נושאים כספיים נוספים בהליך גירושין: מלבד נושא מזונות הילדים ישנם עוד נושאים כלכליים הקשורים להסכם הגירושין.

נושאים כספיים נוספים בהליך גירושין

נושאים כספיים נוספים בהליך גירושין

 

דמי בריאות הילד

חשוב להחליט מי נושא בתשלום ביטוח הבריאות עבור הילדים, אם מטעם קופת החולים בה אתם חברים, אם חיצוני לה. לרוב תשלום זה חל על האם כחלק מתשלום המזונות החודשיים, אבל אם לאחד ההורים תנאים מיוחדים (כמו ביטוח מטעם העבודה) הרי שצריך לכלול זאת בהסכם ואף לחשב זאת בסכום הסופי.

עלות טיפולים חריגים הדורשים תשלום, כגון: טיפול שיניים, פסיכולוג, טיפולים אסתטיים, טיפולים אלטרנטיביים וכד', לרוב מתחלקת שווה בשווה בין ההורים. נזכיר שטיפולים אלו, מהיותם מהותיים, מחייבים את הסכמת שני ההורים (ראה אפוטרופסות). במידה ואחד ההורים שילם את כל הסכום, החזר יבוצע לפי קבלות. במידה והדבר אפשרי, ניתן לקבוע שהתשלומים יבוצעו ישירות לנותן השרות על ידי שני ההורים, כשכל אחד נושא במחצית העלות.

עלות חינוך הילד

עלות מעון, גן ילדים וצהרון – היא גבוהה. מאחר וזו עלות זמנית, חשוב שתשלום זה יופיע כסעיף נפרד בהסכם, כהוצאה משתנה לזמן קצוב.

בעבר היה מקובל שהוצאות הצהרון מתחלקות שווה בין ההורים. בשנת 2012 פורסמו מספר פסקי דין אשר החלו מגמה חדשה לפיה הוצאות הצהרון הן חיוב מדין צדקה, והאב מחויב להשתתף בהם רק אם הכנסתו מאפשרת זאת, ובהתאם למה שנשאר ממנה לאחר סיפוק צרכיו שלו וחיוביו לילדיו מדין תורה (אם לא נשאר – לא יחויב!).

תמ"ש 21631-08-10 מתאריך 23.01.2012 כבוד השופט זגורי – תשלום צהרון משמורת יחידנית:

"מכל מקום וכידוע, החיוב בגין המעון אינו נתפס תמיד כחיוב אבסולוטי ויש להתאימו ליכולותיהם הכלכליות של ההורים (תמ"ש (ת"א) 53/96 סרור נ' סרור, (לא פורסם)). על כן היו מקרים שנפסק  שיש להפריד בין סעיף הגן הנכלל בחינוך לבין סעיף הצהרון הנכלל בדמי טיפול; התוספת של הצהרון או השעות הנוספת מעבר לשעות הגן, אינה נכללת בפריט של חינוך, אלא למעשה היא דרך לטיפול בילד כדי לאפשר לאם לעבוד. שהות הילד במועדונית או שהות מעבר לשעות הגן, באה לפתור את הטיפול בילד ולא את חינוכו. ככזה קבע השופט פורת, כי הסכום הנוסף מעבר לעלות הגן הוא בגדר חיוב מדיני צדקה (ע"מ (ת"א) 1018/99פלוני נ' פלונית (25/05/1999))".

כבוד השופטת ענבל קצב-קרן, תמ"ש 34454-10-12 האב לא יחוייב במחצית מהוצאות חינוך חריגות מתאריך 07.02.2013

תמ"ש 4597-02-12 כבוד השופטת שרית גולן – האישה מרוויחה יותר? היא תישא בהוצאות השונות – מזונות זמניים.
כבוד השופטת שרית גולן פסקה, בפסק דין בתביעה למזונות זמניים, כי אין כל סיבה שהאם, אשר משתכרת יותר מהאב, לא תממן את ההוצאות שמעבר לדמי המזונות הבסיסיים.
"הכנסת אם התובעים גבוהה מהכנסת הנתבע…בשל הפרש זה, אין מקום לחייב הנתבע בצרכים המפורטים בסעיף 14(א) להחלטה שהינם צרכים מדין צדקה והם יחולו על אם התובעים לאור ההחלטה".

תמ"ש 019660/07 מתאריך 03.09.2008 כבוד השופט גרינברגר תשלום צהרון במשמורת משותפת.

"בין ההורים ישנו פער ברמת השתכרותם; על מנת להשוות את סכומי ההשתכרות, וכפי שהוצע על ידי הנתבע (29.10.07, עמ' 5, ש' 5) ישלם הנתבע לידי התובעת סך 2,500 ₪ למזונות ומדור שני הקטינים יחד. בנוסף, ישלם הנתבע בלעדית עבור צהרון לבת …, מאחר שהבת שוהה בצהרון רק בימים בהם נמצאת אצל האב. אם תשתמש גם האם בשירותי הצהרון, תשא בתשלום מחצית העלות. אם הבן … יבקר בצהרון ישלם הנתבע את עלותו במלואה, אלא אם תשתמש גם האם בשירותי הצהרון ואז ישלם הנתבע מחצית מעלותו. סכום המזונות יהיה צמוד למדד יוקר המחיה הידוע היום ויעודכן אחת לשלושה חודשים ללא חישוב למפרע".

