קבלת מידע הנוגע לילד מגני הילדים ובתי הספר.

קבלת מידע הנוגע לילד מגני הילדים ובתי הספר – הסבר מורחב לנושא

הרישום לשנת הלימודים התשע"ח – ינואר 2017

 

האם יש חובה ששני הורי הילד יאשרו את רישום הילד למוסד החינוכי?

כיום אין אחידות בנוגע לרישום למוסד חינוכי. בחלק מהרשויות הרישום מחייב את חתימת שני ההורים ובחלק מהרשויות חתימת הורה אחד בלבד. נציין שכל אחד מההורים, מעצם היותו אפוטרופוס לילדו, יכול לבצע את הרישום. אין משמעות מי מההורים הוא המשמורן.

שליחת המידע

הישג לעמותה: לאחר תכתובת ארוכה עם משרד החינוך פורסמו ביום 04.01.2016 הנחיות חדשות לרישום לגני הילדים ולכיתות א' לקראת שנת הלימודים תשע"ז (2016-2017).

בהתאם להנחיות משרד החינוך, כאשר ההורים חיים בנפרד (גרושים/פרודים) מחובת ההורה הרושם למלא בטופס (טופס לדוגמא רישום לכיתה א') את פרטי שני ההורים. לאחר הרישום על הרשות לשלוח לכל אחד מההורים:

שלב ראשון – את אישור ביצוע הרישום למוסד החינוכי. זה אומר שאם הורה א' רשם את הילד הוא יקבל במועד הרישום את אישור ביצוע הרישום, אך מחובת הרשות לשלוח את האישור גם להורה האחר. בדואר. 

שלב שני – את אישור השיבוץ למוסד החינוכי.

עזרה למניעת מעבר מגורים לא חוקי של האמא עם הילדים

מעבר לזכותו של האב בקבלת המידע (ולטעמנו גם חובתו), הרי במקרים של ניסיון למעבר מגורים ללא הסכמת האב ייתכן והמידע לאיזה מוסד חינוכי נרשם הילד, ובעיקר באיזו רשות, יכול לעזור למנוע מעבר לא חוקי שכזה מבעוד מועד.  

כמובן שבתיקים בבית המשפט בנושא מעבר מגורים לא חוקי על ידי האם עם הילדים ניתן בחלק מהמקרים להראות ממידע זה שעוד בחודש ינואר (מועד הרישום) או מעט לאחר מכן כבר הייתה כוונה לעבור מקום מגורים ולהראות שברישום הילדים נרשמו בעיר אחרת ולא נרשמה, בכוונה, כתובת האב.

חשוב: לא כל הרשויות עומדות בחובתן. כמו כן, לא בטוח שכל ההורים הרושמים את הילד יבחרו לציין שההורים חיים בנפרד ולמלא את פרטי ההורה האחר, ובמקרים אלו האבא לא יקבל את המידע. אנו ממליצים לכל אב שהנושא חשוב לו פשוט לפנות למחלקת החינוך ברשות בה גרים ילדיו ולבקש להוסיף את פרטיו למחשב. אב הרושם את כתובתו ככתובת שניה לקבלת המידע הנוגע לילד במרשם הפנים אמור לקבל את המידע, אך לא כל הרשויות עומדות היום בלשון החוק.

חוברת הרישום לכיתות א' לשנה"ל התשע"ח 

חוברת הרישום לגני ילדים לשנה"ל התשע"ח

מהי חובתו של הרשם ברשות?

ת"א 49238-12-14 של כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי מיום 06.07.2016

 

קבלת מידע הנוגע לילד מגני הילדים ובתי הספר:

 

גני ילדים – הדברים פשוטים

בגנים אין מערכות מחשב והמידע מגיע רק מהגננת. קשר טוב עם הגננת ובקשה לקבל את כל המידע (מסיבות, אירועים וכו') יענו לרוב בחיוב. בהתחלה, כמו כל התחלה, יש לדאוג שזה יעשה, לאחר מכן גם לגננת זה יהיה טבעי. אפשר לבקש מהגננת לקבל בסוף השנה תמונת מחזור כפולה וכד'. בכל בעיה מול הגננת ניתן לפנות למשרד החינוך.

בתי ספר – אתגר גדול לאבות

למרות חוזר מנכ"ל מסודר (חוזר אחרון יצא בתאריך 03.03.2014) שציטוטים ממנו מובאים בהמשך, אבות רבים עדיין נתקלים בחוסר שיתוף פעולה, חוסר בקיאות בהוראות החוזר, אי מתן שתי תעודות לילד –  אחת לכל הורה, חוסר ידע טכני בהכנסת פרטי האב למערכת המיחשוב בבית הספר או אי יישום הוראותיו.

