אי עמידה בזמני השהות

הורות משותפת = טובת הילד

אי עמידה בזמני השהות

Print Friendly, PDF & Email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print

אי עמידה בזמני השהות: ישנן סיבות רבות לאי עמידה בזמני השהות שנקבעו, לרוב על ידי האב (והרי המצב כיום עדיין מיושן והילד 'שייך' לאמא), ולא ניתן להצביע על סיבה אחת ויחידה לכל המקרים, אך אין ספק שמדובר על מצב לא תקין, ויש לשאוף לחלוקת זמנים קבועה ויציבה בראייה של טובת הילדים.

חלק מהסיבות הן: מרחק מגורים, שעות עבודה, הקמת משפחה חדשה, רצון לנקום באם, פחד אישי עקב אי ניסיון להיות עם הילדים שעות כה רבות לבדו (בעיקר כשהם קטנים), פעולות שונות של האם למניעת זמני השהות ועוד.

אי עמידה בזמני השהות – מצב עגום

חלק מהאבות מרגישים נוח שלא לעמוד בהסכמות לגבי חלוקת זמני השהות כלשונן, ומקיימים קשר לא סדיר עם ילדיהם, מאחרים להגיע לקחת את הילדים, או אף מבטלים ברגע האחרון את המפגש. בכך הם גם פוגעים בילדים וגם דוחקים את האם לפינה, מחייבים אותה לשנות תוכניות, להישאר עם הילדים או לארגן בייבי סיטר, וכמובן להתמודד עם שברון הלב של הילדים.

כאב, עליך לעמוד בזמני השהות שנקבעו. עליך לקחת חלק בחיי ילדיך, להיות אחראי כלפיהם ולשאת בעול גידולם.

במקביל, אמהות לעיתים מתייחסות לזמני השהות של האב עם הילדים כ'רשות' או 'זכות' (בעבר כך היה רשום בחלק מההסכמים – מצב מיושן ולא נכון) – ולעיתים מונעות מפגשים מסיבות שונות. שוב אנו רוצים לחזור ולהדגיש את חשיבות הקשר שבין הילד לשני הוריו, ומתוך כך את חשיבותם של המפגשים שבין האב לילדיו. יש צורך לדאוג לכך שבהסכם זה לא ירשם תחת 'רשות' או 'זכות', ושיהיו זמני שהות בין האב לילדיו כך שגם האם תוכל לעשות דברים נוספים בזמנה הפנוי, וחשוב שיהיה לה כזה. 

מה ניתן לעשות?

אם גרושה שחשובה לה טובת הילדים, ומבינה כמה חשוב שהילדים ילונו גם אצל האבא, ו/או פשוט רוצה גם זמן לעצמה ולא חושבת שהיא צריכה להיות ביבי סיטר חינם לאבא, צריכה לפעול בתחילת הדרך לכך שהנושא יופיע בהסכם הגירושין.

במידה ומדובר בשלב מאוחד יותר, והאב לא מקיים את זמני השהות כסדרם (כמובן שיש גם מקרים הפוכים, נדירים יותר):

שלב ראשון אנחנו ממליצים לנסות להבין מדוע האב אינו מקיים את זמני השהות שלו. הבנת הבעיה יכולה להביא לפתרון קל ומהיר. אולי האבא חושש וצריך עזרה התחלתית כאשר מדובר על ילדים קטנים ובחיי הנישואין האב לא היה הורה פעיל בכל התחומים? אולי נוצרה בעיה של מרחק מגורים? שינוי בשעות העבודה? האב עובד יותר שעות על מנת לעמוד בתשלומי המזונות הגבוהים המקובלים כיום? אנו ממליצים לנסות ולהבין את הסיבות ואז לנסות בשיחה ישירה (אפשר גם במייל) או אצל מגשר לנסות ולהגיע להבנות ופתרון הבעיה.

פניה לעוסית לסדרי דין

במקרים רבים פוסקים השופטים בפסק הדין שלעוסית לסדרי דין יהיו סמכויות בתיק למשך שנה או שנתיים, כך שהיא תוכל לפשר בין ההורים במקרי אי עמידה בזמני השהות (וכמובן נושאים אחרים). במידה ולא עבר מועד הסמכויות שלה, ניתן כמובן לפנות אליה לעזרה.

