פסקי דין אפוטרופסות הורה

הורות משותפת = טובת הילד

פסקי דין אפוטרופסות הורה

Print Friendly, PDF & Email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print

פסקי דין אפוטרופסות הורה: בדף זה פסקי דין רבים לנושא אפוטרופסות הורה, בהם ניתן לקרוא על חשיבות המונח אפוטרופסות במשפט הישראלי.

 

כב' השופט ארנון קימלמן, תמ"ש 66989-11-20, תביעה לייחוד אפוטרופוס בענייני קטינים אותה הגישה ביום 25.11.20 התובעת, אימם של הקטינים, מיום 01.09.2021.  

 

למעשה השאלה שעורר תיק זו – האם בנסיבות יש מקום להיעתר לבקשת מי מאפוטרופסיו הטבעיים של קטין לייחד רק לו את סמכויות האפוטרופסות, כאשר ההורה האחר נעלם לפתע מחייהם של הקטינים,  יורדת לשיתי השיתין של מוסד האפוטרופסות.

 

משכך מצאתי לנכון לצלול קמעא לרקע ההיסטורי ליצירת אותו מוסד בו עושה המשפט שימוש תדיר ויומיומי, ולעתים מבלי להעלות הרהור אודות שאלת הנורמה הבסיסית של האפוטרופסות.

פסק הדין בתמ"ש 66989-11-20

כבוד השופטת נאוה גדיש, י"ס 21-03-4895, דחיית בקשת אם לרישום יחיד למוסד החינוכי באמצע שנת הלימודים, מיום 04.05.2021.

הנחיות משרד החינוך ברורות! מעבר קטין למוסד חינוכי חדש מחייב את אישור שני הורי הילד. האם ניסתה לרשום את הילדה בעיר חדשה, ללא ידיעת האב וכמובן ללא הסכמתו, ובקשה נדחתה כמובן.

י"ס 48954-03-21

כבוד השופטת ורד שביט פינקלשטיין, תמ"ש 16505-06-15, קבלת בקשת האב למתן חיסונים לילד כבן 3 למרות התנגדות האם, מיום 14.08.2017.

להורים ילד בן 2 ו 9 חודשים אשר מתחיל השנה ללכת לגן הילדים. האם מסרבת לתת לילד את החיסונים וטוענת שאין בהם צורך, שיש להם תופעות לוואי וכו'. האב לא הסכים לקחת את הסיכון, פנה לבית המשפט וטען שיש לתת לילד את החיסונים.

כבוד השופטת שביט פינקלשטיין אשר דנה בתיק עקב בקשה דחופה שהוגשה בפגרה, הסתמכה על עמדת מומחה חיצוני, פרופ' יונה אמיתי, שהילד יקבל את החיסונים, מלבד שניים שבשלב זה אינם נחוצים.

את האב ייצגו עו"ד יעקב קצין ועו"ד ושמעון שפיבק.

כבוד השופטת ורד שביט פינקלשטיין, תמ"ש 16505-06-15, קבלת בקשת האב למתן חיסונים לילד כבן 3 למרות התנגדות האם, מיום 14.08.2017. 

כבוד השופט יהורם שקד, י"ס 22398-08-16, קבלת (זמנית) בקשת האב להמשך לימודי הילדים בבית הספר הנוכחי, מיום 07.09.2016.

הילדים לומדים בבני ברק. האמא פנתה למעון לנשים מוכות ב….ורוצה שהילדים יעברו ללמוד שם. כבוד השופט שקד בוחן את נסיבות המקרה, רואה שמעבר האמא למקלט לנשים מוכות לא היה בגלל איום ממשי, שהאמא נותנת "פנצ'ים" (מכות) לילדים, וקובע כהחלטה זמנית עד למתן תסקיר שהילדים ימשיכו ללמוד בבני ברק.

את האב ייצג עו"ד אברהם קורחוב.

כבוד השופט יהורם שקד, י"ס 22398-08-16, קבלת (זמנית) בקשת האב להמשך לימודי הילדים בבית הספר הנוכחי, מיום 07.09.2016.

כבוד השופטת שלי אייזנברג, תמ"ש 51250-0316, קבלת רצון הקטין ללמוד בבית ספר חילוני למרות התנגדות האם, מתאריך 25.07.2016.

בכיתה ד' עבר הילד בהסכמת שני ההורים ללמוד בבית ספר שהוא חילוני ודתי כאחד. הילד סיים לאחרונה כיתה ז' ומעוניין לעבור לבית ספר חילוני. האם מתנגדת והאב מסכים. העו"סית לסדרי דין לא ממש בחנה את רצון הילד, אך בית המשפט בחר לשמוע את הילד ישירות ובהתאם לכך פסק שהאב יכול לרשום את הילד באישור הורה יחיד לבית ספר חילוני בהתאם לרצון הילד.

