אי עמידה בזמני השהות

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

אי עמידה בזמני השהות

Print Friendly, PDF & Email

אי עמידה בזמני השהות: מדובר על תופעה מאוד בעייתית.

ישנן סיבות רבות לאי עמידה בזמני השהות שנקבעו, לרוב על ידי האב (והרי המצב כיום עדיין מיושן והילד 'שייך' לאמא), ולא ניתן להצביע על סיבה אחת ויחידה לכל המקרים, אך אין ספק שמדובר על מצב לא תקין, ויש לשאוף לחלוקת זמנים קבועה ויציבה בראייה של טובת הילדים.

חלק מהסיבות הן: מרחק מגורים, שעות עבודה, הקמת משפחה חדשה, רצון לנקום באם, פחד אישי עקב אי ניסיון להיות עם הילדים שעות כה רבות לבדו (בעיקר כשהם קטנים), פעולות שונות של האם למניעת זמני השהות ועוד.

אי עמידה בזמני השהות

חלק מהאבות מרגישים נוח שלא לעמוד בהסכמות לגבי חלוקת זמני השהות כלשונן, ומקיימים קשר לא סדיר עם ילדיהם, מאחרים להגיע לקחת את הילדים, או אף מבטלים ברגע האחרון את המפגש.

בכך הם גם פוגעים בילדים וגם דוחקים את האם לפינה, מחייבים אותה לשנות תוכניות, להישאר עם הילדים או לארגן בייבי סיטר, וכמובן להתמודד עם שברון הלב של הילדים.

כאב, עליך לעמוד בזמני השהות שנקבעו. עליך לקחת חלק בחיי ילדיך, להיות אחראי כלפיהם ולשאת בעול גידולם.

במקביל, חלק מאמהות מתייחסות לזמני השהות של האב עם הילדים כ'רשות' או 'זכות' (בעבר כך היה רשום בחלק מההסכמים – מצב מיושן ולא נכון) – ולעיתים מונעות מפגשים מסיבות שונות.

שוב אנו רוצים לחזור ולהדגיש את חשיבות הקשר שבין הילד לשני הוריו, ומתוך כך את חשיבותם של המפגשים שבין האב לילדיו.

יש צורך לדאוג לכך שבהסכם זה לא ירשם תחת 'רשות' או 'זכות', ושיהיו זמני שהות בין האב לילדיו, כך שגם האם תוכל לעשות דברים נוספים בזמנה הפנוי, וחשוב שיהיה לה כזה. 

אכיפת זמני שהות – מה ניתן לעשות?

אם גרושה שחשובה לה טובת הילדים, ומבינה כמה חשוב שהילדים ילונו גם אצל האבא, ו/או פשוט רוצה גם זמן לעצמה ולא חושבת שהיא צריכה להיות ביבי סיטר חינם לאבא, צריכה לפעול עוד בתחילת הדרך לכך שהנושא יופיע בהסכם הגירושין.

במידה ומדובר בשלב מאוחד יותר, והאב לא מקיים את זמני השהות כסדרם (כמובן שיש גם מקרים הפוכים, נדירים יותר):

שלב ראשון אנחנו ממליצים לנסות להבין מדוע האב אינו מקיים את זמני השהות שלו. הבנת הבעיה יכולה להביא לפתרון קל ומהיר.

אולי האבא חושש וצריך עזרה התחלתית כאשר מדובר על ילדים קטנים ובחיי הנישואין האב לא היה הורה פעיל בכל התחומים? אולי נוצרה בעיה של מרחק מגורים? שינוי בשעות העבודה? האב עובד יותר שעות על מנת לעמוד בתשלומי המזונות הגבוהים המקובלים כיום?

אנו ממליצים לנסות ולהבין את הסיבות ואז לנסות בשיחה ישירה (אפשר גם במייל) או אצל מגשר לנסות ולהגיע להבנות ופתרון הבעיה. ראו גם כאן.

פניה לעוסית לסדרי דין

במקרים רבים פוסקים השופטים בפסק הדין שלעוסית לסדרי דין יהיו סמכויות בתיק למשך שנה או שנתיים, כך שהיא תוכל לפשר בין ההורים במקרי אי עמידה בזמני השהות (וכמובן נושאים אחרים).

זה רשום בסוף פסק הדין. במידה ולא עבר מועד הסמכויות שלה, ניתן כמובן לפנות אליה לעזרה.

