נושאים כספיים נוספים בגירושין

גירושין - מידע מקיף להורים המתגרשים

נושאים כספיים נוספים בגירושין

Print Friendly, PDF & Email

נושאים כספיים נוספים בגירושין: מלבד נושא מזונות הילדים ישנם עוד נושאים כלכליים אשר ניתן להכניס להסכם הגירושין.

נושאים כספיים נוספים בהליך גירושין

ביטוח בריאות חובה לילד

חשוב להחליט מי נושא בתשלום ביטוח בריאות חובה עבור הילדים בקופת החולים בה אתם חברים. מקובל שתשלום זה חל על האם כחלק מתשלום המזונות, אבל אם לאחד ההורים תנאים מיוחדים (כמו ביטוח מטעם העבודה) הרי שצריך לכלול זאת בהסכם ואף לחשב זאת בסכום הסופי.

כיום, לאחר בע"מ 919/15 אשר תקף רק בבתי המשפט למשפחה, ישנם מקרים בהם אין כלל מזונות, ואז ראוי להכניס סכום זה, בדומה להוצאות על טלפונים וכו', להוצאות המשתנות.

עלות טיפולים חריגים הדורשים תשלום, כגון: טיפול שיניים, פסיכולוג, טיפולים אסתטיים, טיפולים אלטרנטיביים וכד', לרוב מתחלקות  בין ההורים (ראו בדף מזונות ילדים). נזכיר שטיפולים אלו, מהיותם מהותיים, מחייבים את הסכמת שני ההורים (ראו אפוטרופסות). במידה ואחד ההורים שילם את כל הסכום, החזר יבוצע לפי קבלות. במידה והדבר אפשרי, ניתן לקבוע שהתשלומים יבוצעו ישירות לנותן השרות על ידי שני ההורים.

עלות צהרון לילד הורים גרושים

עלות מעון, גן ילדים וצהרון – היא גבוהה. מאחר וזו עלות זמנית, חשוב שתשלום זה יופיע כסעיף נפרד בהסכם, כהוצאה משתנה לזמן קצוב.

בעבר היה מקובל שהוצאות הצהרון מתחלקות שווה בין ההורים. בשנת 2012 פורסמו מספר פסקי דין אשר החלו מגמה חדשה לפיה הוצאות הצהרון הן חיוב מדין צדקה, והאב מחויב להשתתף בהם רק אם הכנסתו מאפשרת זאת, ובהתאם למה שנשאר ממנה לאחר סיפוק צרכיו שלו וחיוביו לילדיו מדין תורה (אם לא נשאר – לא יחויב!).

תמ"ש 21631-08-10 מתאריך 23.01.2012 כבוד השופט זגורי – תשלום צהרון משמורת יחידנית:

מכל מקום וכידוע, החיוב בגין המעון אינו נתפס תמיד כחיוב אבסולוטי ויש להתאימו ליכולותיהם הכלכליות של ההורים (תמ"ש (ת"א) 53/96 סרור נ' סרור, (לא פורסם)). על כן היו מקרים שנפסק  שיש להפריד בין סעיף הגן הנכלל בחינוך לבין סעיף הצהרון הנכלל בדמי טיפול; התוספת של הצהרון או השעות הנוספת מעבר לשעות הגן, אינה נכללת בפריט של חינוך, אלא למעשה היא דרך לטיפול בילד כדי לאפשר לאם לעבוד. שהות הילד במועדונית או שהות מעבר לשעות הגן, באה לפתור את הטיפול בילד ולא את חינוכו. ככזה קבע השופט פורת, כי הסכום הנוסף מעבר לעלות הגן הוא בגדר חיוב מדיני צדקה (ע"מ (ת"א) 1018/99פלוני נ' פלונית (25/05/1999)).

כבוד השופטת ענבל קצב-קרן, תמ"ש 34454-10-12 האב לא יחוייב במחצית מהוצאות חינוך חריגות מתאריך 07.02.2013

תמ"ש 4597-02-12 כבוד השופטת שרית גולן – האישה מרוויחה יותר? היא תישא בהוצאות השונות – מזונות זמניים.

