זמני שהות ולינה

זמני שהות ולינה הם אחד הנושאים החשובים בהכנת הסכם גירושין. ללינה חשיבות רבה בבניית קשר הורה-ילד, משום שהיא יוצרת את ההבדל שבין ביקור אצל מישהו, גם אם מוכר ואהוב, לבית. שינה היא כל מה שמסביב לה. דווקא בגילאים הצעירים, כאשר הילדים עדיין פחות עצמאיים, יש חשיבות מרובה לזמן האיכות שנוצר כמו מאליו לקראת השינה: מקלחת, הקראת סיפורים, חיבוק, נשיקת לילה טוב, כמו גם הקימה בבוקר שאחרי. שינה סוגרת את היום ופותחת יום חדש והיא חלק חשוב ואינטגרלי לשגרת היום ולקשר עם הילדים.

חשוב מאוד שהילד ילון בשני בתי הוריו ובכל גיל. ככל שהילד צעיר יותר יש חשיבות גבוהה יותר לתכיפות המפגשים עם שני ההורים, לכן גם אם מדובר בתינוק שעדיין יונק, ובחרתם לדחות את הלינות עד גיל חצי שנה או שנה, רצוי שהתינוק יראה את שני הוריו מידי יום כדי ליצור התקשרות מבוססת ובטוחה עם שניהם, התקשרות שחשובה במיוחד להתפתחותו של הילד.

מתוך כך, האחריות על זמני השהות חלה במלואה על שני ההורים יחד וכל אחד מכם בנפרד – לאפשר, לעמוד בקפדנות בלוחות זמנים, ובעיקר להבין שזמני השהות הם עבור הילד ולטובתו.

דרך רישום זמני השהות:

חשוב: בפסקי הדין, בהסכמים אצל מגשרים, בתסקירים של הרווחה, רבים רושמים כיום רק זמני שהות ולינה של הילדים עם האב. זה אומר שהנחת הבסיס היא שהילד אצל האמא 100% מהזמן, ומכאן יוצאים ובודקים מה יהיו זמני השהות של הילדים עם האב, ואותם רושמים. זה השתרש מתקופות רחוקות ונשאר. לטעמנו גם בנושא רישומי זה רצוי לשנות את צורת הכתיבה, כך ששני ההורים יזכו ליחס שווה.

פשוט לרשום את זמני השהות של הילדים אם האם, את זמני השהות של הילדים עם האב. אין פשוט וקל מזה וזה נראה הרבה יותר חיובי. בהסכם הגירושין שלנו המלצנו על דרך הרישום הבאה:

מפורטת בזאת תוכנית חלוקת זמני השהות של הילדים עם הוריהם, באופן שבו בכל עת יהיה הורה שאחראי לילדים.

במחזוריות של שבועיים, ישהו הילדים אצל ההורים בהתאם לפירוט המופיע להלן (מוסד חינוכי מוגדר כגן, בי"ס, צהרון, פעוטון, מעון, מטפלת וכד') מסיום השהות במסגרת החינוכית, ועד למחרת, למסגרת החינוכית:

□  במהלך השבוע הראשון הילדים ישהו אצל _________ (האם, שם ההורה), בימים:
א', ב', ג', ד', ה' (סמנו בעיגול את הימים הרלבנטיים)
ואצל_________ (האב, שם ההורה), בימים:
א', ב', ג', ד', ה' (סמנו בעיגול את הימים הרלבנטיים).
אנא וודאו שהימים אצל האם והאב אכן מקיפים את כל ימי השבוע.

□  במהלך השבוע השני הילדים ישהו אצל _________ (האם, שם ההורה), בימים:
א', ב', ג', ד', ה' (סמנו בעיגול את הימים הרלבנטיים)
ואצל_________ (האב, שם ההורה), בימים:
א', ב', ג', ד', ה' (סמנו בעיגול את הימים הרלבנטיים).
אנא וודאו שהימים אצל האם והאב אכן מקיפים את כל ימי השבוע.

דוגמא לנושא רישום זמני שהות ולינה מפסק דין תלה"מ 17237-01-17. נציין כמובן שילד לא "משיבים" ולא "מחזירים" למוסד החינוכי, אלא מביאים.

