מחשבון מזונות ילדים

הורות משותפת = טובת הילד

מחשבון מזונות ילדים

Print Friendly, PDF & Email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print

מחשבון מזונות ילדים זה מיועד רק עבור תיקים בבתי המשפט למשפחה (לא לרבני), ועבור ילדים מעל גיל 6. המחשבון הוא רק כלי עזר! אנו ממליצים לקרוא על נושא המזונות בדף מזונות ילדים ואת ההסבר בדף זה, לפני השימוש במחשבון. 

מחשבון מזונות ילדים

הסבר – ההלכה למזונות ילדים מעל גיל 6

בתאריך 17.09.2017 בית המשפט העליון (בע"מ 919/15), בהרכב מורחב של 7 שופטים, אימץ בפסק דינו את חוות הדעת מטעם משרד המשפטים ואת העמדה העדכנית של מועצת הרבנות הראשית מסוף שנת 2015, והגדיר הלכה חדשה בקביעת שיעור מזונות עבור ילדים יהודים.

ההלכה החדשה קובעת ששיעור מזונות הילד יקבע בהתאם להכנסות שני ההורים כבר מגיל 6 (השינוי הוא שמעכשיו מתחשבים גם בהכנסות האם), זאת לצד חלוקת זמני השהות שלגביה היתה התחשבות עוד לפני הלכה זו, כולל ברבני. בשורה התחתונה: לא עוד פסיקה לפי מגדר.

פסק הדין מתייחס רק לילדים מעל גיל 6, לכן לגבי ילדים מתחת לגיל 6 האפליה המגדרית בהתאם לדין הדתי ממשיכה והתשלום יהיה ברובו על האב בלבד! כן, תשלום לילד בן 5.5 יהיה שונה מהותית מהמזונות לאותו ילד בגיל 6.5. הזוי, אך כיום זה המצב. תשלום המזונות עבור הצרכים ההכרחיים הוא על האב בלבד. אין כל התייחסות לשכר האם. ראו לציין שכיום יש הפחתה בסכום המזונות בהתאם לזמני השהות גם בבתי המשפט למשפחה וגם בבתי הדין הרבניים, אך כמובן שצריך להסביר ולבקש זאת. ראו בדף מזונות ילדים.

בתי הדין הרבניים לא מקבלים הלכה זו, ועל הנושא מוגשים מידי פעם ערעורים לעליון.  

האם המחשבון מיושם בבתי המשפט?

ברמה העקרונית בהחלט, אך ראוי להבין שהמחשבון הוא רק כלי עזר וכל מקרה נבחן לגופו!

גם למכון רקמן יש מחשבון מזונות ילדים (כולל מחשבון עד גיל 6) וגם למכון קהלת. חלק מהדברים דומים, חלק שונים.

מחשבון מזונות ילדים

למי שמשתמש במחשבון בפעם הראשונה אנו ממליצים לקרוא קודם את ההסברים לו בהמשך הדף.

עמותת "הורות משותפת = טובת הילד"

* שדה חובה

נתוני התא המשפחתיסה”כ הכנסותמדור (אופציונלי)הכנסות (מכל מקור)

הורה א’ - בעל הכנסה גבוהה (נטו)

*

הורה ב’ - בעל הכנסה נמוכה (נטו)

*

צרכי הילד/ים (ללא הוצאות חריגות)

*

זמני שהות אצל הורה א’ (מס’ ימי שהות מתוך 14 ימים)

*

זמני שהות אצל הורה ב’

חשב

חישוב נתוני התא המשפחתי

יחס סה”כ הכנסות

סה”כ הכנסות הורה א’

%

סה”כ הכנסות הורה ב’

%

הורה א’ אמור לשאת על פי יחס סה”כ הכנסות בסך של

הורה ב’ אמור לשאת על פי יחס סה”כ הכנסות בסך של

יחס זמני שהות

זמני שהות הורה א’

%

זמני שהות הורה ב’

%

הורה א’ נושא בפועל בזמני השהות שלו בסך של

הורה ב’ נושא בפועל בזמני השהות שלו בסך של

עמותת "הורות משותפת = טובת הילד"

סיכום תוצאות המחשבון

הורה א’ אמור לשאת על פי יחס סה”כ הכנסות בסך של

הורה א’ נושא בפועל על פי יחס זמני שהות בסך של

לפיכך הורה יעביר להורה עבור מזונות הילדים סך של

*

יחס תשלום הוצאות חריגות

תשלום הוצאות חריגות הורה א’

%

תשלום הוצאות חריגות הורה ב’

