קבלת מידע הנוגע לילד – מעונות לגיל הרך

מעונות לגיל הרך: לצערנו מעונות לגיל הרך אינם כלולים באף אחד מהחוקים. כיום מעונות היום תחת אחריות משרד הרווחה.