פניה למשטרה

אמנם כבר שמענו על מקרים בהם פניה למשטרה פתרה מקרים של אי עמידה בזמני השהות באופן נקודתי, אך לרוב זה לא פותר את הבעיה מהשורש, ולשוטרים אין כוח או רצון לפתור מקרים אלו. לעיתים צריך לפנות למשטרה על מנת להראות בהמשך הדרך לבית המשפט שאכן ישנה בעיה של אי עמידה בזמני השהות. כל מקרה לגופו.

פניה לבית המשפט

במידה וכל ניסיונות ההידברות וההסברים לא עזרו, תמיד ישנה אפשרות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה (או לבית הדין הרבני). לעיתים זה רק יחריף את המצב ולעיתים יעזור. כל משפחה והמאפיין אותה. ניתן לפנות בבקשה להטלת קנסות על האב/האם על אי עמידה בזמני השהות, בקשה לקבוע זמני שהות חדשים שיהיו קבועים כך שלילדים תהיה יציבות, ולעיתים אף בקשה להגדלת המזונות החודשיים עקב השינוי בחלוקת זמני השהות.

חשוב לדעת, כיום, בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה תופנו ראשית לפגישות מהות ביחידת הסיוע על מנת לראות אם אפשר להגיע להסכמות ללא בית המשפט. תמיד עדיף.

מדוע המצב החוקי לא משתנה?

כיום, גם בגלל שאחד ההורים, לרוב האב, מוגדר כהורה משני, חלק מאנשי המקצוע ובעיקר חלק מההורים חושבים שלאב אין חובה הורית לעמוד בזמני השהות שלו, שזאת בחירה שלו והוא יכול לממשם כשנוח לו.

מצב שכזה אינו פועל לטובת הילדים אשר צריכים יציבות בחייהם, וכמובן שאינו פועל לטובת האם שצריכה להתאים את עצמה למצבי אי ודאות שכאלו, האם הפעם האב יממש או לא יממש את זמני השהות עם ילדיו.

המלצת ועדת שניט לנושא:

אכיפת של הסדרי הורות – כדי להבטיח מימוש הסדרי האחריות ההורית על ידי שני ההורים מוצע לקבוע בחוק זכות להפעיל אמצעי אכיפה משפטיים, לפי שיקול דעת בית המשפט, כלפי הורה המפר אחריותו ההורית, לרבות זכות לפיצוים מהורה שמתרשל במילוי אחריותו ההורית (אתר משרד המשפטים).

תיקון החוק – "אכיפת זמני שהות"

כדי לתת מענה למקרים שבהם אחד ההורים הפר את הסכם ההורות או את הסדר ההורות, מוצע להסמיך את בית המשפט לשנות הסכם הורות או הסדר הורות, וכן להורוֹת על נקיטת אמצעים אלו: הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, מינוי צד שלישי שילווה את ההורים במימוש ההסכם או ההסדר, חיוב של ההורה המפר להשתתף בהדרכה או בטיפול, חיוב ההורה המפר בפיצוי ההורה השני או חיובו בתשלום הוצאות משפט לאוצר המדינה. 

(א)  הפר הורה הסכם הורות או הסדר הורות, רשאי בית המשפט לקבוע הסדר הורות או לשנות הסדרים הקבועים בהסכם ההורות או בהסדר ההורות, לפי העניין, וכן להורוֹת על נקיטת אמצעים אלו:

(1)  הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לשם גיבוש דרכים למימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות;

(2)  מינוי צד שלישי שילווה את ההורים במימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות, לרבות קביעה בעניין ההוצאות הכרוכות בכך; צד שלישי כאמור יהיה תואם לאורח חייהם של ההורים;

(3)  חיוב ההורה שהפר הפרה חוזרת ונשנית את הסכם ההורות או את הסדר ההורות להשתתף בהדרכה וטיפול מקצועיים מאת גורם שיקבע בית המשפט ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך; גורם כאמור יהיה תואם לאורח חייו של ההורה;

(4)  חיוב ההורה שהפר את הסכם ההורות או את הסדר ההורות בתשלום להורה השני, ובכלל זה פיצויים בשל נזק שנגרם לו;

(5)  חיוב בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה.