%

דרך קביעת יחס תשלום ההוצאות החריגות (לשעבר "מחציות") המקובלת כיום היא בהתאם ליחס ההכנסה הפנויה של ההורים. במחשבון יש כמובן חישוב לדרך זו. אך האם דרך זו נכונה? לעמדתנו לא. בתחילת החודש מעביר הורה א' את סכום המזונות להורה ב', כך שסך הכנסתו הפנויה יורדת בסכום המזונות, ואילו הכנסתו הפנויה של הורה ב' גדלה בסכום המזונות. לעמדתנו, דרך החישוב הנכונה לחישוב יחס ההוצאות החריגות היא לאחר תשלום המזונות, ולכן הוספנו חישוב זה למחשבון שלנו. תפקידם של עורכי הדין להסביר נקודה זו לשופטי בתי המשפט למשפחה.

 

יחס תשלום הוצאות חריגות - לאחר תשלום מזונות

תשלום הוצאות חריגות הורה א’

%

תשלום הוצאות חריגות הורה ב’

%

להדפסת תוצאות המחשבון לחץ כאן אנא וודאו באפשרויות הדפדפן שהדפסת רקע מאופשרת בכדי לקבל הדפסה מלאה

בקרו באתר שלנו http://www.shared-parenting.co.il

הסבר למחשבון

המחשבון מתאים בעיקר למקרים בהם שכר ההורים דומה וחלוקת זמני השהות דומה. חשוב להבין, ככל שמתרחקים ממצב עולם זה, ככל שיש פער גדול יותר בשכר ההורים, המחשבון פחות מתאים ויש לקחת את הפער בחשבון בקביעת סכום המזונות שיקבע.

פנה אלינו אב גרוש ששכרו כ – 20,000 ש"ח נטו בעוד שכר האם כ- 10,000 ש"ח. זמני שהות שווים. 7/7. מדובר על פערי שכר מהותיים, וכמובן שיש להתחשב בזה ולא לעבוד עם המחשבון באופן אוטומטי. המטרה היא לשמר לילדים רמת חיים סבירה בשני בתי ההורים, למרות ירידה צפויה והכרחית ברמת החיים לאחר הגירושין. זה אומר שיש להתאים את תוצאת סכום המזונות במחשבון כך שטובת הילדים תישמר. כמובן שאין כוונה להשוות בין שני הבתים, אלא לשמור על טובת הילדים לתנאים כלכליים סבירים בשני הבתים

הסבר על מחשבון מזונות הילדים 

מחשבון לא מגדרי

לשמחתנו ההלכה החדשה אינה תלויה יותר במגדר ההורה. בהתאם לזאת אנו משתמשים במונחים "הורה א' " ו "הורה ב' ". כמובן שיהיו מקרים בהם התשלום יהיה מהורה א' להורה ב', ובמקביל גם מקרים בהם התשלום יהיה מהורה ב' להורה א'. המחשבון מראה מי מההורים צריך להעביר את הסכום להורה האחר.

סה"כ הכנסתו הכוללת של כל הורה

כוללת את הכנסתו של כל הורה, מכל המקורות, למשל קבלת שכר דירה מדירה מושכרת, קצבת הילדים (חשוב לבקש זאת) או כל הכנסה אחרת נוספת. עזרה כספית מההורים לרוב לא נחשבת לחלק מהכנסות ההורה.

ישנם פסקי דין בהם בהם השופטים הורידו את חלקו של ההורה (ללא חלקם של הילדים!) בשכר הדירה מהכנסות ההורה, על מנת לקבוע את הכנסתו הפנויה לצורך חישוב המזונות. בפסקי דין אחרים השופטים בחנו רק את ההכנסה הכוללת, ללא הורדת שכר הדירה. בחרנו לאפשר במחשבון שלנו את שתי הדרכים.

במידה ובחרתם להכניס שכר דירה לחישוב הכנסתו הכוללת של ההורה, יש להכניס רק את חלקו שלו בשכר הדירה (ללא המדור של הילדים) כסכום ממוצע וסביר לשני הבתים. נניח ושכר ההורה הוא 10,000 ש"ח והוא שוכר דירה ב 4,000 ש"ח. להורה שני ילדים. חלקם במדור הוא 40% (ראו הסבר בדף מזונות ילדים) כלומר 1,600 ש"ח. הכנסתו הפנויה של ההורה היא 10,000 ש"ח פחות 2,400 ש"ח (4,000-1,600) = 7,600 ש"ח.

