משהיה מקובל בעבר, כאשר ככלל הייתה נקבעת משמורת אצל אחד ההורים, וההורה השני מקיים הסדרי ראיה בלבד.

 

אנו סבורים כי במשמורת משותפת, חיוב האב יושפע באופן משמעותי מהכנסותיה של האם, כפי שיובהר להלן.

 

מבחינה הלכתית יש להתחשב במצבה הכלכלי של האם, ובמיוחד כאשר מדובר על מציאות של משמורת משותפת.

 

חובת התשלום למזונות הילדים, אינה שטר חוב ללא תוכן. מדובר על תשלום שנועד להביא אוכל לפי הטף, לטובתם של הילדים. ההשלכה של הבנה זו היא, שחובת בית הדין לבחון, האם חיוב האב בתשלומים, מטיב עם ילדיו, מקבלי הצדקה או שאינו מטיב עמם.

 

ולדעתנו, במקרים רבים חיוב מלא של האב, ובעיקר במשמורת משותפת, אינו מטיב על הילדים, אלא מזיק להם. לאור ההבנה שחיוב מזונות אינו גזרת הכתוב, אלא תקנה שמהותה כפיה על הצדקה אך מעבר לדיני הצדקה הרגילים, אין לחייב מזונות אשר אין בהם טובתם של הילדים.

 

חיוב האב למעלה מיכולותיו, ובעיקר כאשר מתקיימת משמורת משותפת והכנסה משמעותית של האם, עשוי פעמים רבות להזיק לילדים ולא להיטיב עמהם.

 

כאשר מצבה הכלכלי של האם יציב, המקרר מלא והילדים אינם מוטלים על הציבור, במצב כזה, אין זו אכזריות להימנע מתשלום לילדים. להיפך, זו יכולה להיחשב טעות לא הגיונית להוציא מהקופה המצומצמת בבית האב בו שוהים הילדים מחצית השבוע, להקשות עליו להאכיל אותם בשעה שהם שוהים אצלו, וזאת כדי להעשיר את בית האם מעבר לצרכים.

 

לסיכום, יש לחייב את האב בתשלום מזונות, רק כאשר חיוב זה מקדם את טובת הילדים. במצב של משמורת משותפת, וכאשר תשלום של האב לאישה יגרור רווחה גדולה בבית אחד ודלות בבית אחר, אין לחייב את האב בתשלום מזונות הילדים.

 

בעניין מזונות הבן הקטן, יובהר כי עמדת בית הדין היא, שחובת האב כלפי הבן, שהוא מקטני קטנים, לתשלום המזונות הבסיסיים (ולא אלו שמדין "די מחסורו"), היא חובה שאינה נגזרת משכרה של האם, והסכום של 750 ש"ח נקבע על בסיס ההנחה כי הבן נמצא כמחצית הזמן אצל האב. בזמן שהילד אצל האב, האב נושא בכל הוצאתיו, וכן האב נושא במחציות. לפיכך סכום זה תואם את ההנחה שחיוב האב הוא אבסולוטי בתקופה זו. לגבי הבת שהיא גדולה מקטני קטנים, לאור האמור לעיל, סבור בית הדין שאין מקום לחייב את האיש בתשלום מזונות לאם. בית הדין יוסיף על חיוב המזונות, את חיוב האב למדור הבן בהיקף של 400 ש"ח.

פסק הדין המלא

כבוד השופט ארנון קימלמן, תלה"מ 68474-05-19, הילדים במשמורת האב, האם תשלם לאב מזונות זמניים בהתאם לדין האישי, מיום 09.11.2019.

להורים שני ילדים בני 6.5 ו 4.5 אשר עקב מצבה של האם נמצאים במשמורת האב, כאשר לאם נקבעו זמני שהות של שעתיים בשבוע עם הילדים. שכר כל אחד מההורים נקבע על 10,000 ש"ח נטו. כמו כן נקבע כי צורכי הקטינים, כולל הוצאת מדור ואחזקת מדור, נאמדים בסך של 2,000 ₪ לחודש לערך לכל קטין, ובתוספת הוצאות בגין חינוך ובריאות.

נשאלת אפוא השאלה, האם החובה במזונות קטינים לפי הדין האישי היהודי חלה רק על האב או שמא, במצבים מסוימים, ניתן לחייב גם את האם במזונות ילדיה?

כבודו מציין שההלכה החדשה "אינה רלוונטית לענייננו באשר היא מתייחסת למקרים בהם המשמורת על הקטינים נתונה לשני ההורים גם יחד". זה כמובן לא נכון. אמנם שני התיקים שנדונו בזמנו בעליון היו של משמורת משותפת/זמני שהות שווים, אך הפסיקה לאחר מכן קבעה שההלכה תקפה לכל מקרה ומקרה בו הילד מעל גיל 6, והדגישה שאין מדובר יותר על פסיקה בהתאם למגדר ההורה!