הסעיף אינו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת ביזיון בית המשפט.

דברי הסבר

הסעיף בא לתת מענה למקרים בהם הורה (לרוב האם) אינו מאפשר להורה האחר לקיים את זמני השהות ומקרים בהם הורה (לרוב האב) בוחר שלא לקיים את זמני השהות שלו עם הילד, ומאפשר לבית המשפט להשתמש במגוון כלים כדי להביא למימוש זמני השהות של כל אחד מההורים בראייה של טובת הילד.

מטרת בית המשפט היא להביא את ההורה המפר לשיתוף פעולה עם ההורה האחר, למשל באמצעות הפנייה לצד שלישי, כדי לסייע לו במימוש וקיום זמני השהות, אך אין בכך כדי לשלול שימוש בכלי אכיפה חריפים יותר.

לצערנו המלצות ועדת שניט טרם קודמו, בעיקר עקב התנגדות ארגוני הנשים, ולכן גם נושא זה שפוגע קשות בטובת הילד לא קודם.

כבר כיום אנשי המקצוע יכולים להשתמש באפשרויות השונות בסעיף המוצע.

ראשית, לא לרשום בהסכמי הפרידה את זמני השהות של אחד מההורים (לרוב האב) כבחירה או זכות. אמנם רישום שכזה היה נפוץ בעיקר לפני שנים רבות, כיום הוא די נדיר, אך עדיין חשוב להקפיד שהניסוח לא יפתח פתח להשתמטות ההורה מאחריותו ההורית.

שנית, במקרים של אי עמידה רציפה בזמני השהות, אם מסיבות של מעבר מגורים או מכל סיבה אחרת, ניתן לשלוח את ההורים להדרכה מקצועית בה יוסבר להם כמה חשוב הקשר הורה – ילד, וכמה חשוב לשמור על יציבות בחיי הילד ועמידה בזמני השהות איתו.

ובלית ברירה, פשוט לקבוע הטלת קנסות או הסדר חדש בו שני ההורים כן מסוגלים ומתחייבים לעמוד, תוך בחינה האם בעקבות המעבר להסדר החדש יש לשנות את סכום מזונות הילדים.

פסקי דין בנושא אי עמידה בזמני שהות:

כבוד השופטת  אפרת ונקרטתלה"מ 39163-08-20המשיב ישלם לידי המבקשת סך של 150 ₪ בגין כל מפגש שהופר, מיום 17.04.2021.

תיק לא קל, זמני השהות של האב עם הילדים מצומצמים, וגם בהם הוא לא תמיד עומד. אהבנו את עמדת כבודה. אם האב לא יכול לעמוד בזמני השהות, או רוצה לצמצמם, יעשה זאת בדרך המקובלת. לא בהחלטת יחיד, דבר שמהווה פגיעה בקטינים.

החלטות שיפוטיות יש לקיים ואין לעשותן פלסתר, מה גם שבמקרה הנדון מעורבים הקטינים, אשר טובתם מחייבת יציבות, עקביות וודאות. ככל שהמשיב אינו מקיים את ההחלטות שניתנו לעניין זמני השהות שלו עם ילדיו ומפרן ברגל גסה, פוגע הוא לא רק במבקשת ובכבודו של בית המשפט אלא פוגע הוא בראש ובראשונה בילדיו הוא, בטובתם וברווחתם ואף בזכותם לקשר הורי מיטיב.

תלה"מ 39163-08-20

כבוד השופט ארז שני, תלה"מ 13078-09-18, הגדלת סכום המזונות עקב זאת שהאב אינו מממש את זמני השהות עם ילדיו, מיום 26.04.2020.

אישה היא אדם שווה זכויות ובעל אוטונומיה אישית. אין מדובר בסוג אדם שאינו זכאי  לחירות אישית. למעט חופשה ולמעט מנוחה, אישה ואם אינה "בייבי סיטר" מובנה הצריך לדאוג לבדו לילדי בני הזוג ובקצרה, אדם היא כמוני, כמו שאר בני האדם וכמו הנתבע.

