משמורת משותפת

משמורת משותפת הינו הסדר בו לשני ההורים הגדרה הורית שווה. כיום הסדר של משמורת משותפת מקובל מאוד בבתי המשפט למשפחה. לא מדובר בהכרח על חלוקת זמני שהות שווה. כיום מקובל גם המונח "אחריות הורית משותפת" בהתאם להמלצות ועדת שניט.

משמורת משותפת - אחריות הורית משותפת

בשנים האחרונות החל תהליך חברתי מבורך, הנובע מצד אחד מרצונם של האבות הגרושים לקחת חלק משמעותי ושווה בגידול ילדם גם לאחר גירושים ומהצד השני שינוי חשיבה ומתן אפשרות לאבות הגרושים לממש את הורותם. לתהליך זה תרמו רבות מסקנות הביניים של ועדת שניט, שדנה באחריות ההורית לאחר גירושין, אשר פורסמו בשנת 2008. בדו"ח הסופי של ועדת שניט, אשר פורסם בשנת 2012, ממליצה הוועדה לבטל את חזקת הגיל הרך ולא לקבוע הגדרות מפלות בין ההורים, גם כאשר קיים קונפליקט ביניהם, מאחר שהסדרי משמורת לא סימטריים מנציחים את הקונפליקט, את תחושת הקיפוח של הורה אחד ואת תחושת העליונות של ההורה האחר, בניגוד לטובת הילד.

הגדרה הורית שווה: אחריות הורית משותפת – משמורת משותפת

שופטי בתי המשפט לענייני משפחה ערים כיום לעובדה שהענקת סטטוס זהה לשני ההורים (לא בהכרח חלוקת זמני שהות שווה), הן תפישתית והן מעשית, ומתוך כך מתן אפשרות לשני ההורים לשמור על קשר הדוק עם ילדיהם אף לאחר הגירושין, היא הדרך הנכונה.

הסדר של משמורת משותפת (או אחריות הורית משותפת), גם באותם מקרים בהם האם מתנגדת לו, נעשה יותר ויותר נפוץ גם בבית המשפט. כיום נפסקות עוד ועוד פסיקות של הגדרה הורית שווה (ראו כאן). 

הגדרה הורית שווה היא הכרזה בפני הילדים, המשפחה והחברה כולה, שהורותם של שני ההורים חשובה ומשמעותית לילדים.

בעקבות פרסום מסקנות הביניים שדל ועדת שניט (2008) החלה מגמה מבורכת, ההולכת ומתרחבת, בה שופטי בתי המשפט לענייני משפחה אימצו את המסקנות בלא שימתינו למחוקק, וכתבו יותר ויותר פסיקות בהן הגדרות ההורים שוות (משמורת משותפת) או ללא כל הגדרה הורית (אחריות הורית משותפת).

כיום, חזקת הגיל הרך, הלכה למעשה, אינה באה לידי ביטוי בדיונים בבתי המשפט. התהליך בבתי המשפט הוא בכוון אחד בלבד, בחינה של טובת הילד ללא צורך בחזקות.

ההבדל בין הגדרה של משמורת משותפת להגדרה של אחריות הורית משותפת

משמורת משותפת הוא המונח הישן והמוכר יותר. ראוי לציין שהמונח כלל לא מוזכר בחוק (בחוק רשומה המילה "חזקה") אלא הוא "תוצר" של המערכת המשפטית. תחת הגדרה זו שני ההורים הם משמורנים שווים לילד, כלומר הגדרתם ההורית, ללא קשר לחלוקת זמני השהות, שווה. 

בעקבות המלצות ועדת שניט נכנס לשיח גם המונח "אחריות הורית משותפת" בו אף אחד מההורים לא מוגדר משמורן, ויש הרואים בו מונח המתאר את הגדרת אפוטרופסות שני ההורים. גם כאן, שני ההורים בעלי הגדרה הורית שווה, ללא קשר לחלוקת זמני השהות.

