משמורת אב

הסיפא של סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המכונה חזקת הגיל הרך קובע: "ובלבד שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת". הכוונה היא רק למקרי קיצון שבקיצון בהם נקבעת משמורת אב.

במרבית מקרים בהם מועברת המשמורת לאב מדובר על אי כשירות ברורה של האם (נציין שיש גם פסק דין שקבע שהאמא שעיסוקה זונה תהיה המשמורנית של הילדים שכן היא עדיין כשירה כאם) או במקרים נדירים בהם האם פשוט מוותרת על המשמורת.

לעמדתנו גם במקרים קשים אלו, בהם נהוג כיום שהילדים עוברים לגור אצל האב ונקבעת משמורת אב, יש לקבוע הגדרות הוריות שוות של משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת. אין כל טעם להשפיל את האם ולקבוע שהיא הורה משני לילדיה. זה לא פועל לטובת הילדים ולא מחזק את האם לשמור ככל יכולה על קשר עם הילדים.

כותרת מיותרת

פסק הדין המעניין ביותר לטעמנו לנושא משמורת אב הוא תמ"ש 11657/03 של כבוד השופט ויצמן מיום 16.06.2011:

מדובר בשתי בנות, בנות 16, ו- 12, שמשמורתן אצל האב. זמני השהות אצל האם הם פעמיים באמצע השבוע, אחת מהן בלבד עם לינה, וכל סופ"ש שני, עם לינה ביום שישי בלבד.

בקריאת פסק הדין ברור כי מעייניו של כבוד השופט ויצמן בטובת הבנות ובמתן אפשרות נוחה להידוק וחיזוק הקשר שלהן עם אימן.

"גם ל"תוית" ול"כותרת" יש את חשיבותן שלהן שעיקרה בתחושה שהיא מעניקה להורים ולקטין".

"הכתרת מַתְכּוֹנֶת ההחזקה והסדרי הראיה עם הקטינים כ"משמורת משותפת" יש בה להעביר מסר מחנך לקטין באשר לנוכחותם של שני ההורים בחייו נוסף למתן תחושה נוחה יותר לכל אחד מההורים כי הורתו לא נפגמה או "הופקעה" על אף הפרידה מבן זוגו".

כבוד השופט ויצמן מדגיש כי במתן משמורת משותפת ניתן מענה לצרכי כל הנוגעים בדבר:

"במעשה זה נמצא כי כיבדנו בנדון שְנַיִים – הן את הקטינות שרצונן בכל הקשור למתכונת הסדרי הראיה וההחזקה והשהיה אצל הוריהם קוים במלואו והן את תחושת ההורות של האֵם אשר כעת תהא שלמה יותר. ובמה נפגע מכך האב ? – במאומה !"

ובמיוחד ייטיב הדבר עם הקטינות:

"מתן משמורת משותפת לשני ההורים בענין דנן, יש בו בכדי לרמוז לקטינות כי בכל עת שרצונן יהא בכך, הן תוכלנה להרחיב את הסדרי הראיה עם אמן וזאת מבלי שיש מי הלוחץ וכופה אותן לנהוג כך. הדבר יחליש או יעמם את קונפליקט הנאמנויות בו הן מצויות כיום ויש בו בכדי לחזק ולתמוך בקשר שנרקם עם האם מבלי לפגוע כהוא זה ברצונן, או באינטרס כזה או אחר של האב."

פסקי דין נוספים למשמורת אב:

כבוד הדיינים, הרב מאיר פרימן – אב"ד, הרב מאיר קאהן, הרב יצחק רפפורט, תיק 338311/28 מיום 14.11.2017.

כבוד השופט ארז שני, תלה"מ  63939-06-17 מיום 01.11.2017.

תמ"ש 50716-0714, כבוד השופטת נלי רוסמן גליס, העברת קטינים למשמורת אב, בנסיבות בהן נסתרה "חזקת הגיל הרך", מיום 28.01.2017. 