פגישות מהות

להגיש בקשה לפגישות מהות. 112 ש"ח בלבד. ושם לנסות להגיע להסכמות.

חשוב לדעת, כיום, לפני פנייה לבית המשפט, בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה תופנו ראשית לפגישות מהות ביחידת הסיוע על מנת לראות אם אפשר להגיע להסכמות ללא בית המשפט. תמיד עדיף.

פניה למשטרה

אמנם כבר שמענו על מקרים בהם פניה למשטרה פתרה מקרים של אי עמידה בזמני השהות באופן נקודתי, אך לרוב זה לא פותר את הבעיה מהשורש, ולשוטרים אין כוח או רצון לפתור מקרים אלו.

לעיתים צריך לפנות למשטרה על מנת להראות בהמשך הדרך לבית המשפט שאכן ישנה בעיה של אי עמידה בזמני השהות. כל מקרה לגופו.

פניה לבית המשפט

במידה וכל ניסיונות ההידברות וההסברים לא עזרו, תמיד ישנה אפשרות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה (או לבית הדין הרבני).

לעיתים זה רק יחריף את המצב, ולעיתים יעזור. כל משפחה והמאפיין אותה. ניתן לפנות בבקשה להטלת קנסות על האב/האם על אי עמידה בזמני השהות, בקשה לקבוע זמני שהות חדשים שיהיו קבועים כך שלילדים תהיה יציבות, ולעיתים אף בקשה להגדלת המזונות החודשיים עקב השינוי בחלוקת זמני השהות.

מדוע המצב החוקי לא משתנה?

כיום, גם בגלל שאחד ההורים, לרוב האב, מוגדר כהורה משני, חלק מאנשי המקצוע ובעיקר חלק מההורים חושבים שלאב אין חובה הורית לעמוד בזמני השהות שלו, שזאת בחירה שלו והוא יכול לממשם כשנוח לו.

מצב שכזה אינו פועל לטובת הילדים אשר צריכים יציבות בחייהם, וכמובן שאינו פועל לטובת האם שצריכה להתאים את עצמה למצבי אי ודאות שכאלו, האם הפעם האב יממש או לא יממש את זמני השהות עם ילדיו.

המלצת ועדת שניט לנושא:

אכיפת של הסדרי הורות – כדי להבטיח מימוש הסדרי האחריות ההורית על ידי שני ההורים מוצע לקבוע בחוק זכות להפעיל אמצעי אכיפה משפטיים, לפי שיקול דעת בית המשפט, כלפי הורה המפר אחריותו ההורית, לרבות זכות לפיצוים מהורה שמתרשל במילוי אחריותו ההורית (אתר משרד המשפטים).

תיקון החוק – "אכיפת זמני שהות"

סעיף החוק המוצע על ידינו: 

(1) הפר הורה באופן עקבי הסכם הורות, ובפרט את חלוקת זמני השהות עם הילד, רשאי בית המשפט לקבוע הסכם הורות חדש או לשנות את חלוקת זמני השהות בהסכם ההורות, לפי העניין, וכן רשאי הוא להורוֹת על נקיטת אמצעים אלו:

(א) הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לשם גיבוש דרכים למימוש הסכם ההורות;

(ב) מינוי צד שלישי שילווה את ההורים במימוש הסכם ההורות, לרבות קביעה בעניין ההוצאות הכרוכות בכך;

(ג) חיוב ההורה שהפר את הסכם ההורות להשתתף בהדרכה וטיפול מקצועיים אצל גורם שיקבע בית המשפט, ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך;

(ד) חיוב ההורה שהפר את הסכם ההורות בתשלום להורה האחר, ובכלל זה פיצויים בשל נזק שנגרם לו;

(2) אין בהוראות סעיף קטן (1) כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, או שימוש בסעדים בנוגע לתובענה להבטחת קשר.

דברי הסבר

מטרתו של הסעיף היא לתת מענה למקרים שבהם אחד ההורים הפר באופן עקבי את הסכם ההורות, ובפרט את חלוקת זמני השהות, ומסמיך את בית המשפט לשנות את הסכם ההורות, ובכך לפעול באופן יעיל ומהיר באותם מקרים בהם, למשל, אחד מההורים התעקש לקבוע זמני שהות רחבים ככל הניתן רק מתוך מטרה להפחית את דמי מזונות הילדים, ואינו עומד בהם. הסעיף נותן לבית המשפט כלים מדורגים להורוֹת על נקיטת אמצעים אלו: הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, מינוי צד שלישי שילווה את ההורים במימוש ההסכם, חיוב של ההורה המפר להשתתף בהדרכה או בטיפול, חיוב ההורה המפר בפיצוי ההורה האחר.