בשני המקרים מדובר על הגדרה הורית שווה, אך הציבור הרחב והגופים השונים כמו העירייה עדיין מכירים בעיקר את המונח משמורת משותפת ולכן בקשה לקבלת הנחה בארנונה תהיה קלה יותר עם המונח הישן, אך יש כבר מספר אבות שקיבלו הגדרה של אחריות הורית משותפת, הסבירו בעירייה את המונח החדש וקיבלו גם את ההנחה. זאת רק שאלה של זמן עד שהמונח החדש בהמלצת ועדת שניט יחליף את המונח הישן.

חשיבותה של ההגדרה ההורית השווה בבתי המשפט 

את חשיבותה של ההגדרה ההורית השווה ניתן לראות בפסקי דין רבים שיצאו מאז פרסום דו"ח הביניים של ועדת שניט:

כבוד השופטת ד"ר ורדה בן שחר כתבה באחד מפסקי הדין שלה (לא פורסם):

"התחושה שלי היא שהמילה משמורת משותפת הפכה לאיזה שהוא מושג סמנטי שנלחמים עליו. כאשר מדובר בשני הורים טובים, מטיבים, ראויים, כאשר ממילא ישנם הסדרי ראיה נרחבים, כולל לינה, אינני רואה מדוע שלא לתת לשני ההורים את האפשרות לקחת אחריות משותפת לגבי הילדים".

בפסק דין נוסף שלה (תמ"ש 53472-12-11), מציינת כבוד השופטת ורדה בן שחר:

"בשנים האחרונות החלה להתפתח גישה חדשה אשר מבקשת לדחוק את התפיסה המשפטית העוסקת בהחזקת קטינים ובקביעת הורה משמורן ובמקומה להנחיל עקרונות משפטיים חדשים אשר מתבססים על מודל של אחריות הורית, כשהשאיפה היא לאחריות הורית משותפת.

 

מודל זה מתבסס על ממצאי מחקרים שהצביעו על חשיבות תפקידם של שני ההורים בהתפתחות ילדיהם. חשיבות שהופכת למשמעותית עוד יותר כאשר ההורים מתגרשים. מסקנותיהם של אותם מחקרים היו שככל שאבות היו מעורבים בחיי ילדיהם וניתנה להם הזדמנות להעניק (לילדים) תמיכה רגשית ובטחון והם סייעו במתן מענה לצרכיהם הלימודיים, התפקודיים והחברתיים, אותם קטינים תפקדו ברמה חברתית טובה יותר והסתגלו למצב שנוצר בעקבות הגירושין, טוב יותר מאלו שלא זכו בשני הורים תומכים ושותפים לגידולם.

 

עוד נמצא שמתן עדיפות להורה אחד על פני האחר על ידי קביעתו כהורה המשמורן מעניקה לאותו הורה יתרונות ביכולת ההשפעה על הילדים, ביחס שלהם כלפי ההורה האחר עד כדי יצירת ניכור בין הילדים להורה האחר."

כבוד השופטת נאוה גדיש בתמ"ש 603-09-12 (ניתן ב- 10.04.2014):

"לדידי, מינוחים כמו "מי יחזיק בקטין" ומה תהיינה זכויות ההורה האחר "לבוא עימו במגע" מעוררים אי נוחות מסוימת ודומה כי התאימו לשנות ה- 60 עת נחקק החוק. מונחים אלה כבר אינם תואמים את מציאות החיים של ישראל 2014, בה מקובל כי ההורים, שניהם, מגלים אחריות הורית מלאה ביחס לקטינים ובמקרים רבים, עדים אנו לילדים אשר שוהים חלק מהזמן בבית האם וחלק מהזמן בבית האב."

כבוד השופטת תמר סנונית פורר כותבת בתמ"ש 4881-10-12 מתאריך 10.02.2014:

"לעיתים במסגרת ההליך ניכר היה כי זירת האגרוף המרכזית של ההורים הינה שלושת הילדים וכי תפיסתם את הסכסוך הינה כי מי "שיקבל" את הקטינים הוא שייזכה ב"פרס" ומי שלא ייקבלם משמע קיבל "עונש". לא למותר לציין כי רטוריקה כזו ותפיסה כזו הינה שגויה מן היסוד. הקטינים אינם "של" הוריהם. הם אינם חפץ ואינם כלי. שהותם עם הוריהם וחייהם איננה פרס או עונש. השיקול היחידי הרלוונטי בבואו של בית המשפט להכריע בגורלם של הקטינים הינו ניסיון לזקק מה היא טובת כל אחד מהקטינים ומה ישרת הכי טוב את צרכיו, רצונותיו וחייו".