ניתן לחלק את המידע הנמסר על ידי בית הספר לשניים

1. מידע הנשלח ממערכת המיחשוב של בית הספר. על מנת לקבל את הדואר הנשלח ממערכת המיחשוב (מערכת מנב"ס – מערכת מיחשוב של משרד החינוך בה משתמשות מזכירות ומורות בית הספר) יש צורך לבקש לרשום את הפרטים שלך במערכת המנב"ס (מכתב מוכן) בבית הספר.

על פי הנתונים המוזנים שולח בית הספר דואר רשמי להורים (לרוב בתחילת השנה). גם התעודות לילד מופקות ממערכת מיחשוב זו – לא דאגת לרשום את פרטיך, ייתכן ולא תקבל תעודה. גם את תוצאות בחינות המחוננים (כיתה ב' וכיתה ו') יקבלו רק הורים אשר הכתובת שלהם מופיעה במערכת מנב"ס.  וביום-יום, במידה והמורה בוחרת להוציא את דף הקשר הכיתתי ממערכת המיחשוב, יופק דף הקשר עם פרטי ההורים (כתובת, מייל וטלפון) המופיעים במערכת. דף הקשר חשוב לקשר שלך עם המורה ועם ההורים האחרים, ולקשר של הילד עם חבריו. לכן, דאג לרשום את פרטיך במערכת מנב"ס.

מזכירויות בתי הספר

על פי הידוע לנו, מזכירות רבות מתעלמות מההנחיה לרשום את פרטי שני ההורים באופן ידני במערכת המיחשוב. חלקן אינן יודעות לתפעל כראוי את המערכת ולרשום את פרטי האב במערכת לצד פרטי האם. במידה והמזכירה אכן לא יודעת לבצע פעולה זו, מומלץ להפנות אותה למוקד התמיכה של מנהלת יישומי מנב"ס בטלפון 03-6906600 שלוחה 1. שלחתם מכתב רשמי המבקש לקבל את כל המידע ואתם עדיין נתקלים בבעיה מול בית הספר? לא מוכנים לתת לכם תעודה עבור הילד? לא מעדכנים אתכם לגבי ימי הורים ומסיבות בבית הספר? אתם מוזמנים לפנות במייל לגברת בטי ריטבו (bettyry@education.gov.il), מנהלת תחום הורים ומשפחה בשפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי), אשר תשמח לנסות ולעזור או ישירות למנהלת הכללית במשרד החינוך בפקס 02-5602336.

נציין שבבתי ספר רבים יש גם מערכת נוספת לנושא משלוח מידע "משוב" והנתונים בה לא מתעדכנים מהמנב"ס ולכן יש חובה לדאוג לרשום גם בה את הפרטים

2. מידע הנמסר על ידי המורה ומועבר להורים על ידי הילד או באמצעות מיילים. לרוב, המורות מכירות את חוזר מנכ"ל משרד החינוך בכל הקשור להורים גרושים, ובקשה לקבל את כל המידע בנוגע לילדך, בין במייל, בין באמצעות הילד, תיענה בחיוב.

יום הכרות לקראת כיתה א'

מספר אבות כתבו לנו שכאשר ילדם עלה לכיתה א', מועד בעל חשיבות רבה ובעיקר מועד מרגש לילד ולהוריו, הם כלל לא קיבלו הזמנה מבית הספר ליום ההכרות (נשלחת באמצעות מערכת המיחשוב). מאחר ומשרד החינוך לא דואג שבמערכות המחשב בבתי הספר יהיו את הפרטים של שני ההורים מייד עם רישום הילד לבית הספר ולפני מועד ההזמנות ליום ההכרות, נמנע מהאבות להשתתף במפגש. אותם אבות הרגישו מנותקים לחלוטין מתהליך עליית ילדם לכיתה א'.

אב שלא ידאג מבעוד מועד להתעקש ולקבל את כל המידע לכתובתו צפוי לעוגמת נפש רבה. לכן, מרגע שהילד רשום לבית הספר, עוד לפני תחילת שנת הלימודים, מחובתך לשלוח מכתב רשמי לבית הספר ובו בקשה לקבל את כל המידע הנוגע לילדך בהתאם לחוק "מסירת מידע להורה" ולחוזר מנכ"ל משרד החינוך ובנוסף לבקש לרשום את פרטיך (בעיקר הכתובת) במערכת מנב"ס. כך, בתקווה, תקבל הזמנה מסודרת ליום ההכרות של ילדך לקראת עלייתו לכיתה א'.

