מחשבון מזונות ילדים

  מחשבון מזונות ילדים נועד להקל על חישוב סכום דמי המזונות, ומעצם היותו שקוף לצמצם את מריבות ההורים על סכום מזונות הילדים. כיום דף זה הוא בגדר חלום רחוק, אך אנו מקווים שבעתיד הקרוב  המחוקק יפעל לטובת הילד ויקדם את המלצות ועדת שיפמן לחוק.

  מחשבון מזונות שיפמן.

  נקודת המוצא החדשה עליה ממליצה וועדת שיפמן היא ששני ההורים יחדיו, ולא רק האבא בהתאם לדין האישי, צריכים לשאת באחריות כלכלית משותפת לילדיהם.

  ההמלצה העיקרית של וועדת שיפמן (ויקיפדיה) היא על נוסחה שקופה וברורה לקביעת הסכום הנדרש לכלכלת הילדים, כאשר המטרה העיקרית בקביעת נוסחה שכזו היא להמעיט ככל הניתן את ההתמקחויות וההתדיינויות בנושא, מתוך מטרה לצמצם את ויכוחי ההורים

  מחשבון מזונות ילדים

  מחשבון מזונות ילדים חינם – חישוב דמי מזונות הילדים

  הנוסחה לחישוב מזונות ילדים נשענת על שלושה פרמטרים עיקריים:

  • גובה הכנסתו (ברוטו) של כל אחד מההורים
  • מספר הילדים
  • מספר הימים בהם שוהים הילדים אצל כל אחד מהוריהם. זמני שהות.

  נוסחה פשוטה ומובנת שכזו תאפשר לבנות מחשבון מזונות זמין ונגיש לציבור כמו זה המוצע להלן, בעזרתו יוכל כל הורה לחשב את מאזן כלכלת הילדים בתא המשפחתי שלו ולבדוק האם יש צורך בהעברת כספים מהורה להורה, ובמידה וכן, איזה סכום יועבר.

  תודה רבה לאבי זיגדון ואביאור ניסים שהכינו את גליון האקסל המהווה את הבסיס לחישובים. מחשבון מזונות ילדים זה נבנה על פי הנתונים בדו"ח שיפמן, כך שמדובר במשהו מקורב ולא רשמי.

  פרמטרים נוספים

  נציין שבנוסחת ועדת שיפמן ישנם עוד פרמטרים שלא נכנסו לנוסחה שלנו, כגון הורה שיש לו ילדים נוספים, "שכר טיפול" המופיע בדוח הוועדה, מקרים בהם אחד מבני הזוג מתגורר בדירה ללא תשלומי שכ"ד ולכן יש להוסיף את שווי שכ"הד להכנסתו, ועוד.

  בהתאם לדו"ח ועדת שיפמן רק כאשר יש מינימום של 5 ימי הורות מתוך 14 יום, ישנה התחשבות בהוצאות ההורה עם זמני השהות הנמוכים יותר. זה אומר שאב אשר מלין את ילדו 4 לילות בשבועיים (ופחות מכך) לא יתחשבו בכך. לטעמנו ההחלטה בעייתית, שכן הראייה שלנו היא טובת הילד ולכן רצוי לנסות לפעול גם מול אותם אבות שממעטים להיות בקשר עם ילדם, ואם זה דרך הכיס וזה פועל לטובת הילד אז זה רק לטובה.

  לא נותר לנו אלא לצטט את דברי פרופ' שיפמן מתוך דו"ח הוועדה בראשה עמד, כאשר לעמדתנו יש לבטל לחלוטין את מגבלת הימים:

  "אמנם יש הטוענים שהצעתנו תשמש תמריץ מלאכותי לגברים להרחיב את ימי הטיפול בילד כדי לצמצם את חבותם במזונות. אך נראה לנו שכאן יחול הכלל ש"מתוך שלא לשמה יבוא לשמה", ואם באמת ובתמים מבקש האב להקדיש זמן רב יותר לילד, והדבר הוא לטובת הילד, אין אלא לברך על כך. כמובן יש לתת את הדעת לחשש של מאבק שלא בתום לב. זה חשש שלא קל להתגבר עליו מראש ואף ועדת שניט נתנה עליו את דעתה".

  * חשוב לזכור שנוסחת ועדת שיפמן נכתבה לפני מספר שנים והנתונים המספריים לעלות גידול ילד עלו מאז (הצמדה למדד ועוד). כמו כן, כל עוד משרד המשפטים לא מקדם את המלצות הוועדה לחוק הנוסחה היא בגדר שאיפה לעתיד.

  כיצד פועל מחשבון מזונות הילדים?

  יש להקליד 4 נתונים בתאים:

  1. הכנסת ההורה בעל השכר הנמוך ברוטו.
  2. הכנסת ההורה בעל השכר הגבוה ברוטו.
  3. ימי הורות של ההורה בעל ההכנסה הגבוהה במהלך שבועיים (יש למלא מספר בין 0 ל 14).
  4. מספר הילדים (עד 4 ילדים. אם יש יותר עדיין יש למלא 4).

  התוצאה המתקבלת היא הסכום שעל ההורה בעל ההכנסה הגבוהה להעביר להורה האחר. תוצאה הנושאת את הסימן מינוס משמעה הסכום שההורה עם השכר הנמוך צריך להעביר להורה בעל השכר הגבוה. התוצאה היא עבור כל הילדים יחדיו וכוללת הוצאות שוטפות ומדור, אך לא כוללת הוצאות משתנות (מחציות *) כמו צהרון, טיפולי שיניים וכו'.

  * נדגיש: בהתאם להמלצות ועדת שיפמן לא יהיו יותר מחציות, אלא חלוקה של כל ההוצאות המשתנות בהתאם ליחס הכנסות ההורים, מה שאומר שלרוב האבא ישלם יותר מ 50% כי הוא מרוויח יותר. צודק והגיוני.

   

  הכנסה נמוכה (ברוטו)
  הכנסה גבוהה (ברוטו)
  ימי הורות (של בעל ההכנסה הגבוהה)
  מספר ימים (של בעל ההכנסה הנמוכה)
  מספר ילדים
  הכנסה משותפת
  תמיכה מחושבת
  יחסיות הכנסה גבוהה לסך ההכנסה
  אחוז תמיכה מחושב
  אחוז תמיכה משוקלל
  העברה (לבעל ההכנסה הנמוכה)