לפיכך, כבודו פוסק בתיק זה בהתאם לדין האישי, דבר שהופף את התיק למעניין מאוד לאור ההחלטה בו. כבודו מציין מהו הדין האישי בהתאם לגיל הילד ואת התיקון שערכה מועצת הרבנות הראשית את תקנות תש"ד שהאריכו את משך החיוב מגיל מצווה ועד לגיל 15 והדעות בנושא ומצצין כי תקנת תש"ד קובעת בחלקה האופרטיבי כך:

כשם שמאז ומעולם עד היום הזה היה כח בית דין יפה לחייב את האב בחיוב משפטי גמור, ולכופו בממונו ובכל הכפיות האפשריות החוקיות לפרנס את בניו ואת בנותיו עד הגיל של שש שנים, כך יהא מעתה ואילך כוחם יפה לחייבו בחיוב משפטי גמור, ולכופו בממונו ובכל הכפיות האפשריות החוקיות לפרנס את בניו ואת בנותיו עד הגיל של חמש עשרה שנה" (ראה הלכת פורטוגז).

על פי הגישה ההלכתית המקובלת, האב והאם שווים לגמרי לעניין החבות המשפטית במזונות מדין צדקה.  אם שני ההורים "אמידים" אזי יחובו שניהם בסיפוק כל אותם צרכי הקטין העולים לכדי צורך ההכרחי.

בהמשך בוחן כבודו האם האם לפי הדין האישי היהודי ניתן לחייב אם במזונות ילדיה? ומציין:

עיננו הרואות כי בשונה מחובת מזונות מן הדין החלה על האב לבדו, הרי שבהתייחס לחובת מזונות מדין צדקה, האם שווה לאב, וחיובה במזונות ילדיה תלוי ביכולתה ליתן צדקה, ובקיומם של שאר הסייגים לגבי חיוב אם במזונות ילדיה מדין צדקה:

מדין צדקה חבים האם והאב במזונות ילדיהם, כשידו של האב אינה משגת לספק כל צרכיהם, ויש לאל ידה של האם לספקם, כופין אותה" (ראה לעניין זה תמ"ש (ת"א) 2611/18 הינד נ' הינד (לא פורסם).

חיוב מדין צדקה יוצר חבות על האם והאב יחד לפי יכולתם הן במישור הבסיסי – בצרכים ההכרחיים, והן במישור השני – עד לרמה שבה הורגלו הקטינים.

בית המשפט העליון קבע בע"א 228/11 . קהאן נ' קהאן, לענין מזונות מדין צדקה, כי יש לבצע חלוקה שוויונית במזונות בין ההורים, דהיינו יש לבחון את הכנסות ההורים ולבצע חלוקה סבירה שתבטיח את צרכי הקטינים.

לסיכום נקבע:

פועל יוצא מזה ובשים לב לכך כי הכנסותיו של האב עומדות על כ 10,000 ש"ח לחודש ויכולותיה של האם הוערכו בכ 10,000 ש"ח לחודש, ואין בפניי נתון המוכיח כי הוצאות המחיה האישיות של כל הורה שונות באורח משמעותי, הרי שבהוצאותיהם ההכרחיות של הקטינים יישאו ההורים, בשלב זה, באופן שבו חיובה של האם יעמוד על 50% מצרכיהם של הקטינים, שפורטו לעיל, ואשר עומדים על 2,000 ש"ח לחודש ובתוספת מחצית מהוצאות החינוך והבריאות.

נראה שייתכן ויש טעות בהחלטה בסעיף 98(א) בה נקבע שעד גיל 6 האם תשלם 360 ש"ח מדיני צדקה.

את האב ייצגו עו"ד רותם סיביליה ואבי קורנפלד.

פסק הדין

כבוד השופט גורודצקי, תלה"מ 37975-06-19, החלטה למזונות זמניים לילד מתחת לגיל 6 תוך התחשבות בזמני השהות והפחתה בהתאם של 30%, ומזונות זמניים לילד מעל גיל 6, מיום 15.07.2019.

להורים 4 ילדים. שניים בגירים ושניים קטינים. בן יליד שנת 2014, כלומר מתחת לגיל 6 ובת ילידת 2006, כלומר מעל גיל 6. כמובן שיש הבדל מהותי (קצת הזוי אך זה המצב החוקי כיום) בחישוב המזונות של כל אחד מהם. חלוקת זמני השהות של הילדים בכל בית שווה.