 

להורה, גם אם …. הוא, קיימת חובה לסייע באמת אגב מאמץ סביר והוגן, גם אגב השתדלות בגידול הילדים, השגחה עליהם ותרומה משמעותית גם בעצמו (ולא על ידי הסבים שהם בגדר תוספת מבורכת).

נהדר!

העמותה שלנו מקדמת את האחריות ההורית המשותפת. עקב המצב החוקי והחברתי המיושן בארץ, במקרים רבים ההתייחסות שלנו היא למקרים בהם יש פגיעה/עוול בהורותם של האבות. האפשרות שלהם לממש את הורותם ולקבל הגדרה הורית שווה. זאת זכותם הבסיסית, אך חשוב מכך, זאת זכות טבעית של הילד.

ציטוטים אלו של כבוד השופט שני פשוט נהדרים! כפי שכתבנו באתר מספר פעמים, לצד הזכות של האב להורותו, יש לו גם חובה הורית! זאת אותה השקפת עולם חברתית ואמא היא לא בייביסיטר חינם! כמובן שאין הכוונה להכריח, כי לפעמים זה פועל לא לטובת הילד, בדיוק כפי שכבוד השופט שני מסביר בפסק הדין.

מדובר על זוג אשר להם 6 ילדים בגילאים 7-13. האב לא מממש את הורותו. רוצה שהמפגשים יהיו כרצונו. נפגש רק עם חלק מהילדים וגם זה למפגשים בודדים. כל נטל הגידול על האם, אשר מבקשת להגדיל את סכום המזונות.

כבוד השופט שני מסביר היטב שחובתו של האב להיות הורה לילדיו. שעבודה במשמורת, כדוגמא, היא לא תירוץ ומקבל את הבקשה.

לפי ההסכם האב משלם 5,400 ₪ מזונות ועוד 2,900 ₪ מדור. סך תשלום 8,300. שכר האב 12,000 ש"ח. כבוד השופט שני מחליט להגדיל את סכום המזונות ב 800 ₪. כאן, כל אחד ועמדתו. אמנם מדובר על 6 ילדים, אך סכום המזונות הנוכחי גבוה והשאלה היא כמה נשאיר לאב למחיתו שלו…

את האם ייצגה עו"ד שירן כהן דניאל

פסק דין בתיק 13078-09-18

כבוד השופט נמרוד פלקס, תלה"מ 63032-07-17, בקשת אם להורות על הרחבת זמני השהות של האב עם הילדים, מיום 03.02.2019.

להורים שלושה ילדים. בני 10,8,5. בהסכם נקבע שהאב ייפגש עם הילדים ביום שני בשעות 16:30-20:00. כאן מקור הבעיה כמובן. האם הגישה בקשה להרחבת זמני השהות. בתסקיר מצוין שהילדים מאוד רוצים קשר עם האב, אך האב מרוכז רק בחייו שלו. האב לא מכיר את המורים ואין לו נוכחות אקטיבית בחיי ילדיו.

לאור ההתעקשות של האב שלא להרחיב את זמני השהות, אפילו לא לקחת את הילדים מהמוסד החינוכי אלא מבית האם, בתירוצים שונים, כבוד השופט פלקס מציין את החשש מקביעת זמני שהות רחבים יותר שיגרמו לתוצאה הפוכה ופגיעה בילדים. זה בהחלט הקו המנחה שצריך להיות בכל החלטה שכזו.

לפיכך, קובע כבודו שהאב ישלם דמי טיפול של 800 ש"ח. כשאר יסכים האב לקחת את הילדים מהמוסד החינוכי דמי הטיפול יבוטלו.

סוף סוף אנו רואים אם שמגישה תביעה להרחבת זמני השהות של האב (יופי) ופסק דין שמבין את החשיבות של קשר בין הילדים לאב ועושה מה שניתן במסגרת תיק מורכב זה. אנו מקווים שזהו פתח לשינוי המצב במקרים נוספים.

פסק הדין של כבוד השופט פלקס.

כבוד השופט כב' השופט  פליקס גורודצקי, תלה"מ 2025-11-16 הגדלת סכום המזונות עקב אי עמידה של האב בזמני השהות שנקבעו ודחיית עמדת האב לביטול המזונות עקב ניכור הורי, מיום 02.10.2018. 