זמני שהות ולינהזמני שהות ולינה מידיים:

לעיתים, עם הפרידה, לרוב עקב מעבר מגורים של האם לבית הוריה או למקום מגורים אחר, נוצר מצב בו לא נקבעים זמני שהות ולינה, והאב והילדים לא מתראים זמן רב! ימים עד שבועות! נתק שכזה, במיוחד עם הטלטלה של פרידת ההורים, מהווה פגיעה חמורה בילד. חשוב מאוד ששני ההורים יבינו שטובת הילד היא לשמור על קשר עם שני הוריו ובלית ברירה לממש את זכותם דרך בית המשפט, גם אם לפעמים גם שם צריך להתעקש.

שינוי בחלוקת זמני השהות ולינה בעקבות שינוי בגיל הילד והאפשרות לשמוע את דעתו

24680-05-16, כבוד השופטים ורדה פלאוט, צבי ויצמן וחנה קיציס, בית המשפט המחוזי מרכז, מיום 30.03.2017. שינוי חלוקת זמני השהות של הילד עם ההורים לאור זאת שבהסכם הראשון הילד שהיה בן 3 ולא יכל להביע את עמדתו, ואילו כיום הוא בן 6, דעתו נשמעה ונפסק על שינוי בזמני השהות בהתאם לרצון הילד וטובתו.

"הכלל הוא כי קביעות המשמורת נתונות לשינוי בכל עת, על פי הנסיבות ובהתאם לטובת הילד".

"נחה דעתנו כי הנסיבות אכן השתנו באופן המצדיק את שינוי ההסכמה שהיתה בין הצדדים בעבר, באופן שיורחבו הסדרי השהות בינו לבין המשיב עד להחלת שוויון בזמני השהות אצל כל אחד מההורים בבחינת משמורת משותפת. שוכנענו כי הדבר עולה בקנה אחד עם טובת הקטין הספציפי שעניינו נדון כאן.

גילו של הקטין לכשעצמו מהווה שינוי בנסיבות דנו, ונבהיר – בעוד שבעת אישור ההסכם היה הקטין בגיל בו לא יכל להביע את רצונו, הרי שכיום הוא יכול לעשות כן, עשה כן והביע את דעתו כי רצונו להרחיב את שהייתו בבית המשיב. מהתסקיר עולה כי רצונו של הקטין תואם את טובתו. דומה כי די בכך."

את האב ייצגה עו"ד איריס גרבר.

מתווה ברירת מחדל להוספת לינה במוצאי השבת אצל האב.

כבוד השופט ארז שני, תמ"ש 31915-17-16, מתווה ברירת מחדל להוספת לינה במוצאי השבת אצל האב, מיום 19.10.2017.

להורים ילד אחד בן שבע וחצי. האם מתגוררת בתל אביב. האב גר במבשרת ציון, אך עבר לאחרונה לתל אביב ומבקש שהבן ישן אצלו גם במוצאי השבת. אין ויכוח בין ההורים על עצם הלינה, אלא רק מתי היא תתחיל.

פקידת הסעד ביקשה לראות את הילד בטרם תיתן את עמדה, ההורים לא חושבים שנכון לילד לראות עוד אנשי מקצוע.

בפסק הדין מספר אמירות חשובות של כבוד השופט ארז שני:

"נושאי משמורת צריכים להיות מוכרעים במהירות הרבה ביותר שניתן".

"לא דומה הליך של קשר בין קטין לבין הוריו להליך אזרחי שיינזק פחות אם יימשך שנים, שהרי בחייו של קטין כל תקופה קצרה יש לה לא מעט משמעות".

האם טענה שתהליך הוספת הלינה צריך להיות מדורג, שזה לא צריך להיות מיידי והרי הילד רואה את אביו לא מעט והלינה שלעצמה אינה נחוצה לשימור הקשר הטוב בין האב לקטין, ולכן היא מעדיפה להמתין לחוות דעתה של פקידת הסעד.

כבוד השופט שני מסביר מהי מבחינתו ברירת המחדל:

"כאשר חפץ הורה לשהות עם ילדו וגם להלינו בביתו ואין זה משנה האם מדובר באם או באב, זכותו לעשות כן. אדם אינו צריך להוכיח כי הלינות אצלו עולים בקנה אחד עם טובת הקטין. זה הסובר כי הלינות אינן עולות בקנה אחד עם טובת הקטין, עליו הנטל. אם תרצה, במילים אחרות, הכלל הוא שגם קטין המצוי במשמורת אלו לן אצל אביו, זולת אם תוכיח האם כי נשקף סיכון לקטין או שאותן עליות הסותרות את טובתו".