בחלק מהמקרים יקבע השכר הפוטנציאלי של ההורים. נזכיר ששכר המינימום במשק הוא כ- 5,300 ₪ נטו.

אחוז הכנסתו הכוללת כל הורה מסה"כ הכנסתם הכוללת של שני ההורים

מהו יחס (באחוזים) הכנסתו הפנויה של כל הורה מהכנסתם הפנויה המצרפית של שני ההורים בכל תא משפחתי.

מרכיבי תשלום מזונות הילדים

ניתן לחלק את רכיבי תשלום המזונות ל 4 חלקים. שניים שהם חובה בכל תא משפחתי ולכן מופיעים במחשבון (צרכי הילדים והוצאות חריגות/משתנות) ושניים שיש לחשב רק בחלק מהמקרים (מדור והוצאות שאינן תלויות שהות). לעמדתנו הוצאות שאינן תלויות שהות הן לרוב סכומים זניחים וראוי לכלול אותם בצרכי הילד.

המחשבון נותן את התוצאה רק לשני סעיפי החובה, אך הוספנו הסבר מילולי הן להוצאות החריגות/משתנות וגם כיצד להוסיף גם את נושא המדור למחשבון למי שצריך.

צרכי הילדים

לגבי ילדים מעל גיל 6 בבתי המשפט למשפחה, הרי שמאז שניתנה הלכת 919/15 אין מקום לחלק בין צרכים הכרחיים לאלו שאינם הכרחיים ויש לאמוד את הצרכים בכללותם. כיום צרכי הילד (לא סכום המזונות הסופי) הם בטווח של 1,400 ש"ח – 2,250 ש"ח + (בהתאם לרמת הכנסות שני ההורים, רמת החיים בה גדלו הילדים, לצד הטענה שכאשר הילד מתגורר בשני הבתים בחלוקת זמני שהות רחבה העלויות גבוהות יותר). וגם כאן, כאשר יש יותר מילד אחד זה לא לינארי (הלכת ורד).

הסכום שקבע בית המשפט המחוזי מרכז – 2,250 ש"ח + כולל בתוכו את הוצאות אחזקת המדור! במחוזות אחרים ייתכן ויקבעו מזונות באזור הטווח הנמוך (כ – 1,600 ש"ח), אך לעיתים ללא הוצאות אחזקת המדור.

ההמלצה שלנו – לרשום במחשבון סכום של 1,600 ש"ח – 1,800 ש"ח לילד. אם יש 3 ילדים ומעלה הסכום ההגיוני יהיה 1,600 ש"ח (הלכת ורד) לילד, וככל ששכר ההורים גבוה יותר הסכום יהיה לכוון 1,800 ש"ח. במחשבון רושמים את כל צרכי הילדים כסכום אחד.

הלכת ורד

כאשר יש יותר מילד אחד ובהתאם להלכת ורד אין להכפיל את סכום צרכי הילד במספר הילדים, קרי, החישוב אינו לינארי, אלא פוחת מאחר וההוצאות עבור הילד השני והשלישי יורדות בהתאם. למשל, אם להורים 3 ילדים וצרכי כל ילד הם 1,500 ₪, הסכום המצרפי עבור עלות הילדים לא יהיה 4,500 אלא סכום נמוך ממנו. נניח כ- 4,000 ש"ח. כמובן שכאשר אחד הילדים מגיע לגיל 18 סכום המזונות ישתנה בהתאם, לכן נהוג לקבוע שההוצאות בגיל הילד הבכור הן הנמוכות יותר בעוד שההוצאות על צעיר הילדים הן הגבוהות יותר.

ביגוד

ראשית, נבחין בין בגדים "רגילים" לבין בגדים לבית הספר (תלבושת אחידה) אשר נכללים בהוצאות החינוך.

לגבי בגדים "רגילים", יש לבדוק האם בתא משפחתי זה הורה אחד אחראי על קניית הביגוד לשני הבתים, ואז יש לדאוג לחישוב שונה (ההורה האחר צריך להחזיר בתשלום המחציות את חלקו בקניית הבגדים) מאשר במצב בו כל הורה קונה ביגוד זה לביתו. כאשר נקבע הורה מרכז הכוונה היא שהורה זה יקנה בגדים והנעלה לילדים עבור שני הבתים.

הוצאות חריגות/משתנות (לשעבר "מחציות")

יחס הכנסות ההורים יקבע את יחס התשלום של כל הורה להוצאות "חריגות" (משתנות) וזאת בניגוד למצב לפני פרסום פסק הדין בו כל הורה שילם מחצית מההוצאות ("מחציות"). לטעמנו, במקרים שיחס ההכנסה דומה, ניתן לשם הנוחות להמשיך בדרך בה כל הורה משלם מחצית מההוצאה.