כבוד השופטת שרית גולן פסקה, בפסק דין בתביעה למזונות זמניים, כי אין כל סיבה שהאם, אשר משתכרת יותר מהאב, לא תממן את ההוצאות שמעבר לדמי המזונות הבסיסיים.

הכנסת אם התובעים גבוהה מהכנסת הנתבע…בשל הפרש זה, אין מקום לחייב הנתבע בצרכים המפורטים בסעיף 14(א) להחלטה שהינם צרכים מדין צדקה והם יחולו על אם התובעים לאור ההחלטה.

תמ"ש 019660/07 מתאריך 03.09.2008 כבוד השופט גרינברגר תשלום צהרון במשמורת משותפת.

בין ההורים ישנו פער ברמת השתכרותם; על מנת להשוות את סכומי ההשתכרות, וכפי שהוצע על ידי הנתבע (29.10.07, עמ' 5, ש' 5) ישלם הנתבע לידי התובעת סך 2,500 ₪ למזונות ומדור שני הקטינים יחד. בנוסף, ישלם הנתבע בלעדית עבור צהרון לבת …, מאחר שהבת שוהה בצהרון רק בימים בהם נמצאת אצל האב. אם תשתמש גם האם בשירותי הצהרון, תשא בתשלום מחצית העלות. אם הבן … יבקר בצהרון ישלם הנתבע את עלותו במלואה, אלא אם תשתמש גם האם בשירותי הצהרון ואז ישלם הנתבע מחצית מעלותו. סכום המזונות יהיה צמוד למדד יוקר המחיה הידוע היום ויעודכן אחת לשלושה חודשים ללא חישוב למפרע.

קביעת עלות חוגי הילד

חשוב לקבוע מראש לכמה חוגים יכול הילד ללכת, או לחילופין עלות מכסימלית לחוגים במידה והעלות מתחלקת בין ההורים.

קניות עבור הילד

אחד ההיבטים המסמלים אתכם כהורים בעיני הילד, הוא נושא הקניות. קניית תיק לבית הספר, נעליים, תספורת וכד'. צריך לזכור שהילד אינו מודע לכך שהאב מעביר כל חודש דמי מזונות לאם, ושחלק ניכר מהדברים הנרכשים על ידה הם מכספי המזונות. מבחינת הילד אמא קנתה, אמא הביאה. לכן חשוב שגם האב ייקח את הילד לקניות.

לרוב הוצאות אלה נכללות בדמי המזונות הקבועים. כדי להימנע מתשלום כפול ניתן לתאם את הקניות מראש עם האם שתחזיר את העלות לאב (לא ניתן לקזז סכומים אלה מדמי המזונות ללא הסכמה מפורשת ובכתב מצד האם).

קייטנה

לרוב מקובל ששני ההורים חולקים בתשלום עבור קייטנה אחת, אך כל מקרה לגופו בהתאם למה שההורים מסכמים או פסק הדין.

כבוד הדיינים: הרב מימון נהרי – אב"ד, הרב יוסף יגודה, הרב יצחק רפפורט, תיק 574003/5 הדן בבקשת האב למתן הבהרה בנוגע לחיובו בתשלום קייטנות לילדים המשותפים במהלך חופשת הקיץ וזאת במסגרת מתן הבהרה בהסכם גירושין שאושר בבית הדין.

נושאים כספיים נוספים בגירושין:

יש לכם עוד נושאים שחשוב שיופיעו כאן? מוזמנים לשלוח לנו.

חפשו באתר:

חפשו מאמר לפי קטגוריה

הרשמה לעדכונים

במידה ואת/ה מקבל/ת את המיילים באופן שוטף אין צורך ברישום נוסף.
במידה ובוצע רישום והמיילים אינם מגיעים אליך ניתן לפנות למייל guyraveh04@gmail.com

אישור הרשמה לעדכונים

הרישום בוצע בהצלחה!