ומסכם כבוד השופט שני:

"ברור כי אם לא תצביע פקידת הסעד בתוך 30 ימים, במפורש על טעם בגינו ייפגע הקטין אם יוחל בלינות סוף השבוע – מן הסתם תצטרך היא לקבוע, לאור הכלל שציינתי לעיל, את תחילת הלינות".

"אין בדעתי להתערב בשיקול דעתה המקצועי של פקידת הסעד, אולם הבהרתי, כאמור, את ברירת המחדל למען תהא ברורה לכל. מצפה אני לכן מפקידת הסעד, גם לאור גילו של הקטין, להעלות את סדרי השהות על התלם הרגיל, תוך שבועות ולא יותר מחלוף (לצורך כילוי התהליך) שלושה חודשים מהיום.

לפסק הדין המלא של כבוד השופט שני.

האם לינה בשני בתי ההורים קשה לילד?

השאלות האם לילד לא קשה לעבור מבית לבית, האם אנחנו באמת דואגים לטובתו של הילד כאשר הילד ישן כמעט כל לילה בבית אחר, חוזרות ועולות.

צריך לזכור שגירושין הם לא סיטואציה אידיאלית עבור הילד. בתנאים החדשים שנוצרו אנחנו מבקשים את הטוב ביותר האפשרי עבור הילד. במבט כולל, ומבלי להתעלם מאי הנוחות האפשרית במעברים תכופים, אין ספק (בהתאם למחקרים פסיכולוגיים עדכניים בחקר התפתחות הילד) שלילד עדיפים המעברים, כשבצדם קשר הדוק עם שני הוריו. לכן, חשוב ביותר שהילד יישן בשני בתי הוריו.

השיגרה שנוצרת היא שיגרה בטוחה ומגוננת, וכמו שלעיתים קשה לילד לקום כל בוקר בשעה מוקדמת בכדי ללכת לגן או לבית הספר ועדיין, זוהי השגרה ואנחנו דבקים בה, כך גם לגבי המעברים מבית לבית, הם הופכים להיות חלק משגרת חייהם של הילדים, כמו הליכה לגן בבוקר או לחוג אחר הצהרים.

מחקרים בנושא חשיבות לינה בשני בתי ההורים וחשיבות הקשר של הילד עם שני הוריו:

לינת לילה גם אצל אבות – לטובת כולם – פרופסור וויליאם פבריציוס

פרופ' ריצ'רד וורשאק: לינה בשני בתי ההורים אחרי פרידה או גירושין

פרופ' אבי שגיא-שְורץ וד"ר תרצה יואלס: אימא, אבא, ומה איתי, אני זקוק לשניכם

ילדים כן מגלים קושי, במיוחד בגילאים הצעירים יותר, כאשר המעברים נעשים מהורה להורה לעומת מעבר טבעי יותר דרך המוסד החינוכי. מעברים שכאלו גורמים למתחים מיותרים אצל הילד מאחר והוא חוזר ומזכיר להם שההורים לא חיים ביחד וכי הוא עלול ליצור קונפליקט נאמנויות במקום שאחרת לא היה מתעורר.

כמובן שמידי פעם חובה שהמעבר יעשה בין ההורים – למשל בחופשות או בזמן מחלה, אך חשוב שאלה יהיו המקרים החריגים. מהניסיון שלנו הנושא העיקרי שעולה מצד ההורים בעקבות המעברים התכופים הוא כובד התיק שהילד סוחב מכיוון שהוא צריך לקחת חומר לימוד רב יותר. כמובן שברוב בתי הספר, בעיקר בחטיבות, יש לוקרים ובכל מקרה זהו קושי שולי לעומת שמירת הקשר עם שני ההורים.

חלוקת זמני שהות ולינה:

לרוב, עקב הקושי של חלוקה שווה, לאור זאת שיש מספר ימים אי זוגי (5) באמצע השבוע ומכיוון שחלק מהעוסיות לסדרי דין רואות בחלוקה שכזו באמצע השבוע כתקרת גג (כנראה כי זאת חלוקה פשוטה יותר למרות שהיא פחות מקצועית), חלוקת זמני שהות ולינה המקובלת כיום היא 8/6. שתי לינות אצל האב ושלוש לינות אצל האם במהלך השבוע וסוף שבוע מתחלף, כשהאיסוף הוא מהמוסד החינוכי ועד למחרת, למוסד החינוכי.