שאלה למחשבה: האם ראוי שאת יחס הכנסות ההורים ניקח לפי שכר ההורים לפני או אחרי תשלום המזונות? ההיגיון הכלכלי אומר אחרי כמובן. בפועל, עדיין, הנושא לא ממש נידון בפסקי הדין, פשוט כי עורכי הדין לא העלו אותו. במחשבון המזונות שלנו יש חישוב בשתי הדרכים.

זמני שהות

מקובל לקבוע את זמני השהות במחזוריות של שבועיים, דהיינו, כמה ימים מתוך 14 יום נמצא הילד אצל כל אחד מהוריו. זמני שהות של 8/6 המקובלים כיום משמעם שהילד ישן אצל הורה א' 8 ימים במחזוריות של שבועיים, ואצל הורה ב' 6 ימים.

עולה השאלה מה לגבי ימים בהם הילד נמצא אצל ההורה, אך לא ישן בביתו. כיום אין לנושא זה תשובה משפטית, כאשר לטעמנו יש לבחון כל מקרה לגופו, בהתאם למספר השעות בו נמצא הילד בבית ההורה. במחשבון ניתן להזין חצאי ימים למקרים שכאלו. כמובן שיש הבדל בין יום באמצע השבוע (לרוב למספר שעות ואז לא בטוח שיש סיבה לכלול אותו בחלוקת זמני השהות) לבין יום בסוף השבוע (בחלק מהמקרים אין לינה במוצאי השבת אצל האב) אך הילד נמצא בבית האב מהבוקר עד לערב וביום זה לרוב גם ההוצאות גבוהות יותר. בילויים, טיולים ויותר ארוחות.   

כאשר זמני השהות שווים/דומים, ההנחה היא שכל אחד מההורים נושא בימים שלו בפועל באחריות ההורית. לוקח לרופא, לחוגים, נשאר עם הילד כאשר הוא חולה וכו'. כאשר לא זהו המצב, הדבר יבוא לידי ביטוי בסכום המזונות.

זמני שהות בחגים וחופשים

ברוב ההסכמים יש חלוקת זמני שהות "רגילה" בהתאם למה שמתאים לכל תא משפחתי, וחלוקה שונה, לרוב שווה, בחופשות וחגים. ראוי להתחשב גם בנושא זה בקביעת חלוקת זמני השהות השנתית לחישוב סכום המזונות. כמובן שככל שהחלוקה "הרגילה" מצומצמת לאחד ההורים, לחלוקה השווה בחגים ובחופשים תהיה יותר השפעה באחוזים על החלוקה השנתית. בנוסף, אם החופשה הגדולה כולה מחולקת גם היא שווה בשווה, חשוב להתייחס להשפעה זו. בחלוקה של 4/10 (לדוגמא) ההשפעה תהיה מהותית יותר מאשר לחלוקה של 6/8.

זמני שהות מועטים

במקרים בהם זמני השהות מאוד מועטים לבית המשפט יש שיקול דעת להחליט מה מתאים בכל מקרה ומקרה, כאשר ההיגיון אומר שיהיה תשלום מדור "רגיל", כפי שהיה מקובל לפני ההלכה החדשה. כבוד השופטת ענת אלפסי, תמ"ש 14465-12-15

הורה מרכז?

נושא זה לא כלול במחשבון. יש משפחות בהן האם אחראית על כל נושא קניית הביגוד, הנעלה, תספורות, קניית מתנות וכו' לשני הבתים. יש כמובן גם מקרים הפוכים. במקרים שכאלו הראייה היא שעל מנת שלילדים לא יחסר דבר, שלא יהיו מריבות בין ההורים ואז דברים לא יבוצעו, ראוי למנות הורה אחד כהורה האחראי (הורה מרכז) על כל ההוצאות שאינן תלויות זמני שהות. זה אומר שהורה אחד, לרוב האב, יעביר סכום חודשי להורה המרכז, לרוב האם, עבור חלקו בהוצאות אלו.

ישנם מקרים בהם זאת דרך הפועלת לטובת הילדים, אך לעיתים זאת דרך להעמיס מזונות נוספים על האב ללא שום סיבה ובעיקר יש כאן פגיעה בקשר של האב עם הילדים. לכן, כאשר שני ההורים דואגים לנושאים אלו, כל אחד קונה בביתו הוא בגדים לילדים, נעליים, לוקח להסתפר וכו', ראוי להסביר זאת, להראות דוגמאות, ולדאוג שלא ימונה הורה מרכז, אלא שכל אחד מההורים ימשיך לממש את הורותו, והכל כל עוד ההורים אכן פועלים כך ואין שום פגיעה בילד.

