הוצאת דרכון לקטין

הורות משותפת = טובת הילד

הוצאת דרכון לקטין

Print Friendly, PDF & Email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print

הוצאת דרכון לקטין – הורים גרושים ופרודים: כיום ניתן להנפיק דרכון ביומטרי בלבד. צילום התמונה לדרכון מתבצע בהליך הנפקת הדרכון ולכן אין צורך להביא תמונה. על ההורה לבוא עם ת.ז שלו, בה רשום הילד. אם הילד מעל גיל 16 יש להביא גם את ת.ז של הילד.

דרכון המונפק עבור ילד מתחת לגיל 18 יהיה תקף לתקופה של חמש שנים בלבד. לאחר חמש שנים לא תתאפשר הארכת תוקף הדרכון ויש צורך בהנפקת דרכון חדש.

אישור להוצאת דרכון לילד אשר הוריו חיים בנפרד מחייב את הסכמת שני ההורים וחתימת שניהם על הטפסים, ללא קשר למשמורת או החזקה.

שתי דרכים להוצאת דרכון לילד להורים גרושים / חיים בנפרד:

כאשר ההורים מסכימים שהורה אחד יכול להוציא דרכון לילד: 

ההורה שמסכים שההורה האחר יוציא לילד דרכון חדש יחתום על טופס ההצהרה "הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגירות" בו הוא מאשר את הסכמתו להנפקת דרכון לילדו עד גיל 18.

ניתן לעשות זאת ישירות בכל סניף משרד הפנים או להחתים עו"ד על התצהיר בטופס, ואז לתת את התצהיר להורה האחר לשימושו. בדרך זו רק אחד ההורים (זה שלא חתם על טופס ההצהרה) צריך להגיע כל פעם עם הילד כדי להוציא עבורו דרכון.

כאשר ההורים מחליטים ששניהם יחתמו על הבקשה בכל פעם שיש להוציא לילד דרכון חדש:

במידה וההורים אינם מעוניינים להגיע יחדיו, על ההורה שאינו מגיש את הבקשה עם הילד להגיע ללשכת משרד הפנים (כל לשכה וכמובן להביא ת.ז) לפני הגעת ההורה המגיע עם הילד ולחתום בנוכחות הנציג בלשכת משרד הפנים על טופס הסכמה להנפקת דרכון ביומטרי. אין צורך לקבוע תור מכיוון שחותמים מול הנציגה במזכירות.

תצהיר עו"ד

דרך נוספת היא לחתום על תצהיר בפני עורך דין (תצהיר רגיל עם מלל שירשום העו"ד) אשר בו יאשר ההורה את הסכמתו להנפקת הדרכון הנוכחית. יש לתת את התצהיר להורה שניגש עם הילד. במקרה זה אין צורך להגיע למשרד הפנים.

מידע באתר רשות האוכלוסין

אנו מציעים לקרוא על נושא הוצאת דרכון לקטין – הורים גרושים ופרודים באתר רשות האוכלוסין. ראו כאן.

סעיפים חשובים לנוהל הטיפול בבקשה לדרכון / תעודת מעבר לקטין שכדאי להכיר:

בסעיף 1.4.2 מוסבר כי כאשר יש להורה פסק דין המאשר שהאפוטרופסות על הילד היא בלעדית אצלו או שבית המשפט נתן פסק דין המאפשר לו הוצאת דרכון לבדו, כך יהיה.

בסעיף 12.4 מוסבר כי כאשר אחד ההורים חושש שההורה האחר יוציא דרכון לילד ללא הסכמתו, יש באפשרותו לרשום את הקטין ברשימת מנועי דרכון.

במידה ואחד ההורים פונה ללשכה ומבקש שלא להנפיק דרכון לילדיו הקטינים כיוון שהוא נמצא בהליכי גירושין מבן/בת זוגו, או שכבר התגרש, או מכל סיבה אחרת, עובד הרשות יבקש מההורה מכתב המפרט את בקשתו ואת הסיבות לכך. עובד הרשות המוסמך לכך יקבל את בקשת אותו הורה לאי-ניפוק מסמך נסיעה, ירשום הערה מתאימה בגיליון רישום, יוסיף הגבלה "אחר" ברשומתו של הילד הקטין עם פירוט הסיבה, יסרוק את המכתב של ההורה לתיקו האישי של הקטין, ויעביר את החומר לממונה מרשם ודרכונים במטה על מנת לכלול את הילדים ברשימת מנועי דרכון (רמ"ד).

נוהל הטיפול בבקשה לדרכון / תעודת מעבר לקטין נותן פתרון גם למקרים חריגים, למשל כאשר אחד ההורים בחו"ל (סעיף 4.7.3) או כאשר ההורים התגרשו ואחד מהם אינו נמצא בקשר עם הילד (סעיף 4.14.2).

פסק דין הוצאת דרכון

הרב ישי בוכריס – אב"ד, הרב בן ציון ציוני, הרב עודד מכמן, תיק 1111389/34, הבן מעוניין לטוס לחו"ל והדיינים קובעים שלאור חוסר הקשר בין האב לילדו על הילד להתקשר לאב ולבקש ממנו שיאשר את הוצאת הדרכון.

הוצאת דרכון לקטין - הורים גרושים

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!