הורים גרושים ומעונות היום

עד לחודש אוקטובר 2018 לא היה חוזר לנושא יידוע הורים החיים בנפרד (יידוע האב כמובן) על מידע הנוגע לילדם המשותף. לשום גורם ממשלתי זה לא הפריע, בכל זאת מדובר באב גרוש. נציין שלגבי גני הילדים ובתי הספר אשר נמצאים באחריות משרד החינוך פעלנו בעבר וכיום קיימים חוזרים מסודרים.

במשך השנים קיבלנו פניות רבות בנושא.

"גיא שלום, מסתבר שגרושתי רשמה את בני הקטן למעון נעמ"ת, לא אמרה לי דבר, נעמ"ת לא שלחו לי הודעה שילדי נרשם למעון ולאחר מכן לא עדכנו אותי שהוא התקבל למעון. איך זה יכול להיות? אני אב משקיע, מעורב, אוהב את בני ולא מבין מדוע נעמ"ת ניתקו אותי מכל מידע".

זהו סיפורו של ר'. כמוהו יש עוד מאות אבות שפנו אלינו במהלך השנים האחרונות. המידע הבסיסי, הראשוני, ממעונות היום לגיל הרך הוא על רישום הילד למעון, ולאחר מכן על שיבוצו למעון. המשמעות היא שבמקרים בהם ההורים לא מתקשרים ביניהם או שהאם בוחרת במודע שלא לעדכן את האב, אין לאב דרך לאתר את המעון אליו רשום הילד מאחר והמידע לא נשלח לאב.

שינוי מעון בעקבות מעבר מגורים

אצל ע' התוצאה של אי מסירת המידע על רישום בתו הקטנה למעון ויצ"ו היתה הרת גורל לקשר שלו עם ילדתו. האם, עקב רצון לשינוי מקום מגורים, רשמה את הבת למעון המרוחק כ- 85 ק"מ ממקום מגורי ההורים המקורי. המעון לא עדכן את האב על רישום זה, המעבר בוצע בסמוך לפתיחת שנת הלימודים והאב ניצב בפני עובדה מוגמרת. אמנם האב יכול גם בשלב זה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בטענה של מעבר המנוגד לחוק, והצדק עימו, אך לא תמיד נעשה צדק בבתי המשפט ולאחר שהחלה כבר תחילת שנת הלימודים לא קל לשופטים להחליט שעל האם לחזור למקום המגורים הקודם.

מעון חילוני/דתי

אב אחר, חילוני, כתב לנו שהאם רשמה את בתם למעון "אמונה" ולו נודע על כך רק בתחילת שנת הלימודים במעון.

אבות רבים כתבו לנו שהמעון לא שולח להם הזמנות למסיבות במעון וכל מידע אחר על פעילות במעון נשלח רק לאם.

מצב חברתי עגום

לצערנו כך התנהלו הדברים. המעון לא צריך לעדכן את האב, הרי הוא בסך הכל אב גרוש. הורה משני. מעבר לבעיה הברורה של אי עדכון האבות, התנהלות שכזו בעצם אומרת שגופים הפועלים לטובת קידום האמהות, נעמ"ת וויצו, בעצם רואים רק את האם כהורה האחראי לילד. מצב זה מנוגד כמובן לרצונן של אמהות רבות להורות משותפת ושיתוף האב, נשוי או גרוש, במטלות ההוריות השונות.

וכן, גם חלק מהאבות התרגלו. זאת מציאות החיים, כך הוחלט וזה מה יש. אך כיום כל זוג שלישי מתגרש, כך שמדובר בילדים רבים, וכמובן שאבות רבים כבר לא מוכנים למצב אבסורדי ומעליב שכזה.

לנו, כעמותה שנוסדה מתוך מטרה לקדם את טובת ילדי ההורים הגרושים, זה נראה מצב לא הגיוני. לפני כשלוש שנים הבאנו לכך שמשרד החינוך שינה את המדיניות שלו בנושא, וכיום ההנחיה לרשויות היא לשלוח מידע חשוב זה לשני הורי הילד כאשר הילד נרשם לגן עירייה או לכיתה א'. החלטנו לפעול גם מול משרד הרווחה והעבודה, האחראי כיום על מעונות היום לגיל הרך.

קידום חוזר חדש

בשלב ראשון פנינו למחוקק. חברי הכנסת, ועדת החינוך והוועדה לזכויות הילד, ללא הצלחה.

בשלב השני הגשנו עתירה לבג"צ וגייסנו את עו"ד חיים פאשי לוין ועו"ד מיכאל אביב לייצג את העמותה בהתנדבות מלאה בדיון. והצדק ניצח! הצלחנו לקדם שינוי חברתי.