 

"בסופו של יום סברתי כי לאור התרשמותי מההורים לכל אורך הדיונים שבפניי ושמיעת פעמים רבות וכן בחינת הגורמים המקצועיים ושמיעת הקטינים עצמם – כי יש להעביר להורים מסר חד משמעי כי טובת שלושת ילדיהם הוא במשמורת משותפת ואחריות הורית משותפת לשניהם ומחוייבות הדדית משותפת לשניהם. לא מצאתי כל עילה לקבוע כי הורה אחד עדיף על פני משנהו לעניין המשמורת, על אף הניסיונות העיקשים של שני ההורים לשכנעני כך במסגרת ההליכים בפניי".

כבוד השופט בנימין יזרעאלי בתמ"ש 22141-07-11 (ניתן ב- 22.01.2016):

"במקרה בו מתרשם ביהמ"ש באופן חד משמעי כי המאבק סביב סוגיית המשמורת הפך להיות מאבק אישי בין ההורים, הרי שלא רק שאין מקום להכריע מיהו ההורה המשמורן, אלא דווקא ישנה חשיבות להימנע מ"להעניק" הגדרה זו לאחד מההורים, דווקא מתוך ראיית טובתם של ההורים ובעיקר את טובתם של ילדיהם".  

כבוד השופטת רותם קודלר עיאש בתמ"ש 13620-07-12 (ניתן ב- 06.01.2015):

"מצאתי לברר הסוגיות שבמחלוקת, מבלי להידרש להגדרות של "משמורת" ו"חזקה", אלא לחלק את האחריות ההורית בין ההורים, כמו גם את חלוקת זמני שהות הילדים אצל כל אחד מהוריהם, והכל מתוך תקווה להביא לסיום המאבק בין הצדדים, שכן למדתי מבירור התובענה בכלל ומפגש עם שתי בנותיהן הקטינות של הצדדים בפרט, כי הוא גורם לכל בני המשפחה קושי רב וצער גדול".

 

"יש להביא בחשבון כי בשנים האחרונות התפתחה והתגבשה גישה חדשה אשר מבקשת לדחוק את התפיסה המשפטית העוסקת בהחזקת קטינים ובקביעת הורה משמורן ובמקומה להנחיל עקרונות משפטיים חדשים אשר מתבססים על מודל של אחריות הורית, על רקע שאיפה לאחריות הורית משותפת המביאה לידי ביטוי את האפוטרופסות המשותפת שנקבעה בחוק הישראלי. מודל זה מתבסס על ממצאי מחקרים שהצביעו על חשיבות תפקידם של שני ההורים בהתפתחות ילדיהם. חשיבות שהופכת למשמעותית עוד יותר כאשר ההורים מתגרשים. מסקנותיהם של אותם מחקרים היו שככל שאבות היו מעורבים בחיי ילדיהם וניתנה להם הזדמנות להעניק לילדים תמיכה רגשית ובטחון והם סייעו במתן מענה לצרכיהם הלימודיים, התפקודיים והחברתיים, אותם קטינים תפקדו ברמה חברתית טובה יותר והסתגלו למצב שנוצר בעקבות הגירושין, טוב יותר מאלו שלא זכו בשני הורים תומכים ושותפים לגידולם."

כבוד השופט טל פפרני בתמ"ש 28124-07-12 (ניתן ב- 28.09.2014):

"עוד נמצא שמתן עדיפות להורה אחד על פני האחר על ידי קביעתו כהורה המשמורן מעניקה לאותו הורה יתרונות ביכולת ההשפעה על הילדים, ביחס שלהם כלפי ההורה האחר עד כדי יצירת ניכור בין הילדים להורה האחר."