לגבי הבן מתחת לגיל 6 וזה החלק החשוב בהחלטה: צרכי ילד מתחת לגיל 6 המקובלים כיום הם 1,400-1,600 ש"ח. כאן נקבע על 1,600 ש"ח. בהתאם להלכת ורד הסכום נקבע על 1,500 ש"ח והנה, סוף סוף, אנו רואים שכבודו מתחשב גם בזמני השהות של הבן עם האב ומפחית את הסכום ב 30%! כך צריך להיות וברכות לכבודו!

נושא ההפחתה בהתאם לזמני השהות היה מקובל בכל פסקי הדין עד להלכה החדשה בילי 2017, אחריה משום מה קצת נעלם, והנה כאן, כפי שראוי, יש התחשבות בנושא כפי שהסברנו בהרחבה בנייר העמדה שפרסמנו: מזונות ילדים – מגמות ותקוות לשנת 2019. חשוב לבקש זאת בתיקים שלכם. כמובן שאחוז ההפחתה אינו קבוע ומשתנה מתיק לתיק.

לגב הבת, ילידת 2006, כאן יש חובה כמובן לבחון את יחס הכנסות שני ההורים. מתחשבים גם בשכר האם. שכר האב נקבע על 9,750 ושכר האם 6,800 ש"ח. יחס הכנסות של 60%/40%. צרכי הבת בכפוף להלכת ורד נקבעו על 1,400 ש"ח. (הבסיס הוא הסכום 1,600 – ייתכן והיה צריך לקחת סכום טיפה גבוה יותר והרי כאן מדובר על צרכי הבת בשני בתי ההורים) ולאחר בחינת יחס הכנסות ההורים הסכום נקבע על 280 ש"ח.

סכום המזונות נקבע על 1,280 ש"ח. נראה שיש טעות קלה בחישוב והסכום אמור להיות 1,330 ש"ח.

מדור – לאור זאת שהילדים חולקים זמני שהות שווים, אין צורך בתשלום מדור ואחזקתו.

קצבת הילדים משולמת לאם. אנו תקווה שבחישוב סכום המזונות הסופי סכום זה של קצבת שני הילדים יתווסף להכנסות האם כמקובל.

חיוב המזונות נקבע מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, ולא מיום הגשת תביעת המזונות שלאחר יישוב הסכסוך שלא צלח.

את האב מייצג עו"ד אורי זמברג.

פסק הדין.

כבוד השופט סילמן, מחוזי חיפה, רמ"ש 20209-07-19, קבלת ערעור האם, מיום 08.08.2019.

להורים שני ילדים מעל גיל 6. בית המשפט קמא העמיד את צרכיו של כל ילד על 1,600 ש"ח. הכנסת האם 9,400 ש"ח. הכנסת האב 16,000 ש"ח. יחס חלוקת זמני השהות 70%/30%. בהתאם לנתונים אלו המזונות הזמניים נקבעו על סך 1,100 ש"ח עבור שני הילדים יחדיו.

כבוד השופט סילמן מסביר שיש הבדל במונח "צרכים הכרחיים" לפני ואחרי בע"מ 919/15. בעוד שלפני הבע"מ ההסתכלות היתה שחובת המזונות לקטין מתחת לגיל 15 היא כולה על האב (ללא קשר להכנסתו) ולכן מלוא הצרכים ההכרחיים הוטלו על האב, כאשר מעל לצרכים ההכרחיים קיימים מזונות מדיני צדקה אשר חולקו בין ההורים בהתאם ליחס ההכנסות, ולכן לא היה מקום להתייחס לצרכים בבית האב.

לאחר הבע"מ, עבור ילדים מעל גיל 6, אנו מדברים רק על דיני צדקה (יחס הכנסות). החובה מתייחסת לחלוקת זמני השהות (כלומר צרכים הן בבית האם והן בבית האב). בנוסף, מכיוון שעכשיו הצרכים מורכבים הן מצרכים הכרחיים והן מצרכים מדיני צדקה, הרי מעגל הצרכים רחב יותר. וכל זה ללא קשר לצרכים שאינם תלויי שהות בהם כמובן אין קשר לחלוקת זמני השהות.

לפיכך, נקבע שהתיק יחזור לבית המשפט קמא לחישוב מחדש, כאשר בשלב זה יעמוד סכום המזונות הזמניים על 3,200 ש"ח.

את האם ייצגה עו"ד מאיה הר ציון אטיאס.

פסק הדין

כבוד השופט גורודצקי, התחשבות גם בהתמשכות ההליך, מיום 23.05.2019.

להורים שני ילדים. כמוקבל כיום, נקבעה הגדרה הורית שווה של משמורת משותפת. זמני השהות 8/6 אך נראה שטרם נקבעו באופן סופי. סכום המזונות הזמניים נקבע ביום 25.08.2017 על סך של 4,400 ש"ח. ביום 08.02.2019 הגיש האב בקשה לעיון חוזר בנושא סכום המזונות הזמניים.