כבוד השופטת שלי אייזנברג, תמ"ש 51250-0316, קבלת רצון הקטין ללמוד בבית ספר חילוני למרות התנגדות האם, מתאריך 25.07.2016.

כבוד השופט אסף זגורי, תמ"ש 42164-07-14 קבלת בקשה הקטינה (בת 12) למעבר בית ספר למרות התנגדות האב מתאריך 30.08.2014.

השאלה נשוא ההליך: האם יש להיענות לבקשת המבקש וליתן צו מניעה האוסר על שינוי מסגרת החינוך של הקטינה (בת 12) המבקשת לעבור ללמוד בבית ספר "רגיל" ב*** מבית ספר ב*** בשיטת החינוך האנתרופוסופית?

בסופו של דבר ולאחר בחינת מכלול הנסיבות, תוך הסתמכות על האמור בתסקיר הסעד ובחוות דעת של גורמי חינוך וטיפול בקטינה (כפי שהובאו בתסקיר), ולאחר שימוש בכללי ההכרעה המודרנים שנתונים לרשות בית המשפט, ראה האחרון לנכון לבכר את רצון הנערה, להעניק לו משקל מכריע ולאפשר לה לממש עצמה באמצעות שינוי מסגרת החינוך תוך הצטרפות לאמון של כל סובבי הנערה עם אישיותה ויכולותיה לצלוח המהלך ולממש את רצונה. בכך אין משום ביטול מקומו של האב בחיי הקטינה, נהפוך הוא.

בית המשפט דוחה איפוא את בקשת האב אך רואה לנכון להעניק בשמו ובשם האב את ברכת הדרך לקטינה תוך תקווה, כי האב והקטינה ימצאו הנתיבים בלבם ובנפשם להשלים עם מהלך זה ונסיבותיו.

לשם כך, אני מחייב את הצדדים והילדה לפנות ליחידת הסיוע שליד בית משפט זה לשם השתתפות בהליך גישורי ושיקומי של היחסים. בהליך זה מצופה מכל הצדדים להבין היטב את תפקיד ההורים בהגשמת זכויות ילדיהם, להכיר בנפרדות של הילדים מהמבוגרים ללא ניתוק הקשר ההכרחי ביניהם, שכן הילדים זקוקים להוריהם הן לסיפוק צרכיהם והן הדרכתם לקראת עצמאותם. (ראה מאמרה של זפרן בעמ 156).

כבוד השופט אסף זגורי, תמ"ש 42164-07-14 קבלת בקשה הקטינה למעבר בית ספר למרות התנגדות האב מתאריך 30.08.2014.

כבוד השופט סארי ג'יוסי, רמ"ש 27081-07-14, דחיית בקשת רשות ערעור לשינוי מיקום גן הילדה מתאריך 17.08.2014.

כבוד השופט ג'יוסי קבע בית המשפט: "טובת הקטינה אינה נבחנת בהכרח במנותק מטובת הוריה". ג'יוסי ציטט את בימ"ש לענייני משפחה שם נקבע, כי ראוי לאפשר לקטינה יציבות לפחות בגיזרה של המסגרת החינוכית, בסביבה הפיזית המוכרת, והכרות הקטינה עם החברים והגננות.

בית המשפט הביא בחשבון את האפשרות שהסכסוך בין הצדדים לא יגיע לרגיעה, ודחיית המעבר של הקטינה לגן חדש יאפשר לה להתחזק ולהסתגל לשינויים המשמעותיים המתרחשים בחייה.

עוד הוסיף:

"בית משפט קמא היה עד לרכיב הנסיעות ובצדק גם ציין כי זה קיים לשני הכיוונים כאשר קרבתו של האב לקטינה במהלך שעות היום ככל שהיא שוהה בגן, מהווה יתרון עצום הנמנע לרוב במרבית ילדי הגנים, כאשר מעבר לנוחותו של האב, המדובר בטובת הקטינה".

כבוד השופט סארי ג'יוסי, רמ"ש 27081-07-14, דחיית בקשת רשות ערעור לשינוי מיקום גן הילדה מתאריך 17.08.2014.

כבוד השופטת עליסה מילר, תמ"ש 35431-06-11, דיון האם זמני שהות הם זכות או חובה ופסיקה כי במקרה זה טובת הילד היא כי האב יהיה בקשר עם ילדו למרות שכרגע האב מנסה להתחמק מהורותו. הגיע הזמן. (סעיפים 52-77 לפסק הדין).

"אם כן, עינינו הרואות, כי חובות הורה, כלפי ילדיו, לתמוך בהם ולגדלם, אינן חובות מוסריות בלבד, אלא משפטיות ממש. הורה, אינו יכול, להתנער מאחריותו ההורית ולנתק קשר עם ילדו בטענה כזו או אחרת, ובפרט כאשר עסקינן בקטינים".