 

"לפיכך, מצאתי לקבוע אחריות הורית משותפת, כפי שאף קובע החוק במדינת ישראל ובמקביל לקבוע חלוקת זמני שהות באופן שיביא לידי ביטוי את המורכבות המשפחתית, את רצונות הילדים והמצב בו מצויה נכון להיום המשפחה."

 

"לאחר ששמעתי את עדותה של התובעת, אני סבור כי עמדתה למשמורת הקטינים, קשורה לרצונה לקבוע ולהחליט באופן בלעדי בענייני הקטינים, תוך שהיא מאמינה כי זהו תפקידה כאם. דומה כי האם מתקשה להכיר בחשיבות הקשר שבין האב לקטינים, ולזכותו של האב להיות שותף מלא בגידול הילדים וכן בקבלת החלטות מהותיות הקשורות בהם."

 

פסק הדין נהדר לנושא משמורת משותפת פורסם גם על ידי בית הדין הרבני בחיפה:

כבוד הדיין הרב יצחק אושינסקי — אב"ד, תיק ‏995674/8, משמורת משותפת לילד בן 3 למרות התנגדות האם, מיום 23.11.2016.

אחוז ההורים להם הגדרה הורית שווה – משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת

לאור זאת שמרבית פסקי הדין בבתי המשפט לענייני משפחה אינם מפורסמים, אין נתונים רשמיים לאחוז ההורים הגרושים להם הסדר משפטי של הגדרה הורית שווה, אך אין מחלוקת שהחל משנת 2008 ההבנה על חשיבות ההגדרה השווה בראייה של טובת הילד משפיעה על המלצות העוסית לסדרי דין ועל השופטים והאחוז גדל משנה לשנה.

מנתוני משרד הרווחה, אליו מגיעים כ 40% מההורים המתגרשים (כ- 4,500-5000 זוגות בשנה), עולה שבשנת 2013 הומלצה משמורת משותפת ב-14.84% מהתיקים למרות אי הסכמת ההורים, לעומת 4.47% בשנת 2007. כיום מדובר כמובן על אחוזים גבוהים בהרבה.

מדובר בתהליך חברתי, משולב בתהליך חקיקתי (שייקח כמה שנים), תהליך שיואץ בעקבות מסקנות הדו"ח הסופי של ועדת שניט שפורסם בתחילת שנת 2012 ופרסום תזכיר החוק "הורים וילדיהם".

 

להגדרה הורית שווה חשיבות עצומה

עיגון האפוטרופסות בחיי היומיום: המציאות מראה, כי בחיי היום יום הורה משמורן יכול הלכה למעשה לעשות ככל העולה על רוחו, ללא התחשבות בהורה האחר.

הענקת סטטוס זהה, מוכר וידוע לשני ההורים, הן תפישתית והן מעשית, ומתוך כך מתן אפשרות לשני ההורים לשמור על קשר הדוק עם ילדיהם אף לאחר הגירושין, זאת להבדיל ממצבים בהם הילדים נמצאים במשמורת אחד ההורים ועם ההורה השני נפגשים על פי חלוקת זמני שהות, וכתוצאה מכך הילד תופס את ההורה האחר כהורה "אורח", או לחילופין, רואה את עצמו "מבקר" אצלו.

שיתוף פעולה בגידול הילד

העלאת הסיכוי לשיתוף פעולה בין ההורים בנושאים הקשורים בגידול הילד: כאשר שני ההורים שבעי רצון במידה סבירה מהסכם הגירושין שלהם, הסיכוי שהם ישתפו פעולה ביניהם במגוון נושאים הקשורים לילד, גבוה יותר. כפועל יוצא עולה יכולתם של ההורים להמשיך בשגרת חייהם ולפתור את הסכסוכים במהירות.

תפיסת הילדים את הוריהם כשווים בגידולם, ללא קשר לפרידתם זה מזו. טובת הילדים היא שהם יראו וידעו ששני הוריהם נותרו במעמד הורי שווה, למרות הפרידה והעובדה שהם חיים כיום בשני בתים שונים. שני ההורים ממשיכים להוות דמויות משמעותיות בחיי ילדיהם. אין "הורה מחנך" לעומת "הורה של סופשבוע" המרעיף פינוקים על הילדים במטרה לפצותם על הזמן שאינם נמצאים איתו.