לצערנו המלצות ועדת שניט טרם קודמו, בעיקר עקב התנגדות ארגוני הנשים, ולכן גם נושא זה שפוגע קשות בטובת הילד לא קודם.

כבר כיום אנשי המקצוע יכולים להשתמש באפשרויות השונות בסעיף המוצע.

ראשית, לא לרשום בהסכמי הפרידה את זמני השהות של אחד מההורים (לרוב האב) כבחירה או זכות. אמנם רישום שכזה היה נפוץ בעיקר לפני שנים רבות, כיום הוא די נדיר, אך עדיין חשוב להקפיד שהניסוח לא יפתח פתח להשתמטות ההורה מאחריותו ההורית.

שנית, במקרים של אי עמידה רציפה בזמני השהות, אם מסיבות של מעבר מגורים או מכל סיבה אחרת, ניתן לשלוח את ההורים להדרכה מקצועית בה יוסבר להם כמה חשוב הקשר הורה – ילד, וכמה חשוב לשמור על יציבות בחיי הילד ועמידה בזמני השהות איתו.

ובלית ברירה, פשוט לקבוע הטלת קנסות או הסדר חדש בו שני ההורים כן מסוגלים ומתחייבים לעמוד, תוך בחינה האם בעקבות המעבר להסדר החדש יש לשנות את סכום מזונות הילדים.

פסקי דין בנושא אי עמידה בזמני שהות:

כבוד השופט ארז שני, תלה"מ 43881-06-23, בקשת האם לאכיפת זמני השהות נדחתה כי במקרה זה היא לא ראלית, אך הוטלו הוצאות על האב, מיום 27.06.2024.

האם מבקשת אכיפה של זמני השהות. במקרה זה קובע כבודו שמצב בתא משפחתי זה הבקשה לא ראלית. בכלל האב כמובן. בקשת האם נדחתה, אך כבודו הטיל על האב הוצאות של 6,000 ₪.

פסק הדין בתלה"מ 43881-06-23

כב' השופטת כרמית חדד, תלה"מ 21310-06-22, לכל אחד מההורים דעה שונה מדוע זמני השהות לא מתקיימים למרות שאין ויכוח על חלוקת זמני השהות עצמה, מיום 24.06.2024.

מדובר על ויכוח בו למרות שההורים מסכימים על חלוקת זמני השהות, לכל הורה טענה שונה לגבי אי עמידת האב בזמני השהות המצומצמים שנקבעו לו.

כבודה בעצם משמשת כגננת להורים ונותנת הנחיות חד משמעיות שזה החשוב בתא משפחתי זה. בתקווה שיעזור. ייתכן ומפגש של כבודה עם ההורים במקום מספר תסקירים היה מקדם מהר יותר את הנושא לטובת הילדים.

החלטה בתיק תלה"מ 21310-06-22

כב' השופטת אורית בן דור ליבל, תלה"מ 15749-02-21, תובענה של האם לשינוי ואכיפת זמני השהות של האב עם ילדי הצדדים, מיום 29.03.2022.

תודה רבה וכל הכבוד לאם שהגישה את התביעה!!

ההורים חתמו על הסכם בו האב רשאי להיות על הילדים. מזעזע!! כך היה מקובל בעבר הרחוק, אך כיום זה מאוד צורם! ולרוב בעייתי בראייה של טובת הילדים! אז יש ויכוח האם הילדים ילונו אצל האב בסופי השבוע.

בפסק הדין יש אמירות מאוד יפות וחשובות של כבוד השופטת אורית בן דור ליבל אשר מסבירה את חובתו של האב לילדיו. 

כבודה אף מסבירה יפה את נושא הטלת קנס על אי עמידה בזמני השהות: "סנקציה היא בעלת היבט עונשי ומהווה כרגיל אמצעי אכיפה הננקט בדיעבד, לאחר אזהרה מתאימה ותוך שיקול דעת, וככלל אין זה מתאים לקבוע סנקציה מראש ובוודאי שלא מתוך כוונה לעודד קשר הורה ילד"

פסק הדין בתלה"מ 15749-02-21

כב' השופטת ענת אלפסי, תלה"מ 15941-05-19, קבלת בקשת האם להגדלת סכום המזונות עקב אי עמידת האב בזמני השהות והוצאות המדור החדשות, מיום 09.08.2022.