קביעת עלות חוגי הילד

חשוב לקבוע מראש לכמה חוגים יכול הילד ללכת, או לחילופין עלות מכסימלית לחוגים במידה והעלות מתחלקת בין ההורים, כדי למנוע חילוקי דעות וחיכוכים בעתיד. במידה והורה אחד משלם את כל הסכום – החזר יעשה על פי קבלות. במידה והדבר אפשרי, ניתן לקבוע שהתשלומים יבוצעו ישירות לנותן השרות על ידי שני ההורים, כאשר כל אחד מהם נושא במחצית העלות.

כמובן שהם החוג נופל על ימים של שני הורי הילד יש לתאם זאת מראש.

חלוקת נטל הנסיעות

נטל הנסיעות נופל לרוב על האב ללא כל סיבה. שריד היסטורי מהתקופה שברוב המשפחות היה רכב אחד, לאב. הדבר משמעותי במיוחד כאשר איסוף הילדים לא נעשה ממוסד הלימודים, ועוד יותר כאשר מדובר בנסיעה ארוכה.

חשוב לכתוב במפורש בהסכם הן מי מסיע, והן כיצד מתחלקות הוצאות הנסיעה.

לתשומת לבכם – גם אם היום אתם ההורים גרים בשכנות, יתכן ומי מכם יבחר לעבור למקום מרוחק יותר, וחשוב שתהיה התייחסות לאפשרות שכזו בהסכם (הן מבחינת עצם המעבר והן מבחינת עלויות, כחלק מהסכם המזונות).

במידה ומגיעים לבית המשפט חשוב מאוד לוודא שהעורך דין מבקש מבית המשפט לחלק את נטל הנסיעות בין שני ההורים. כמובן שלא בהכרח בחלוקה שווה, הכל בהתאם למקרה הנקודתי שלכם.

פסקי דין לחלוקת נטל הנסיעות

תמ"ש 38012-12-12

תמש 22544-09-13

כבוד השופטת שלי אייזנברג (לא פורסם) חלוקת נטל הנסיעות והטלת קנס של 250 על כל הפרה של האם מתאריך 03.07.2012

עמ"ש 29859-10-10

מצ"ב פס"ד של בית הדין הרבני הגדול באותו נושא חשוב של השתתפות האם בנסיעות האב לזמני השהות עם ילדיו:

"אין ספק שהקשר של האב עם ילדיו הוא חשוב ומשמעותי ביותר. ע"פ הבנת חז"ל, וכיהודה ועוד לקרא, הדבר גם נתמך במחקרים רבים.

כאשר האם עוברת להתגורר במרחק נסיעה של 350 ק"מ (הלוך ושוב), והאב צריך לקחת את ילדיו לשבת ולהחזירם במוצאי שבת, פעמיים בכל חודש, מרחק מצטבר של כ- 1,400 ק"מ, ובנוסף פעם בשבוע 350 כפול ארבע שבתות, עוד 1,400 ק"מ – עלות נסיעה במצב כזה תהיה של בין 2,000 ש"ח ל- 2,500 ₪ לפחות לחודש. זאת בנוסף ל- 3,000 ₪ שנפסקו לבעל בבית המשפט עבור מזונות הילדים, ובנוסף להוצאות המערער על ילדיו בביקורם אצלו. סה"כ עלות של כ- 6,000 ₪ סך כל הוצאות האב עבור ילדיו. הוצאה כזו היא בלתי סבירה בעליל, לפי רמת השתכרותו ובמצב נכות של 75%. אשר על כן, אין ברירה אלא לשתף את אם הילדים, המשיבה, בהוצאות הנסיעה. זאת, כאשר אין שום איסור הלכתי בדרישה מהמשיבה שתתרום למאמץ סדרי הראיה עם האב, המערער, ושתקמץ בהוצאות אחרות בכדי לאפשר את הקשר של האב עם ילדיו".

השתתפות בהוצאות סדרי הראיה נסיעות האב – תיק 887455-1 – ביה'ד הגדול

קניות עבור הילד

אחד ההיבטים המסמלים אתכם כהורים בעיני הילד, הוא נושא הקניות. קניית תיק לבית הספר, נעליים, תספורת וכד'. צריך לזכור שהילד אינו מודע לכך שהאב מעביר כל חודש דמי מזונות לאם, ושחלק ניכר מהדברים הנרכשים על ידה הם מכספי המזונות. מבחינת הילד אמא קנתה, אמא הביאה. לכן חשוב שגם האב ייקח את הילד לקניות.

הוצאות אלה נכללות בדמי המזונות הקבועים. כדי להימנע מתשלום כפול ניתן לתאם את הקניות מראש עם האם שתחזיר את העלות לאב (לא ניתן לקזז סכומים אלה מדמי המזונות ללא הסכמה מפורשת ובכתב מצד האם).

קייטנה

לרוב מקובל ששני ההורים חולקים בתשלום עבור קייטנה אחת, אך כל מקרה לגופו בהתאם למה שההורים מסכמים או פסק הדין.

כבוד הדיינים: הרב מימון נהרי – אב"ד, הרב יוסף יגודה, הרב יצחק רפפורט, תיק 574003/5 הדן בבקשת האב למתן הבהרה בנוגע לחיובו בתשלום קייטנות לילדים המשותפים במהלך חופשת הקיץ וזאת במסגרת מתן הבהרה בהסכם גירושין שאושר בבית הדין.