במקרים שיש בכך צורך, כיצד נוסיף את המדור למחשבון?

ראשית, נבהיר שהמחשבון בבסיסו אינו כולל מדור. אנו מצרפים הסבר עם מספר פסקי דין למצבים שונים לקביעת המדור וניתן פשוט להוסיף את הסכומים לצרכי הילד ולחשב את סכום המזונות כולל המדור.

הכנסות דומות לצד זמני שהות שווים:

כבוד השופט עובד אליאס, תלה"מ 50999-07-17. כבודו קובע מה יהיה המדור עד גיל 6, ומסביר שאחרי גיל 6 בתא משפחתי זה אין כל צורך בתשלום מדור לאור השכר הדומה וחלוקת זמני השהות הדומה. ראו גם כבוד השופט יהורם שקד כאשר האם משלמת משכנתא, תלה"מ 55934-03-17

פערי שכר מהותיים והתחשבות במדור הילדים בשני בתי ההורים:

כבוד השופטת חגית מטלין, תמ"ש 30397-12-15. לאור פערי השכר המהותיים בין ההורים כבודה מוסיפה את החלק של הילדים בכל בית לצרכי הילדים, כך שהמדור מחושב גם הוא לפי יחס הכנסות ההורים וחלוקת זמני השהות.

דוגמא: נניח שעלות שכר הדירה הוא 4,500 ש"ח בכל בית. 9,000 ש"ח בשני הבתים. להורים ילד אחד, ולכן יש לקחת 30%, כלומר 1,350 ש"ח בכל בית ו 2,700 ש"ח עבור שני הבתים. את הסכום הזה מוסיפים לסכום צרכי הילדים במחשבון, והחישוב שיבוצע יכלול את נושא המדור.

נניח ויחס ההכנסות הוא 60/40 לצד חלוקת זמני שהות שווה, לכן על הורה א' לשאת ברכיב המדור בסך של 1,620, אך מתוכם ההורה כבר משלם בפועל, 1,350 ש"ח, ולכן ההורה צריך להעביר להורה האחר עבור המדור סך של 270 ש"ח.

סיכום תוצאות מחשבון מזונות ילדים:

המחשבון מראה, בהתאם לנתוני כל תא משפחתי, את סכום המזונות אשר יש להעביר עבור צרכי הילדים תלויי השהות, ואיזה הורה צריך להעביר לאיזה הורה. הסכום הוא ההפרש בין הסכום שההורה אמור לשאת לפי יחס הכנסות, לבין הסכום אותו ההורה נושא בפועל בזמני השהות שלו.

כמו כן המחשבון מראה מהו יחס תשלום ההוצאות החריגות/משתנות המתאים לתא משפחתי זה. לפני/אחרי תשלום המזונות לבחירתכם. כמובן שתמיד אפשר לעגל את המספרים לשם הנוחות.

כיצד נתייחס להטבות שונות?

קצבת הילדים משולמת היום, למעט מקרים חריגים, לאם. הדרך הקלה ביותר להתחשב בהטבה זו היא להוסיף את סכום ההטבה להכנסת ההורה המקבל אותה.

לגבי מענק הלימודים, הרי מקובל ראשית להשתמש במענק (וחשוב לרשום זאת בהסכם הגירושין ולמנוע מריבות מיותרות) ואת ההפרש, אם נשאר, לחלק בין שני ההורים בהתאם ליחס שכרם. כלומר המענק לא בא לידי ביטוי במחשבון.

יוזמה

תודה רבה לעו"ד עדי לנקרי שיזם את פרסום המחשבון, לרן שמואל ו י', אבות בקבוצה, אשר עזרו לי מאוד בהליך החשיבה ובהקמת המחשבון ולמעצבת רונית בורשט רייס על העיצוב היפה. תודה מקרב לב גם למתכנת עופר ליבני oferli@gmail.com. עופר פרסם לפני מספר חודשים פוסט בקבוצת פייסבוק שהוא מוכן לעזור בהתנדבות לעמותות, למזלנו הגדול ראיתי את הפוסט, פניתי אליו, ומאז עופר עוזר ומקדם את האתר. על אנשים כמו עופר כתבה נעמי שמר את המילים "אנשים טובים באמצע הדרך".

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!