כמובן שכל מקרה נבחן לגופו וישנם מקרים בהם חלוקת זמני השהות תהיה שווה לחלוטין ויש מקרים בהם היא תהיה פחותה יותר. עו"ס לסדרי דין ממליצות על לינה בבית האב כבר מגיל שנה, לעיתים אף קודם לכן. בכל מקרה, גם אם בזמן כתיבת ההסכם אין לינה בבית האב, חשוב לעגן בהסכם הגירושין ממתי יחלו הסדרי לינה, באילו ימים, תנאי איסוף, וכו'.

חלוקה נכונה של זמני שהות ולינה?

אין חלוקה אחת נכונה של זמני השהות. החלוקה מאד סובייקטיבית ותלויה במשתנים רבים כגון עזרה ממשפחה, חוגים, התארגנות בבוקר לעבודה, הסעות, עבודה במשמרות, מרחק מגורים מהמוסד החינוכי ועוד. כל משפחה היא עולם ומלואו ויש להתאים את זמני השהות לפרמטרים הייחודיים של אותו תא משפחתי.

חלוקת זמני השהות, כשהיא נעשית בהסכמה בין ההורים, יכולה ללבוש מספר פנים וצורות. החל ממעבר יום יומי, דרך הקבצות ימים כאלה או אחרות, ולפעמים כשההורים אינם גרים זה בקרבתו של זה, יתכן והילדים יהיו יותר סופי שבוע אצל ההורה שאינו נמצא בקרבה למרכז חייהם (האיזור בו נמצאים מוסדות החינוך שלהם). כאמור, אין המלצה אחת לחלוקת זמני שהות נכונה. תפקיד ההורים הוא להגיע לחלוקת זמני השהות המתאימה לאותו תא משפחתי.

להלן מספר דוגמאות לחלוקת זמני שהות ולינה, כשהילד שוהה, במחזוריות של שבועיים, מספר שווה של ימים (או קרוב לכך) אצל כל אחד מההורים:

זמני שהות ולינה

אקסל עם מספר אפשרויות לחלוקת זמני השהות למקרים של 8/6 ו 5/9 ששלחה לנו מורן הרוש אוחיון

ישנם כמובן גם מקרים חריגים יותר לחלוקת זמני השהות והלינה:

אצל הורים חילונים יש מקרים בהם ההורים מחלקים את סוף השבוע לשני חלקים, למשל שישי באופן קבוע אצל האמא ושבת באופן קבוע אצל האבא.

כאשר אחד ההורים עובד בעבודה המחייבת אותו בנסיעות לחול: בפסק דין של הרבני בו לאב 3 ילדים, משמורת משותפת וזמני שהות שווים ובמסגרת העבודה שלו הוא צריך לטוס לחול 1-3 פעמים בחודש, כל פעם למספר ימים. נשאלת השאלה כיצד זה מסתדר עם זמני השהות של האב עם הילדים? הדיינים קבעו שזאת חובתם של שני ההורים להגיע להסדר מתחלף כל פעם, בהתאם לנסיעות.

דוגמאות אלו ממחישות שגם במקרים "שונים מהרגיל" אפשר ורצוי להתאים את זמני השהות והלינה בהתאם לטובת הילדים ולהתאים אותם למייחד את המשפחה הספציפית.

ככל שניתן, רצוי לדבוק בחלוקה שנקבעה, אבל תמיד יהיו מקרים חריגים, כמו אירועים משפחתיים אליהם גם הילדים מוזמנים, מחלה של הילד או של ההורה או נסיעה של אחד ההורים לחו"ל – במקרים שכאלה מתבקשת גמישות וההורים יכולים להחליף ביניהם ימים ככל שעולה הצורך. חשוב ללמוד לכבד את הדינאמיות ובמידת האפשר לסייע אחד לשני לעמוד במחויבויות ולזכור שיום אחד צד אחד זקוק לסיוע וביום אחר הצד השני ולכן חשוב כמה שניתן לבוא אחד לקראת השני ולפעול יחדיו לטובת הילד המשותף.

מעבר לכך יש והורים, מפאת לימודים, עבודה, או כל סיבה אחרת, אינם זמינים בימים מסוימים. במקרים שכאלה חלוקת זמני השהות תיקבע בהתאם לתנאים המגבילים של אותה משפחה.

עמידה בזמני השהות:

ראו כאן.