"הנה כי כן, קיום קשר בין הורה לקטין אינו בגדר זכות אלא היא חובה מוסרית ומשפטית כאחת. חשיבותו של הקשר בין המשמורן ובין ההורה שאינו משמורן, מצויה בלב לבה של בחינת טובתם של קטינים. הקשר ההדוק, התכוף והסדיר, הוכר כאבן בוחן להתפתחות תקינה של קטינים. הורה הפוגם באיכות הקשר, פוגם למעשה בהתפתחות הקטין עליו הוא מופקד".

אפוטרופסות הורה פסקי דין:

כבוד השופטת עליסה מילר, תמ"ש 35431-06-11 בנושא חובת האב לזמני שהות עם ילדו מתאריך 31.10.2013. (סעיפים 52-77 לפסק הדין).

כבוד השופטת תמר סנונית פורר, תמ"ש 15756-08-12 (לא פורסם), חיוב האב להגדלת זמני השהות.

עמ"ש 44200-06-13, הסבר אפוטרופסות בערעור בחיפה מתאריך 07.01.2014

כבוד השופט יעקב כהן, תמ"ש 6121-09-10 הילדים ילמדו איפה שהם רוצים למרות רצון האב לבתי ספר חרדיים.

כבוד השופטת יהודית שטופמן (לא פורסם), משמורת משפטית משותפת, קביעת מוסד חינוכי 28.03.2011

כבוד השופט טל פפרני, תמ"ש 25800-03-12, דחיית בקשת האם למעבר מחינוך ממלכתי לחינוך ביתי מתאריך 16.12.2013

12.06.2011 תמ"ש 11897-06-08 ו 15583-03-09 כבוד השופטת אלה מירז קביעת מקום לימודיו של הקטין

אפוטרופסות הורה פסקי דין: כבוד השופטת ד"ר ורדה בן שחר – קביעת בית ספר לילדה, תמ"ש 14489-08-12

ההורים לא הסכימו לאיזה בית ספר תעלה הילדה לכיתה א'. האב רצה שהילדה תעלה לבית הספר הממלכתי באזור מגוריהם, האמא רצתה לבית ספר פרטי אנתרופוסופי.

כבוד השופטת בן שחר פסקה שהילדה תלמד בבית הספר הממלכתי.

כבוד השופטת ד"ר ורדה בן שחר – קביעת בית ספר לקטינה, תמ"ש 14489-08-12 מתאריך 12.09.2012

אפוטרופסות הורה פסקי דין: כבוד השופט סילמן מסביר היטב נושא זה בתמ"ש  11425-08-12

תמצית פסק הדין: פסק דין חשוב ביותר המבהיר כי אמהות אינן רשאיות לשנות את אזור מגורי הילדים, ואת מקום לימודי הילדים על דעת עצמן, ללא הסכמה, או היתר מפורש מביהמ"ש, וכי ביהמ"ש לא יהסס לחייב אם כזו להשיב הגלגל לאחור תוך 5 ימים. כן נקבע כי אפילו אם משמורנית אינה רשאית לעשות כן משום שמקום מגורים ומקום לימודים הם ענייני אפוטרופסות ולא ענייני משמורת. עם זאת ביהמ"ש התיר לאם להתגורר במרחק של עד 25 ק"מ ממקום המגורים המשותף האחרון, ולא שלל ממנה את המשמורת הזמנית (שניתנה לה במעמד צד אחד ימים אחדים לפני כן).

"העובדה כי הורה אחד משמש כמשמורן (או הומלץ לשמש כמשמורן) אינה מקנה בידו הזכות להחליט לבד מהו מקום מגורי הקטינים, ומהו מוסד החינוך של הקטינים".  "רק במקרים חריגים ויוצאי דופן יותר מעבר בלא בחינת אנשי מקצוע, גורמי טיפול, ובחינת טובת הקטינים, דרכי שימור הקשר, והכל בבחינות עומק ולא אגב גחמה של מי מהצדדים".

כבוד השופט סילמן פסק שעל האם לחזור תוך 5 ימים למרחק של 25 ק"מ מהעיר בה גרו ההורים.

כבוד השופט סילמן, תמ"ש 11425-08-12 אסור לאמא לשנות אזור מגורים ומקום לימודים ללא אישורו של האב או בהחלטת בית המשפט מתאריך 19.08.2012

* התקציר נכתב על ידי עו"ד אמיר שי.

אפוטרופסות הורה פסקי דין: כבוד השופט זגורי, בפסיקתו מיום 23.10.11 בתמ"ש 5782-08-09 ובתמ"ש 23346-04-10 מסביר היטב נושא זה:

לפנינו פסק דין הדן ארוכות בהגדרות של "משמורת" מול "חזקה", ובהבדלים בין "משמורת פיזית משותפת" ל"משמורת משפטית משותפת".

כבוד השופט זגורי, בפסיקתו מיום 23.10.11 בתמ"ש 5782-08-09 ובתמ"ש 23346-04-10

פסקי דין אפוטרופסות הורה

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!