 

משמורת אב

ד”ר ריקי פלח גליל: משמעות היחסים עם האב בתהליך ההתבגרות של הבן

"היעדרות פיזית או רגשית של האב מחיי הבן קשורה לשורה ארוכה של חוליים של בנים: דיכאון, הערכה עצמית נמוכה, קשיים ביצירת קשרים, מעורבות באלימות, עבריינות, פשע וסמים"

התמונה ההתפתחותית העולה מהמחקר מתארת מפנה ביחסים עם האב בתקופת ההתבגרות המוקדמת. מדמות ברקע החיים, ממישהו שנחווה כזר ולא מוכר, הופך האב להיות מישהו שפתאום מרכז סביבו את תשומת לִבו של הבן. הבנים מגלים את האב מחדש. כלומר, הם רואים אותו בדרך שונה מבעבר. הם מתבוננים בו וביחסים ביניהם, מעריכים אותם, מודדים את המרחק – או את הקרבה – ביניהם, מתעסקים באופן שהאב רואה אותם, בציפיותיו, בהיכרותו אותם, בהערכתו אותם. משמעות הגילוי מחדש של האב היא כניסת האב לעולמו הפנימי של הבן.

תחושת החיבור בין הבן לאב

איכות היחסים עם האב, רמת הקרבה, האותנטיות והאינטימיות שיש בהם, כל אלה משמשים מדדים להתבוננות של הבן בעצמו דרך האב. הדמיון, כמו ההיכרות העמוקה, כמו היכולת לדבר דיבור משמעותי, כל אלה מאפשרים לבן לחוש אותה תחושת חיבור לאב הנדרשת כל כך כמשענת לתחושת העצמי בדרך לבגרות.

למרחק מן האב וליחסים אינסטרומנטליים אִתו מוענקת משמעות של אכזבה של האב מהבן – גם אם האב אינו מתכוון לבטא אכזבה. לעומת זאת, לתחושת הקרבה לאב מוענקת משמעות של אישור של האב, הכרה בבן והערכה אליו, ואלה משמשים משענת לבן בגיבוש תחושת העצמי שלו. מאחר שבתקופת ההתבגרות תחושות העצמי ממילא נתונות לתנודות חזקות, אישור האב, ההכרה שלו בבן והערכתו הופכים לקריטיים, ולכן הבנים נאבקים על הקרבה הזאת.

המאבק הנואש של הבנים להתקרב אל האב, להתחבר אליו מחדש, נראה כאן כמשימה התפתחותית קריטית לגיבוש תחושת עצמי חיובית של הבן המתבגר. הבנים שהתייאשו וויתרו על מאבק זה נתונים בסיכון. ממצאים אלה והמסקנות הנובעות מהם עשויים להסביר מדוע רמת האינטימיות עם האב, מעורבותו ותמיכתו קשורות בבריאותו הנפשית של הבן, בתפקודו ובהישגיו, ומאידך – מדוע היעדרו הפיזי או הפסיכולוגי של האב קשור בדיכאון, בהערכה עצמית נמוכה ובמעורבות של בנים מתבגרים בהתנהגויות מסכנות".

משמעות היחסים עם האב בתהליך – ד”ר ריקי פלח גליל.

חווית האבהות של אבות גרושים המגדלים את ילדיהם בעצמם – משמורת אב

אורנה כהן ז"ל, ריקי פינצי-דותן וגלי טנג'יר, חברה ורווחה לד, 03.09.2014, 359-383.

אבות גרושים המגדלים את ילדיהם בעצמם

הקשר בין מערכת הטיפול ותפיסת המסוגלות ההורית למעורבות האב

הקשר בין מערכת ה Caregiving ותפיסת מסוגלות הורית למעורבות האב המגדל את ילדיו בעצמו בעקבות גירושין

בשם האבות – מעורבות אבות גרושים בחיי ילדיהם

מעורבות אבות גרושים בחיי ילדיהם – נועה עינבר