אותו עיקרון חל לגבי קבלת מידע בנוגע לבחינות המחוננים, למבחנים ולימי עיון לקראת מעבר לחטיבה חדשה, וכן לקבלת מידע על הבית ספר חדש אליו התקבל הילד. יש צורך לשלוח בקשה חדשה, בכתב, בכל מעבר למוסד חינוכי חדש.

תעודות לילד:

סעיף 3.7 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך: המצאת תעודות הערכה וציונים: מנהל המוסד החינוכי ימציא לבקשת ההורה האחר תעודת הערכה/ציונים זהה למקור. במקרים שיש להורים משמורת משותפת ימציא המוסד החינוכי תעודת הערכה/ציונים זהה לשני ההורים בנפרד, אלא אם קיימת מניעה משפטית הידועה למוסד החינוכי.

כן, עד כמה שזה נשמע מוזר ותמוה, כאשר להורים אין הסדר של משמורת משותפת הילד יקבל (במידה והאב ביקש, בכתב, גם הוא לקבל תעודה) שתי תעודות. אחת מקור ואחת צילום.

אבות רבים פנו למורה והצליחו לקבל גם הם תעודת מקור. מצורף מכתב שכתב אחד האבות בקבוצה למנהלת בית הספר בו לומד ילדו.

קבלת מידע הנוגע לילד מגני הילדים ובתי הספר

 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בכל הקשור להורים פרודים או גרושים – הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים.

"חוזר זה בא להנחות את מוסדות החינוך כיצד להתנהל עם משפחות תלמידים להורים פרודים או גרושים, בכפיפות להוראות "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות" (להלן: "החוק") והתיקונים שנערכו בו. החוזר מעביר מסר אודות החשיבות של מעורבות שני ההורים בתפקודו הלימודי ובהתפתחותו של ילדם. הוא בא לענות על שאלות שעולות במצבים מורכבים הנוצרים בבית הספר שמקורן בגירושין או בפרֵדה של ההורים (להלן: "פרֵדה")."

החוזר מדגיש

"מעורבותם של שני ההורים בחיי ילדיהם לאחר הפרֵדה היא גורם משמעותי בשמירה על יציבותם של הילדים, ביכולת הסתגלותם למצב החדש ובהתפתחותם התקינה. בשל כך על מערכת החינוך לשאוף במידת האפשר לערב את שני ההורים בהיבטים משמעותיים בחיי הילד במוסד החינוכי, לרבות במקרים שבהם אחד ההורים לא ביקש להיות מעורב. זאת מתוך דאגה לצורכי הילד ולבריאותו הנפשית."

 

"כאשר קיים סכסוך בין ההורים, על המחנך או על הגננת להימנע ממעורבות בו; עליהם להיות ממוקדים בחינוכו של הילד ובדאגה לשלומו ולרווחתו במסגרת החינוכית."

 

"על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות המשפטית") שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, והם מחויבים וזכאים מתוך הסכמה לדאוג לצורכיהם, הכוללים, בין השאר, את לימודיהם ואת חינוכם. גם כאשר הילד גדל אצל הורה אחד אין הדבר מפחית מחובותיהם ומזכויותיהם של שני ההורים, למעט במקרה של החלטה שיפוטית המורה אחרת."

 

"יודגש כי מחויבותו של כל מוסד חינוכי היא לפעול באופן התואם את הוראות החוק ולקיים קשר תקין עם שני ההורים הפרודים או הגרושים באופן המתייחס לטובת הילד, לצרכיו ולרצונותיו."

וממשיך ומפרט כיצד על המוסד החינוכי לדאוג לקשר עם שני ההורים, לידע אותם על כל הקורה עם הילד, ולהימנע מלקחת חלק בסכסוך שבין ההורים.

החוזר החדש אכן משקף, מילולית (וצעד צעד גם מעשית), את עמדות העמותה ובקשותיה ממשרד החינוך במהלך השנים האחרונות. הקושי המעשי נובע מהפן הטכני-מיחשובי, המהווה בסיס הכרחי לשליחת המידע לשני הורי הילד, שעדיין מקרטע. העמותה פנתה למשרד החינוך, שהביע הענות, קידם חלק מהדברים וממשיך לטפל בנוספים. העמותה תמשיך לפעול עד שניתן יהיה להבטיח ששני ההורים יקבלו מידע חשוב מהגן ומבית הספר.

נמשיך ונפעל לקידום נושא קבלת מידע ממוסדות החינוך להורים גרושים.

החלטה של הרבני: תלמוד תורה יעביר לאב כל מידע שיבקש הנוגע לבנו.