במהלך שנות הפעילות שלנו פנו אלינו עשרות אמהות וכתבו שהאב אינו עומד בחלוקת זמני השהות שנקבעה. תופעה מוכרת ועצובה.

צריך להבדיל כמובן בין מצב שזה חד פעמי, נקודתי, והאב מודיע מראש או מבקש החלפת ימים – ואז על ההורים להגיע להבנות והרי ברור לכל שמידי פעם יש מקרים בהם יש צורך בשיתוף פעולה והחלפת ימים או גיבוי למספר שעות – לבין מצב מתמשך בו האב אינו עומד בזמני השהות בעקביות ולאורך זמן.

הלוואי ויותר אמהות היו פונות עם הנושא לבתי המשפט. וכן, זה לא קל, לפעמים זה יכול להביא להרעה נוספת ביחסים, וצריך כמובן לבחון כל מקרה לגופו.

לטעמנו גם במקרים בהם האב בוחר לעבור למרחק מגורים מהותי ללא שההורים הגיעו להסכמות בנושא זמני השהות והמזונות, יש מקרים בהם רצוי לפנות לבית המשפט! נכון, לכל אדם מותר לעבור לגור איפה שהוא רוצה כל עוד זה בלי הילדים, אך כאשר מדובר על הורים גרושים ויש במעבר פגיעה בילדים, באם שעכשיו צריכה להשקיע בילדים יותר זמן וכסף, אין סיבה שלא יהיו תביעות של אמהות לצו מניעה למעבר עד שההורים יגיעו להסכם גירושין חדש שיותאם למעבר. חלוקת זמני שהות, מזונות וכו. נקווה שמישהי תרים את הכפפה.

במקרה שלנו אישרו לאם את הגדלת סכום המזונות כי לצד נושא אי העמידה בזמני שהות יש את נושא המדור.

פסק הדין בתלה"מ 15941-05-19

כב' השופט נחשון פישר, תלה"מ 37134-01-22, הטלת מזונות גבוהים על אב שלא מממש את הורותו לילדיו "באופן ראוי", מיום 23.06.2022.

כבוד השופט פישר יוצא נגד האב (וכנראה גם נגד התופעה הכללית) בנושא הורותו לילדיו, וקובע מזונות בהתאם לכך. וקובע מועד דיון יחסית קרוב בתקווה שעד אז האב ישנה את דרכיו.

השימוש במילה "מתרועע" מיותר.

פסק הדין בתלה"מ 37134-01-22

כבוד השופטת  אפרת ונקרטתלה"מ 39163-08-20המשיב ישלם לידי המבקשת סך של 150 ₪ בגין כל מפגש שהופר, מיום 17.04.2021.

תיק לא קל, זמני השהות של האב עם הילדים מצומצמים, וגם בהם הוא לא תמיד עומד. אהבנו את עמדת כבודה. אם האב לא יכול לעמוד בזמני השהות, או רוצה לצמצמם, יעשה זאת בדרך המקובלת. לא בהחלטת יחיד, דבר שמהווה פגיעה בקטינים.

החלטות שיפוטיות יש לקיים ואין לעשותן פלסתר, מה גם שבמקרה הנדון מעורבים הקטינים, אשר טובתם מחייבת יציבות, עקביות וודאות. ככל שהמשיב אינו מקיים את ההחלטות שניתנו לעניין זמני השהות שלו עם ילדיו ומפרן ברגל גסה, פוגע הוא לא רק במבקשת ובכבודו של בית המשפט אלא פוגע הוא בראש ובראשונה בילדיו הוא, בטובתם וברווחתם ואף בזכותם לקשר הורי מיטיב.

תלה"מ 39163-08-20

 

כבוד השופט ארז שני, תלה"מ 13078-09-18, הגדלת סכום המזונות עקב זאת שהאב אינו מממש את זמני השהות עם ילדיו, מיום 26.04.2020.

אישה היא אדם שווה זכויות ובעל אוטונומיה אישית. אין מדובר בסוג אדם שאינו זכאי  לחירות אישית. למעט חופשה ולמעט מנוחה, אישה ואם אינה "בייבי סיטר" מובנה הצריך לדאוג לבדו לילדי בני הזוג ובקצרה, אדם היא כמוני, כמו שאר בני האדם וכמו הנתבע.

