נוהל שינוי מען לקטינים

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

נוהל שינוי מען לקטינים

Print Friendly, PDF & Email

נוהל שינוי מען לקטינים: לשינוי מען ילד להורים גרושים יכולה להיות השפעה קריטית על שימור הקשר בין ההורה האחר (האב) לילד – בעיקר כאשר מדובר במעבר למקום מגורים מרוחק, הכרוך גם בשינוי מוסדות חינוך.

נוהל שינוי מען לקטינים ולחוסים

חשוב לדעת: כאשר להורים הגדרה הורית שווה (כל עוד אין החלטה שרק הורה אחד הוא המשמורן הרי ההגדרה שווה היא) לא ניתן לרשום מען חדש ללא הסכמת שני הורי הילד.

לצערנו, ישנם מקרים בהם יש טעויות של פקידי רשות האוכלוסין ושינוי המען כן מתבצע. חשוב להיות מודעים לנושא, ובמקרה הצורך לפנות, להסביר, ולשנות חזרה את רישום מען הילדים.

אב פרוד שפנה לעמותה

אל העמותה פנה הורה פרוד, וכתב לנו שהאם רשמה במרשם האוכלוסין לה ולילדים המשותפים מען חדש, ללא הסכמתו.

האב קרא את הנוהל המצורף, הבין שהאם שינתה את המען לילדים בניגוד לנהלים (טרם נקבעה משמורת בתיק שלהם), פנה למרשם האוכלוסין ושינוי המען בוטל!

בעקבות כך, שלחנו באמצעות עו"ד חיים פאשי לוין מכתב בנושא למרשם האוכלוסין. מצורף המכתב, התשובה שהתקבלה, והסבר על הנוהל.

הסבר לנוהל הנוכחי – שינוי מען ילד להורים גרושים ופרודים

מרשם האוכלוסין – נוהל שינוי מען לקטינים ולחוסים.

הסבר לנוהל:

בסעיף 1.2 הנוהל מבהיר כי "כאשר מדובר בהורים שאינם נשואים זה לזו יש לקבל את הסכמת שני ההורים לשינוי המען, או פסק דין מבית המשפט הקובע כי להורה מגיש הבקשה לשינוי מען ניתנה חזקה על הקטין".

* נציין שמרשם האוכלוסין לא יודע אם ההורים בהליכי פרידה. בחוק אין הגדרה למצב של הורים פרודים.

בסעיף 3.5 נאמר: "הורה גרוש/פרוד המבקש לשנות מען לילדיו הקטינים – ימציא הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין ו/או פסק דין מבית משפט כי החזקה על הקטין מסורה לו".

במילים אחרות, הורה גרוש/פרוד אשר מגיע לסניף משרד הפנים ומבקש לשנות את המען לילדים המשותפים, חייב להציג פסק דין בו מצוין שהוא ההורה היחיד לו נתונה המשמורת! משמורן יחיד.

תשובתו של מר אלי כהן, מנהל תחום מרשם ודרכונים במרשם האוכלוסין מחדדת את הנושא:

כפי שציינת במכתבך, שינוי מען לקטינים להורים גרושים/פרודים מחייב הסכמת שני ההורים ורק כאשר המשמורת מסורה להורה אחד, הרי שאותו הורה שהמשמורת מסורה לו רשאי לשנות מען ללא הסכמת ההורה השני.

 

לכן, במקרה של הורות משותפת, מאחר ולא נקבעה משמורת להורה אחד נדרשת הסכמת שני ההורים בלשכה לצורך שינוי מען.

 

לסיכום נושא שינוי מען ילדי הורים גרושים ופרודים

בכל מקרה בו אין להורה אחד הגדרה של משמורן בלעדי, שינוי המען מחייב הסכמה של שני ההורים, ובאין הסכמה יכריע בית המשפט.

  • כאשר להורים הגדרה של "משמורת משותפת", כלומר שני ההורים מחזיקים בילד, יש צורך בחתימת שני הורי הילד לשינוי מען עבור הילד.
  • כאשר להורים הגדרה של "אחריות הורית משותפת", כלומר אף אחד מההורים אינו מחזיק בילד או מוגדר "משמורן", יש צורך בחתימת שני הורי הילד לשינוי מען עבור הילד.
  • כאשר להורים אין שום הגדרה מלבד אמא ואבא, הסדר חדש וראוי ביותר, יש צורך בחתימת שני הורי הילד לשינוי מען עבור הילד

שתי נקודות חשובות:

נושא המען אינו מונע מעבר מקום מגורים!

נניח והאם בחרה לעבור עם הילדים למקום מגורים אחר, הילדים עדיין לא במוסדות החינוך או שהם קטנים ונמצאים במעון/גן פרטי, במקרה שכזה אין 'צורך' של האם שהמען של הילדים יהיה ברשות בה הולכים הילדים לגן הפרטי/מעון.

רק כאשר הילדים יגיעו לגן עירייה יש לנושא משמעות. לפיכך, כאשר יש התנגדות למעבר המגורים יש לפעול בהתאם למוסבר בדף מעבר מקום מגורים.

אם אתם מודעים לכך שבוצע שינוי מען ללא הסכמה, בהחלט ניתן לפנות במיידית לסניף בו בוצע השינוי, להראות שהוא בוצע בניגוד לנוהל ולבקש את ביטולו.

נוהל שינוי מען לקטינים

נוהל שינוי מען לקטינים

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!