הפסקת שימוש בילדים כחלק ממאבק הגירושים

מניעת מאבקים משפטיים מיותרים ושימוש בילדים כחלק מהמאבק: ילדים יוצאים נשכרים כאשר מערכת היחסים בין ההורים בנויה על שיתוף פעולה וכאשר אין מאבקים משפטיים מיותרים.

שביעות רצון של ההורים מההסדר ומחייהם: הדבר תורם לתחושת האחריות והמעורבות של האב, שרואה עצמו במעמד שווה, לפחות הגדרתית, לזה של האם ביחס לילדים.

הסתגלות חלקה ומהירה יותר של הילדים להסדר החדש ולשגרה החדשה של שני בתים להורים בנפרד.

הקשר של הילד עם שני הוריו

הגדרה הורית שווה (משמורת משותפת) היא הכרזה בפני הילדים, המשפחה והחברה כולה, שהורותו של האב חשובה לא פחות מזו של האם. הדימוי העצמי של האב עולה והקשר שלו עם ילדיו מתחזק.

משמורת משותפת מאיזה גיל?

מכיוון שלעמדתנו משמורת משותפת היא הגדרה הורית בלבד ואין לקשר בינה ובין חלוקת זמני השהות, הרי לטעמנו משמורת משותפת, ככותרת להסכם הגירושין, צריכה להיות בכל גיל וגיל. הורים שיגיעו לרווחה יתקלו, חלקם, בפקידות סעד מיושנות שלא ממליצות על משמורת משותפת כלל או שממליצות רק מגיל זה או אחר. נציין שמדובר על תהליך וכיום יותר ויותר פקידות סעד מבינות את חשיבות ההגדרה ההורית השווה לטובת הילד בהתאם להמלצות ועדת שניט ופסקי הדין הרבים שפורסמו בנושא. נציין שראינו גם פסקי דין בהם יש המלצה למשמורת משותפת בגיל חודשים ספורים.

משמורת משותפת מרחק מגורים

כאמור, לעמדתנו חשוב מאוד שהגדרות ההורים, בכל מצב, תמיד יהיו שוות ולכן גם כאשר ההורים לא גרים בסמיכות, דבר אשר יש לו השפעה על חלוקת זמני השהות ובפועל היא לא קרובה לחלוקה שווה, אין סיבה לקחת לאחד ההורים את הגדרתו ההורית. מדובר על שני נושאים נפרדים.

מעורבות שני ההורים תורמת להתפתחות הילד

מחקרים שונים בתחום, מצביעים על הנקודות הבאות:

מחקרים פסיכולוגיים עדכניים בחקר התפתחות הילד מראים, כי טובת הילד היא ששני הוריו יהיו מעורבים בחייו. פגיעה בקשר זה עשויה להופכו לילד בסיכון. ככל שהקשר עם אחד ההורים משתבש מוקדם יותר בחייו של הילד, כך דרגת הסיכון גבוהה יותר.

האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה, הארגון הפסיכולוגי הגדול בעולם, ממליץ על הסדר משמורת משותפת להפחתת קונפליקטים בין הורים מתגרשים. כמו כן הם ממליצים שילד יראה את אביו לפחות שלוש פעמים בשבוע כדי לפתח התנהגות נפשית ורגשית בריאה. בבריטניה, הורה שלא מאפשר להורה האחר לקיים זמני שהות תקינים עם הילד נקנס ואף עלול להישלח לכלא.

מחקרים מראים שגברים הם בעלי יכולת הורית טובה בדיוק כמו האם. הבעיה היא שגברים רבים, אם מבחירה אישית ואם מבחירה של האשה, אינם מפתחים יכולות אלו, תהליך ההתקשרות שלהם עם הילד אינו מתפתח, ובמקרי פרידה נוצר צורך להתחיל ולבנות מערכת יחסים חדשה עם הילד.

חלוקת זמני שהות

בעבר היה מקובל שבהסדר של משמורת משותפת חלוקת זמני שהות של הילדים עם הוריהם היא שווה או כמעט שווה. כיום, לאט לאט ובהתאם לעמדתנו, נעשית הבחנה יותר ברורה בין ההגדרה ההורית לבין זמני השהות של הילד עם כל אחד מהוריו.