ההחלטה למזונות זמניים ניתנה ביום 25.08.2017. התמשכות ההליך, אשר נבעה מהצורך להמתין לתסקיר, כאשר אין אופק לסיימו לאור עתירת המשיבה לקיים הליך של שמיעת ראיות, מהווה לטעמי "נסיבה שהשתנתה" והיא מצדיקה בחינה מחודשת של מזונות זמניים.

כבוד השופט גורודצקי בוחן את צרכי הילדים, את נושא המדור, מתחשב בהוצאות של בנה של האם מנישואים קודמים (יפה!) ובהתאם לנוסחה המקובלת במקרים כאלו בהם אין הפרשי שכר מהותיים קובע שסכום המזונות הזמניים יהיה 1,188 ש"ח.

את האב ייצג עו"ד דרור דיין.

פסק הדין 

כבוד השופט ארז שני, תלה"מ 66993-06-18, החלטה לגבי לילדה בת חמש וחודשיים וילד בן 7, מיום 06.08.2018.

להורים שני ילדים. בן כמעט בן 7 ובת בת חמש וחודשיים. במקרה זה יש "נסטינג". הילדים גרים באותו הבית וההורים אם אלו שעוברים.

האם מבקשת מזונות בסך 14,000! אז נכון, כבודו מציין שכתב התביעה הוא בלתי סביר לחלוטין, אך עד מתי עורכי דין יבקשו סכומים כה מופרכים? הם הרי עושים צחוק מעצמם ופוגעים בלקוחה שלהם.

כבוד השופט שני דן בסוגיית המזונות לילדים מתחת לגיל 6 ומעל גיל 6, העיוות הנורא, וקובע שהלכות שהיו קיימות לפני פרסום בע"מ 919/15 תקפות וקיימות, כולל צינובוי ואוחנה.

גם אם תאמר שלאב יש חובה אבסולוטית לשאת במזונות ילדו שהוא צעיר משש שנים, אין משמעות הדבר שאמרת שהוא חייב לשאת במה שנקבע כסך שאינו צריך הוכחה ואין זה משנה אם הסך הוא 1,250 ש"ח או 1,600 ש"ח, כמשתנה מפעם לפעם.

 

אמור אפוא כי הסכום ההכרחי גם הוא נתון לשיקול דעת בנסיבות.

בסופו של דבר כבודו קובע מזונות זמניים בסך 700 ש"ח.

את האב מייצג עו"ד אורי זמברג. פסק הדין של כבוד השופט ארז שני.

האם תמיד יקבעו מזונות זמניים?

לא. במקרים בהם רואה בית המשפט שלשני ההורים הכנסה נאה ואי תשלום מזונות זמניים לא יפגע ברווחתו של הילד, לא יקבעו מזונות זמניים כלל או שיקבע סכום נמוך "מהמקובל".

י"ס 11167-02-17 – את האב ייצגה עו"ד חן אודליה.מזונות זמניים

כבוד השופטת רות אטדגי-פריאנטה, תלמ"מ 848-08-17, אין צורך במזונות זמניים לאור המצב בתא משפחתי זה, מיום 11.11.2017.

להורים 4 ילדים. כולם מעל גיל 6.

על פי החומר המונח בפניי בשלב זה, הכנסותיה של המבקשת לרבות קצבת הילדים – בשים לב שכל קצבת הילדים מתקבלת לידיה אף שהקטין — שוהה אצל אביו – מגיעות לסך של 14,600 לחודש  והכנסותיו של המשיב מגיעות לסך של 11,000 ₪, כך  שלכאורה הכנסתה של המבקשת גבוהה מהכנסתו של המשיב. 

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בשים לב לדין החל ולהלכה שנקבעה בבע"מ 919/15 שלעיל- אותה אף ציטטה המבקשת בעצמה – בשים לב להכנסות הצדדים (עפ"י הראיות שהונחו בפניי בשלב זה) שעה שהכנסתה של האם גבוהה מזו של האב, ובשים לב לחלוקת זמני השהות שהינה כמעט שוויונית, ובהינתן כי המבקשת לא נושאת כלל במזונותיו של הקטין — השוהה אצל המשיב, מצאתי לקבוע כי כל צד יישא בהוצאות הקטינים בזמנים בהם הם שוהים אצלו וכי כל צד יישא במחצית מהוצאות החינוך של הקטינים ובמחצית מההוצאות הרפואיות של הקטינים כאשר התשלום יהא כנגד הצגת קבלות או ישירות לידי הגורם הרלוונטי.

פסק דין בו נקבעו מזונות זמניים בסך 2,100 ל 4 ילדים (כולם מעל גיל 8). את האב ייצגה עו"ד דורית ענבר סברדליק.

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!