בית המשפט העליון (בג"ץ 3694/17) קיבל את עמדתנו שעל משרד הרווחה והעבודה להוציא נהלים מתאימים עד לפתיחת שנת הלימודים הנוכחית (התשע"ח).

הורים גרושים ומעונות היום

שנת הלימודים החלה, חוזר לא פורסם. בחודש אוקטובר פנינו שוב לבית המשפט בבקשה לביזיון בית המשפט. כתבה בעיתון הארץ: חרף הוראת בג"ץ, מעונות יום לא מעבירים לאבות גרושים מידע הנוגע לילדיהם.

חוזר חדש – בג"ץ 3694/17

הורים גרושים ומעונות היום

משרד הרווחה פרסם את החוזר החדש ביום 28.10.2018.

החוזר החדש מדריך את הגופים המנהלים מעונות יום אשר יש להם "סמל ארגון" (סמל הניתן למעון יום ע"י המשרד ומהווה הכרה בדבר עמידתו בדרישות ונהלי המשרד לקבלת סמל) כיצד עליהם לפעול בכל נושא העברת המידע.

מידע – לרבות אישור בדבר ביצוע הרישום למעון היום; אישור בדבר השיבוץ למעון היום; מידע בדבר פציעה, פגיעה או שינוי במצבו הפיזי או בריאותי או רגשי או התנהגותי של הילד; מידע שוטף בנוגע לאירועים בהם השתתף או ישתתף הילד; מידע שנוגע לתפקוד הילד במעון ועדכון ביחס לאירועים חיוביים / שליליים שחלו לגביו.

נדגיש: באופן רשמי, אב הרוצה לקבל את המידע צריך לפנות למנהלת המעון ולבקש! אמא מקבלת אוט', אבא צריך לבקש. נקווה שצוות המעונות יבין את האבסורד, ישאף לעדכן את האב בכל מידע ובך יקדם את האחריות ההורית המשותפת של שני הורי הילד.

רשות לאב

מעצם מתן הרשות להורה, האב, לקבל או לא לקבל את המידע, יחד עם היותו של ההליך לקבלת המידע הליך בירוקרטי הכרוך בהגשת בקשה, מאותתת המדינה להורה ש"מותר" להתחמק ולהשתמט מאחריותו ההורית לילדו. בכך משאירה המדינה את כל האחריות ההורית על הורה אחד בלבד. קבלת מידע לגבי הילד הינה זכות אך גם חובה הורית, ומחובתה של המדינה, בראייה של קשר ילד-הורה, לדאוג לכך שהמידע יגיע, באופן אוטומטי וכברירת מחדל, לשני הורי הילד.

המידע הוא לגבי הילד בלבד. לפי סעיף ג(6) לחוזר אסור למעון למסור להורה האחד מידע לגבי ההורה האחר, כגון גובה התמיכה שמקבל ההורה.אנו יודעים שאבות רבים רוצים/צריכים לדעת את הסכום ששולם על מנת שיוכלו לשלם את חלקם לאם, אך לעמדת משרד הרווחה אסור למסור להורה האחר מידע זה ועל ההורים להתנהל בינהם ללא התערבות המעון.

ההישג הגדול של העמותה הוא פרסום החוזר עצמו. מעכשיו תהיה לנושא יותר מודעות הן מצד מנהלות המעונות, הגננות במעון וכמובן ההורים עצמם. אם אתם מכירים הורים גרושים או פרודים, אנא ידעו אותם בזכויותיהם לקבל מידע אודות חינוך ילדיהם. מידע זה הוא שלב ראשון ומהותי במעורבות בחיי הילדים.

הבעיה החלמאית בחוזר:

נושא קבלת המידע לגבי ביצוע הרישום למעון ולאחר מכן השיבוץ למעון לא יעיל. בחוזר משרד החינוך ההורה הרושם את הילד למוסד החינוכי מחוייב לרשום את פרטי ההורה האחר, ואז לרשות יש את פרטי ההורה האחר והיא מחויבת לשלוח לו (לא צריך לבקש) את אישור ביצוע הרישום למוסד חינוכי (כך האב יידע שבוצע רישום) ובשלב השני אישור על השיבוץ.

ומה עשו החלמאים ממשרד הרווחה? גם על פי חוזר משרד הרווחה ההורה הרושם את הילד מחוייב לרשום את פרטי ההורה האחר, אך בסעיף ג(5) מצוין שההורה האחר, האב, יקבל את המידע רק אם ביקש.

ואנו שואלים, איך האב יכול לבקש לקבל את המידע אם הוא לא יודע בשלב זה לאיזה מעון רשמו את ילדו שלו, ולכן לא יודע ממי לבקש את המידע? חלמאי!