בעוד שהגדרה הורית שווה (משמורת משותפת) תיטיב עם כל הצדדים בתא המשפחתי, מאחר ויש בה למנוע היררכיות שרירותיות בתא המשפחתי, הרי שחלוקת הזמנים תיקבע על פי צרכי ויכולות כל משפחה ומשפחה.

הגדרת ההורים וחלוקת זמני השהות הם שני נושאים השונים במהותם ואין סיבה להתייחס אליהם כאל מיקשה אחת.

שינוי מדיניות הוא הכרחי:

אנו מאמינים שהחלת מדיניות שכזאת יכולה לקדם שינוי חברתי, לקדם את מיצובם של שני ההורים כהורים שותפים, להפחית את התסכול ואת חוסר האונים של אבות רבים משלילת הגדרתם ההורית, להפחית את המקרים בהם אמהות משתמשות בילד ככלי ניגוח נגד האב, ולהנחיל את ההכרה ששני ההורים חייבים לקבל כל החלטה מהותית יחדיו, נושא שלא מוכר למרבית הציבור ואנשי המקצוע ולכן גורם לסכסוכים רבים.

* גם כאשר להורים הגדרה הורית שווה (משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת או אי הגדרה הורית כלל מלבד אמא ואבא) אין מדובר על הורים השווים זה לזו בכל דבר ועניין. זמני השהות כמוסבר לעיל כמובן שלא בהכרח יהיו בחלוקה של 50% וזה כמובן הגיוני. מען הילד יהיה חייב להיות אצל אחד ההורים שכן כיום לא ניתן לרשום לילד שני מענים במרשם האוכלוסין. הטבות שונות כמו קצבת ילדים ומענק לימודים משולמות כיום רק להורה אחד.

הסעות תלמידים להורים פרודים או גרושים

ישנם כמובן גם נושאים בהם להגדרה של משמורת משותפת חשיבות לחיי היום יום:

בהתאם בסעיף 3.3-6  בחוזר משרד החינוך בנושא הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים נכתב:

משרד החינוך ישתתף, בהתאם לכללי הזכאות המפורטים בחוזר זה, בהסעתם של תלמידים להורים פרודים או גרושים בהתקיים תנאים האלה:

  • ההורים הפרודים או הגרושים מתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.
  • בעניינם של ההורים ניתן פסק דין של ערכאה משפטית מוסמכת שלפיו להורים תהיה משמורת משותפת (אחריות הורית משותפת) והתלמיד יתגורר אצל כל אחד מההורים החיים בנפרד.
  • ימי השהות של התלמיד אצל כל אחד מההורים קבועים למשך כל שנת הלימודים.

דפים נוספים באתר בנושא משמורת משותפת

לדף הנחות והטבות לגרושים בהסדר של משמורת משותפת ראו כאן.

לדף תקשורת בין הורים גרושים כתנאי למשמורת משותפת ראו כאן.

לדף פסקי דין למשמורת משותפת או אחריות הורית משותפת ראו כאן.

לדף משמורת ילדים ואפוטרופסות ראו כאן

לדף משמורת אב ראו כאן

לדף: עמדתנו בנושא הגדרות הוריות.

 

מאמרים וחומר נוסף בנושא משמורת משותפת

 

מחלקת המחקר של הכנסת: חזקת גיל הרך בישראל ובעולם

עתיד בית המשפט לענייני משפחה: פראדיגמות חדשות, תיקוני חקיקה ועוד, פיליפ מרכוס, שופט בדימוס, ינואר 2013.

ד"ר יואב מזא"ה – 'משמורת ילדים': מושג מהותי או כותרת חלולה?

ד"ר יואב מזא"ה – מאבקי ההורות והמשמורת בישראל, השיח הפמיניסטי וגבולות השוויון המגדרי

"מסמך לועדת רוטלוי עו"ד שמואל מורן חזקת גיל הרך"

מאמר של ד"ר דניאל גוטליב