 

להורה, גם אם …. הוא, קיימת חובה לסייע באמת אגב מאמץ סביר והוגן, גם אגב השתדלות בגידול הילדים, השגחה עליהם ותרומה משמעותית גם בעצמו (ולא על ידי הסבים שהם בגדר תוספת מבורכת).

נהדר!

העמותה שלנו מקדמת את האחריות ההורית המשותפת. עקב המצב החוקי והחברתי המיושן בארץ, במקרים רבים ההתייחסות שלנו היא למקרים בהם יש פגיעה/עוול בהורותם של האבות. האפשרות שלהם לממש את הורותם ולקבל הגדרה הורית שווה. זאת זכותם הבסיסית, אך חשוב מכך, זאת זכות טבעית של הילד.

ציטוטים אלו של כבוד השופט שני פשוט נהדרים! כפי שכתבנו באתר מספר פעמים, לצד הזכות של האב להורותו, יש לו גם חובה הורית! זאת אותה השקפת עולם חברתית ואמא היא לא בייביסיטר חינם! כמובן שאין הכוונה להכריח, כי לפעמים זה פועל לא לטובת הילד, בדיוק כפי שכבוד השופט שני מסביר בפסק הדין.

מדובר על זוג אשר להם 6 ילדים בגילאים 7-13. האב לא מממש את הורותו. רוצה שהמפגשים יהיו כרצונו. נפגש רק עם חלק מהילדים וגם זה למפגשים בודדים. כל נטל הגידול על האם, אשר מבקשת להגדיל את סכום המזונות.

כבוד השופט שני מסביר היטב שחובתו של האב להיות הורה לילדיו. שעבודה במשמורת, כדוגמא, היא לא תירוץ ומקבל את הבקשה.

לפי ההסכם האב משלם 5,400 ₪ מזונות ועוד 2,900 ₪ מדור. סך תשלום 8,300. שכר האב 12,000 ש"ח. כבוד השופט שני מחליט להגדיל את סכום המזונות ב 800 ₪. כאן, כל אחד ועמדתו. אמנם מדובר על 6 ילדים, אך סכום המזונות הנוכחי גבוה והשאלה היא כמה נשאיר לאב למחיתו שלו…

את האם ייצגה עו"ד שירן כהן דניאל

פסק דין בתיק 13078-09-18

כבוד השופט נמרוד פלקס, תלה"מ 63032-07-17, בקשת אם להורות על הרחבת זמני השהות של האב עם הילדים, מיום 03.02.2019.

להורים שלושה ילדים. בני 10,8,5. בהסכם נקבע שהאב ייפגש עם הילדים ביום שני בשעות 16:30-20:00. כאן מקור הבעיה כמובן. האם הגישה בקשה להרחבת זמני השהות. בתסקיר מצוין שהילדים מאוד רוצים קשר עם האב, אך האב מרוכז רק בחייו שלו. האב לא מכיר את המורים ואין לו נוכחות אקטיבית בחיי ילדיו.

לאור ההתעקשות של האב שלא להרחיב את זמני השהות, אפילו לא לקחת את הילדים מהמוסד החינוכי אלא מבית האם, בתירוצים שונים, כבוד השופט פלקס מציין את החשש מקביעת זמני שהות רחבים יותר שיגרמו לתוצאה הפוכה ופגיעה בילדים. זה בהחלט הקו המנחה שצריך להיות בכל החלטה שכזו.

לפיכך, קובע כבודו שהאב ישלם דמי טיפול של 800 ש"ח. כשאר יסכים האב לקחת את הילדים מהמוסד החינוכי דמי הטיפול יבוטלו.

סוף סוף אנו רואים אם שמגישה תביעה להרחבת זמני השהות של האב (יופי) ופסק דין שמבין את החשיבות של קשר בין הילדים לאב ועושה מה שניתן במסגרת תיק מורכב זה. אנו מקווים שזהו פתח לשינוי המצב במקרים נוספים.

פסק הדין של כבוד השופט פלקס.

כבוד השופט כב' השופט  פליקס גורודצקי, תלה"מ 2025-11-16 הגדלת סכום המזונות עקב אי עמידה של האב בזמני השהות שנקבעו ודחיית עמדת האב לביטול המזונות עקב ניכור הורי, מיום 02.10.2018. 

