כבוד השופט פיליפ מרכוס

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

כבוד השופט פיליפ מרכוס

Print Friendly, PDF & Email

כבוד השופט פיליפ מרכוס: מחויבויות הוריות: ניסוח הפרדיגמה החדשה ליחסי הורים-ילדים.

"מטרת מאמר זה היא להראות שבאימוץ הפרדיגמה של מחויבויות הוריות, הכוללת שימוש זהיר במונחים ושינויים בתהליכים ליישוב משברים וסדרי דין מתאימים, ניתן לחולל שינוי שהשפעתו על טובת ילדים רבה. באמצעות חינוך לקראת שינוי בתפיסות נפוצות והעמדת שירותים נחוצים לרשותן של משפחות במשבר, ניתן למנוע, או לכל הפחות לצמצם, את סבלם של ילדיהם. כך הדבר כאשר ילד עומד בפני בקשת שירותי הרווחה לשנות את סדרי החיים שלו בשל טענות של הזנחה או התעללות.

כבוד השופט פיליפ מרכוס

פרדיגמה חדשה

הפרדיגמה המוצעת מדגישה את צורכי הילד ואת מחויבויותיהם של ההורים ומבוגרים אחרים וכן של בתי המשפט ושירותי הרווחה, לפעול למען טובתו של הילד, והיא מחליפה את הדרך להגיע להחלטות בגינו מהשיטה של עימות לשיטה של שיח והסכמה".

הליכי משפחה בעולם

"מדינות רבות בעולם מגיעות למסקנה שיש צורך בשינוי בפראדיגמה של הליכי משפחה, ככל שהם נוגעים לילדים והוריהם. הדבר בא לידי ביטוי בשינויים במינוח, המשקף פראדיגמה חדשה. במקום מונחים שיש להם משמעויות משפטיות ורגשיות אשר אינן מתאימות ליחסי הורה-ילד: כגון "משמורת" ו"החזקת ילדים" – ,Custody ,שיש משמעות של בעלות (וגם מאסר או מעצר – לדוגמה, בסעיף 13א לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 מוגדרת "משמורת" –  "מעצר אדם לצורך החזקתו במקום משמורת לפי הוראות חוק זה" – משמע Internment ) וכגון "ביקורים" ו"הסדרי קשר" – Visitation, שיש גם משמעות של פגישה עם אדם כלוא או חולה, מדברים על אחריות הורית – Parental Responsibility.

המעבר למינוח מתון יותר, של חלוקת תפקידי ההורות, גם ישים קץ לטענות של הורה שאם ההורה השני יקבל משמורת, הוא "יאבד" את ילדו, או ש"ינותק" ממנו. אחריות זאת כוללת לקיחת אחריות, כאשר הפנייה לגורם חיצוני למתן פתרון מייצגת לעיתים קרובות התנערות מהאחריות של ההורים עצמם להתאמץ ולמצוא פתרון.

משום כך, יהיה באימוץ הפראדיגמה של מחוייבויות הוריות בכדי לצמצם את השימוש בפקיד סעד להכריע הסכסוכים, על פי סעיפים 19 ו-68 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות התשכ"ב-1962 (להלן – חוק האפוטרופסות) או בהפניה למתאם הורים, למקרים הקשים ביותר בלבד. התקוה היא שההורים יראו את הפניה לבית המשפט וליתר הגורמים הטיפוליים משום דבר לא רצוי, וכהצהרה שהם לא יכולים לפתור את הבעיות לבד.

מונחים

"מונחים כמו משמורת, ביקורים, זכויות, וכד' אינם מתאימים לילדים, והלוחמה עליהם בבית המשפט מסבה נזק לילדים אשר סובלים כבר כתוצאה מהמשבר במשפחה. מאמר זה מציע ניסוח מחדש של הדרך בה הורים, ילדים, בתי משפט, משפטנים ואנשי רפואת הנפש חושבים על היחסים בין הורים וילדים. הפרדיגמה המוצעת היא של מחויבויות הוריות. אם תאומץ, היא תהפוך התדיינות בנוגע ילדים למיותרת, מלבד במקרים מסובכים במיוחד."

כבוד השופט פיליפ מרכוס – מחויבויות הוריות: ניסוח הפרדיגמה החדשה ליחסי הורים – ילדים.

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!