כבוד הדיינים הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן, תיק 868053/4, קיום זמני שהות של האב מחוץ למרכז קשר והטלת חיוב הוצאות על האם, מיום 09.05.2017.

לא פחות קשה היא תופעת סרבנות קשר של ילדים עם אחד ההורים. דבר יום ביומו ילדים נקלעים בעל כרחם למשבר שאינם חלק ממנו, והתנהלות הוריהם יכולה לפגוע בהם ולגרום לנזקים שיותירו בהם חותם לאורך שנים. כאן לא יימצאו בנקל ארגונים שונים המסייעים להורים ולילדיהם, והזירה מתנהלת במישור המשפטי בעזרת שירותי הרווחה הנושאים בעול כמעט בלתי אפשרי.

 דומה שתופעת סרבנות הגט הולכת וקטנה, ולעומתה תופעת סרבנות הקשר אינה מטופלת באותה אינטנסיביות. זעקתם של מסורבי הגט נשמעת מפיהם ומפי ארגונים שונים התומכים בהם, אך לזעקתם האילמת של ילדים אין פה.

שנת 2016

כבוד הדיין אדרי, תיק 583990/14, הטלת קנס של 1,500 ש"ח על האב בגין כל מקרה של הפרת זמני השהות, מיום 17.03.2016. את האם ייצגה עו"ד אודליה חן.

כבוד השופטת שושנה ברגר, תמ"ש 3524-09-11 החלטה ביחס לאכיפת זמני שהות בין אב לילדיו הקטינים, מיום 29.08.2016.

כבוד הדיינים: הרב יוסף יגודה – אב"ד, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי, תיק 578024/10, הטלת קנס על אי קיום מפגשים ברווחה לחידוש הקשר של הילדים עם האב והפחתת דמי מזונות של ילדים סרבני קשר במידה ולא יחודש הקשר, מתאריך 09.05.2016.

כבוד הדיינים: הרב ישי בוכריס, הרב שמעון לביא, הרב דניאל כץ, תיק 962340/8, האם הסכמת שני הצדדים ובעיקר בקשת העותרת למחוק את התביעה מחייבת את ביה"ד, או שביה"ד רשאי שלא להיעתר לבקשה זו. הוחלט שזמני השהות של כל אחד מההורים הם חובה בראייה של טובת הילד ולכן אי עמידה תחייב בקנס של 500 ש"ח.

כבוד השופטת אורלי שמאי-כתב, תמ"ש 28718-06-13, הטלת קנסות על האב על הפרת זמני השהות עם הילדים. 50 ש"ח עבור כל ילד ליום באמצע השבוע (להורים 4 ילדים) ו 100 ש"ח עבור כל ילד ליום בסוף השבוע, 07.02.2015. במקביל הגיש האב בקשה נפרדת להפחתת סכום המזונות ונדחה. תמ"ש 6789-04-12.

שנת 2014

כבוד השופט ניצן סילמן, תמ"ש 37245-07-13, הטלת קנס של 350 ש"ח על האב על כל הפרת מפגש בסופ"ש, מתאריך 15.10.2014.

כבוד השופטת שושנה ברגר, תמ"ש, 9720-02-13, הטלת קנס של 500 ש"ח על האם על כל אי קיום מפגש בין האב לילדים. 24 מפגשים, מתאריך 09.06.2014.

על פסק הדין הוגש ערעור: רמ"ש 7489-07-14 בפני כבוד השופט סארי ג'יוסי, בקשת הערעור נדחתה, מתאריך 15.12.2014.

כבוד השופטת נילי מימון, תמ"ש 48750-07-12, קנס על אי קיום זמני שהות מתאריך 10.02.2014

כבוד השופטת עליסה מילר, תמ"ש 35431-06-11 בנושא חובת האב לזמני שהות עם ילדו מתאריך 31.10.2013. (סעיפים 52-77 לפסק הדין).

כבוד השופטת עליסה מילר, תמ"ש 35431-06-11 בנושא חובת האב לזמני שהות עם ילדו מתאריך 31.10.2013. (סעיפים 52-77 לפסק הדין).

כבוד השופטת תמר סנונית פורר, תמ"ש 15756-08-12 (לא פורסם), חיוב האב להגדלת זמני השהות.

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!