כבוד הדיינים הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אבידן משה שפנייר, הרב אברהם צבי גאופטמן, תיק 868053/4, קיום זמני שהות של האב מחוץ למרכז קשר והטלת חיוב הוצאות על האם, מיום 09.05.2017.

לא פחות קשה היא תופעת סרבנות קשר של ילדים עם אחד ההורים. דבר יום ביומו ילדים נקלעים בעל כרחם למשבר שאינם חלק ממנו, והתנהלות הוריהם יכולה לפגוע בהם ולגרום לנזקים שיותירו בהם חותם לאורך שנים. כאן לא יימצאו בנקל ארגונים שונים המסייעים להורים ולילדיהם, והזירה מתנהלת במישור המשפטי בעזרת שירותי הרווחה הנושאים בעול כמעט בלתי אפשרי.

 דומה שתופעת סרבנות הגט הולכת וקטנה, ולעומתה תופעת סרבנות הקשר אינה מטופלת באותה אינטנסיביות. זעקתם של מסורבי הגט נשמעת מפיהם ומפי ארגונים שונים התומכים בהם, אך לזעקתם האילמת של ילדים אין פה.

שנת 2016

כבוד הדיין אדרי, תיק 583990/14, הטלת קנס של 1,500 ש"ח על האב בגין כל מקרה של הפרת זמני השהות, מיום 17.03.2016. את האם ייצגה עו"ד אודליה חן.

כבוד השופטת שושנה ברגר, תמ"ש 3524-09-11 החלטה ביחס לאכיפת זמני שהות בין אב לילדיו הקטינים, מיום 29.08.2016.

כבוד הדיינים: הרב יוסף יגודה – אב"ד, הרב ישראל דב רוזנטל, הרב סיני לוי, תיק 578024/10, הטלת קנס על אי קיום מפגשים ברווחה לחידוש הקשר של הילדים עם האב והפחתת דמי מזונות של ילדים סרבני קשר במידה ולא יחודש הקשר, מתאריך 09.05.2016.

כבוד הדיינים: הרב ישי בוכריס, הרב שמעון לביא, הרב דניאל כץ, תיק 962340/8, האם הסכמת שני הצדדים ובעיקר בקשת העותרת למחוק את התביעה מחייבת את ביה"ד, או שביה"ד רשאי שלא להיעתר לבקשה זו. הוחלט שזמני השהות של כל אחד מההורים הם חובה בראייה של טובת הילד ולכן אי עמידה תחייב בקנס של 500 ש"ח.

כבוד השופטת אורלי שמאי-כתב, תמ"ש 28718-06-13, הטלת קנסות על האב על הפרת זמני השהות עם הילדים. 50 ש"ח עבור כל ילד ליום באמצע השבוע (להורים 4 ילדים) ו 100 ש"ח עבור כל ילד ליום בסוף השבוע, 07.02.2015. במקביל הגיש האב בקשה נפרדת להפחתת סכום המזונות ונדחה. תמ"ש 6789-04-12.

שנת 2014

כבוד השופט ניצן סילמן, תמ"ש 37245-07-13, הטלת קנס של 350 ש"ח על האב על כל הפרת מפגש בסופ"ש, מתאריך 15.10.2014.

כבוד השופטת שושנה ברגר, תמ"ש, 9720-02-13, הטלת קנס של 500 ש"ח על האם על כל אי קיום מפגש בין האב לילדים. 24 מפגשים, מתאריך 09.06.2014.

על פסק הדין הוגש ערעור: רמ"ש 7489-07-14 בפני כבוד השופט סארי ג'יוסי, בקשת הערעור נדחתה, מתאריך 15.12.2014.

כבוד השופטת נילי מימון, תמ"ש 48750-07-12, קנס על אי קיום זמני שהות מתאריך 10.02.2014

כבוד השופטת עליסה מילר, תמ"ש 35431-06-11 בנושא חובת האב לזמני שהות עם ילדו מתאריך 31.10.2013. (סעיפים 52-77 לפסק הדין).

כבוד השופטת עליסה מילר, תמ"ש 35431-06-11 בנושא חובת האב לזמני שהות עם ילדו מתאריך 31.10.2013. (סעיפים 52-77 לפסק הדין).

כבוד השופטת תמר סנונית פורר, תמ"ש 15756-08-12 (לא פורסם), חיוב האב להגדלת זמני השהות.

אי עמידה בזמני השהות

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!